Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre J. Straume Skuleleiarmøte 13.12.05 1 KUNNSKAPSLØFTET REFORMARBEID I RAUMA 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre J. Straume Skuleleiarmøte 13.12.05 1 KUNNSKAPSLØFTET REFORMARBEID I RAUMA 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte KUNNSKAPSLØFTET REFORMARBEID I RAUMA 2006

3 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte

4 3 Samling skuleleiarar medio januar over 2 dagar ( ?) Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

5 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte PROBLEMSTILLING 1: KVA MÅ SAMLINGA INNEHALDE AV TEMA FOR AT SKULELEIARANE KAN LEIE IMPLEMENTERINGA I TRÅD MED INTENSJONANE I REFORM 2006?

6 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte

7 6 PROBLEMSTILLING 2: KVA FOR ORGANISERING OG STØTTESTRUKTURAR VIL DET VERE VIKTIG Å LEGGJE VEKT PÅ I IMPLEMENTERINGA?

8 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte PROBLEMSTILLING 3: PÅ KVA MÅTE KAN BEHOVET FOR KOMPETANSEUTVIKLING SYNLEGGJERAST, OG KORLEIS IVARETA/FØLGJE OPP DETTE I ORGANISASJONEN?

9 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte INNHALDSMOMENT, problemstilling 1: (I prioritert rekkefølge) –Tankegods, forventinger og ambisjoner i kunnskapsløftet (læreplananalyse) –Hvilke ambisjoner skal vi ha i forhold til planen? –Ulike tilnærmingsmåter til den nye planen –Konkretisering – redskap til bruk for skole/lærere –Tverrfaglige perspektiver i forhold til de ulike fagene

10 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte INNHALDSMOMENT, problemstilling 2: –Hvordan organisere gjennomføringen av planen i de ulike skolene/organisasjon –Kunnskap om å lede prosesser og holde den i gang –Forventinger til oppvekstetaten –Nettverkskstrukturer i arbeidet –Involvering av brukerne –Støttestrukturer på samme nivå/ungdomsskolekrets –Veiledning – ekstern støtte

11 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte INNHALDSMOMENT, problemstilling 3: –Kompetanse til å drive interne prosessar (nye planen) – ledernivå –Ta opp felles tema lokalt i kommunen –Vise at planen krever større kompetanse med hensyn til metodikk, læringsstrategier med mer –Ny kunnskap om vurdering (mappe – digital kompetanse etc) –Kompetanse med helhetlig innfallsvinkel på læringsplakaten/generell del

12 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte MÅLGRUPPE FOR SAMLINGA: Inntil 4 frå dei største skulane (rektor, inspektør + representantar frå plangruppa), Htv Utdanningsforbundet, representant (ar) frå kommunenivå, PPT,..

13 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte Den lærande organisasjon Kva karakteriserer lærande organisasjonar: (Grøterud/Nilsen med ref. til Hein-Sørensen 1997): sjølvfornyande praksis, evne til å utvikle seg sjølv kontinuerleg kompetanseutvikling sjølvvalde endringar basert på intern energibruk kreativ og eksperimenterande praksis læring integrert i det daglege arbeidet problemorientert utviklingstenking godt utvikla pedagogisk og fagleg kommunikasjon byggjer eigen kunnskapsbase samarbeidsorientert kultur leiing som utfordrar og støttar lærings- og utviklingsprosessar

14 Kåre J. Straume Skuleleiarmøte Aksjonslæring – Om å lære av erfaring 1. Deltakarar som reflekterer og forbetrar eigen arbeidssituasjon 2. Refleksjon og handling nært knytt saman 3. Skular offentleggjer sine erfaringar også utanfor sitt område 4. Deltakarane samlar sjølv data om sine erfaringar 5. Deltakarane samarbeider om problemløysing og avgjerder 6. Etablering av kritiske forum 7. Skular som sjølv tar ansvar for vurderinga gjennom autonome grupper 8. Det foregår progressiv læring 9. Støttande prosessar i høve til ideen om reflekterande praktikarar (Zuber-Skeritt 1992)


Laste ned ppt "Kåre J. Straume Skuleleiarmøte 13.12.05 1 KUNNSKAPSLØFTET REFORMARBEID I RAUMA 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google