Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VA – teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk Overføring av forsyningsvann –Gravitasjonsledning –Pumping. Høydebasseng Fordelingsnett. Typer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VA – teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk Overføring av forsyningsvann –Gravitasjonsledning –Pumping. Høydebasseng Fordelingsnett. Typer."— Utskrift av presentasjonen:

1 VA – teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk Overføring av forsyningsvann –Gravitasjonsledning –Pumping. Høydebasseng Fordelingsnett. Typer trykksoner og dimensjonering.

2 VA – teknikk. Faginnhold Vannkvalitet Drikkevannsforskriften. Kvalitetsundersøkelser av drikkevannskilder Kapasitetsberegning av overvannskilder. Behandling av drikkevann: – Siling, –sedimentering, –kjemisk rensing, –alkalisering –desinfisering

3 VA – teknikk. Faginnhold Utslipp av avløpsvann. Avløpssystemer. Avløpsvannets mengde Overvann: –Flomplan –Den rasjonelle formel –Lokal overvannsdeponering Avløpshydraulikk Planlegging av avløpssystem

4 VA – teknikk. Faginnhold. Dimensjonering av avløpssystem: – avløpsledninger, –overløp, –fordrøyningsmagasin, –pumpesystemer, –selvrensing –dyputslipp Resipienter. Virkning av avløpsvann

5 VA - teknikk. Faginnhold Avløpsforskriften Behandling av avløpsvann: –Forbehandling –Sedimentering og siling –Primærrensing –Kjemisk rensing av avløpsvann –Biologisk rensing av avløpsvann –Slambehandling

6 VA – teknikk. Faginnhold Biologisk rensing av avløpsvann Slambehandling Rørmateriell Grøfter, legging, utstyr på nettet. Frostsikring Lett kommunalteknikk. Drift, vedlikehold og fornyelse av nettet VA i spredt bebyggelse.

7 Samarbeid. HIN – VA bransjen Hva skal man samarbeide om? Hvordan skal man samarbeide? Hvordan skal samarbeidet organiseres?

8 Samarbeid. Kompetanseheving gjennom: –Kurs: Korte temakurs Kompetansegivende EVU kurs Mastergrad. –Hospitering? FOU virksomhet Prøvetaking og analyser Studentprosjekt og rekruttering.

9 Samarbeid. Kartlegging av kompetansebehov. Behov for kurs. Størrelse og tema. Rekruttering til kurs. Skaffe forelesere. Påvirkning av faginnhold i studiet.

10 Samarbeid. Aktører: Kommunene, Norvar, Driftsassistansene, RIF, utstyrsleverandører, VA –yngre. Hvordan skal man forholde seg til disse? Viktig med er formelt samarbeid. Hvem skal representere bransjen i dette arbeidet?

11 Samarbeid. Organisering HIN har samarbeidsavtale med Statens Vegvesen og 4 store kommuner om kompetanseheving innen vegsektoren. Den kan danne modell for en liknende avtale mellom HIN og VA-bransjen. Det er viktig for HIN at samarbeidspartner blir de som kan representere bransjen kjenner behovene. De må også ha nødvendige fullmakter for beslutninger.

12 Samarbeidsavtale. HIN - Veg

13 Samarbeidsavtale HIN -Veg

14 Samarbeid HIN -Veg

15

16

17 Samarbeid. Kurstyper. Kurs der deltakerne møter opp til forelesningene. Fjernundervisning med samlinger. Fjernundervisning med videokonferanseutstyr. Samarbeid i grupper. Individuell fjernundervisning.


Laste ned ppt "VA – teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk Overføring av forsyningsvann –Gravitasjonsledning –Pumping. Høydebasseng Fordelingsnett. Typer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google