Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innowalk Brukerundersøkelse 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innowalk Brukerundersøkelse 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innowalk Brukerundersøkelse 2009

2 Om undersøkelsen Formål – kartlegge tilfredsheten med Innowalk som produkt, bruken og effekten samt oppfølgningen fra EO-Funktion. Datainnsamling – e-post med link til online spørreskjema. Terapeuter og foresatte til 42 bruker av Innowalk er forespurt. Alle bruker har hatt Innowalk ut over 4 uker. Tidsperiode – datainnsamling er gjort i perioden 25/11 – 14/12. Det ble sendt en invitasjon og 3 påminnelser. Spørreskjema - finnes på denne linken. Utvalget – bestod av 73 e-postadresser og fra disse fikk man 64 svar, altså 87,6% svar. Ansvarlig – for undersøkelsen er Rikke Damkjær Moen, Fagansvarlig i EO-Funktion.

3 Relasjon til bruker Hvilken relasjon har du til barnet som bruker Innowalk?

4 Bruk av Innowalk ukentlig
Hvor ofte bruker barnet vanligvis Innowalk? Gjennomsnitt 5,2 ganger ukentlig

5 Bruk av Innowalk ut over 7 ganger ukentlig
Barnet bruker Innowalk mer enn 7 ganger ukentlig. Vennligst spesifiser antall ganger: 6 respondenter krysset av på mer enn 7 ganger ukentlig og 5 respondenter spesifiserte antall ganger Målsetting er to ganger dagleg, så ca 10 gg i veka. 2 ganger daglig 1-2 ganger daglig Han går tre til fire ganger om dagen.... 4-6 dager / uke x 2 ganger x 30 min

6 Tid pr. gang i Innowalk

7 Innowalks innflytelse på barnet
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 6 For dette spørsmålet er skalaen 1 – svært uenig og 6 svært enig

8 Tilfredshet med Innowalk
Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med Innowalk?

9 Oppfølgning fra EO-Funktion
Hvor uenig eller enig er du i følgende spørsmål? For dette spørsmålet er skalaen 1- svært uenig og 6- svært enig

10 Tilfredshet med EO-Funktion
Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med oppfølgningen fra EO-Funktion på Innowalk?

11 Årsak til videre bruk av Innowalk
Hva er årsaken(er) til at du/dere valgte å beholde Innowalk etter utprøvningsperioden?


Laste ned ppt "Innowalk Brukerundersøkelse 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google