Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannleveranse og beredskap Tilfeldigheter eller planer……..? Erling Aass Drammen kommune, vann og avløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannleveranse og beredskap Tilfeldigheter eller planer……..? Erling Aass Drammen kommune, vann og avløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannleveranse og beredskap Tilfeldigheter eller planer……..? Erling Aass Drammen kommune, vann og avløp

2 Vannleveranse og beredskap Utfordringer (vannverk, sykehus) Vannforsyningen i regionen og Drammen Rutiner for drift (vannverk, sykehus) Ekstraordinære situasjoner ROS-analyser: Hva kan skje? Beredskap (system, utstyr)

3 Sykehusets utfordringer (fra vårt ståsted) ROS-analyse / beredskapsplaner også for vannforsyning? Oversikt over intern-nett og alternative forsyningspunkter Oversikt over forbruk og krav til vannkvalitet for prioriterte aktiviteter Planer når vannet blir borte / forurenset f eks - Intern distribusjon av nødvann - Plan for evakuering av pasienter Behov for en vannbehandling på eget inntak som en ekstra barriere?

4 Vannkilder Bilder Glitre, Røysjø Glitre Røysjø

5 Vannleveranse og beredskap Redusere lekkasjene Stabilisere regionens totale vannbehov på 2004-nivå Sikre og forbedre vannkvaliteten

6

7 Vannleveranse og beredskap Kart

8 Vannleveranse og beredskap Kart lokalt nett Drammen

9 Rutiner for drift Vannprøver hver uke (420 pr år) Analyser på bakterier (koliforme, E-coli, + noen andre ) Fysisk kjemiske parametre bl av pH, turbiditet, farge, jern, mangan) Prøveplan 2011

10 Rutiner for drift Driftsovervåking forsyningsnett Rutinemessig tilsyn høydebasseng, pumpe- stasjoner, reduksjonsventiler

11 Rutiner for drift Vannlekkasjer, reparasjoner

12 Rutiner for drift Varsling ved spesielle situasjoner (bl a spyling) Sårbare abonnenter (skoler, barnehager, helseinst.) Drammen Sykehus- særskilt dialog- beredskap alternativ vannforsyning

13 Ekstraordinære situasjoner Stans i vannforsyningen Forurenset drikkevann

14 Ekstraordinære situasjoner Hva gjør vannverket (Drammen kommune) ? Hva gjør sykehuset ? God dialog avgjørende ! Ingen vannforsyning- akuttsykehus ? Forurenset vann- tiltak ?

15 ROS-analyser ROS-analyse (hva kan skje…?) Beredskapsinstrukser Varslingsinstruks Tiltak (redusere sannsynlighet, konsekvens) Vannverkets ROS-analyse/ beredskap Sykehusets ROS-analyse/ beredskap Dialog! Forutsetninger Forventninger

16 Vannleveranse og beredskap Kart 1. Stans i vannforsyningen

17 Beredskap 2. Forurenset drikkevann

18 Aksjonering, tiltak 2. Forurenset drikkevann Koking av vann …….? Drikkevann tilkjøres- tanker á 1000 liter Éngangskanner á 10 liter Kranvann kun til vasking (WC og dusj er operativ) Begrenset tid…….. Akutt-sykeshusfunksjon ute etter …….dager ?

19 Videre arbeid ROS-analyse gjennomgang- grensesnittt mot sykehuset Varslingslister, oppgraderes (vakttelefoner) Beredskapsutstyr- og planer Egen instruks for sykehuset ? Årlige møter- erfaringer forbedringer


Laste ned ppt "Vannleveranse og beredskap Tilfeldigheter eller planer……..? Erling Aass Drammen kommune, vann og avløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google