Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiale systemer og sosial struktur Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Sosiale strukturer er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiale systemer og sosial struktur Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Sosiale strukturer er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosiale systemer og sosial struktur Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Sosiale strukturer er sett av enheter som er ordnet i forhold til hverandre i et bestemt mønster. I et sosialt system finnes det både formelle og uformelle strukturer.

2 Sosiale roller – tre typer En sosial rolle er summen av alle de forventningene som er knyttet til en person i en bestemt stilling eller posisjon. Situasjonsroller – opptrer i hyppige, men korte møter mellom mennesker. Posisjonsroller – opptrer i hyppige og langvarige relasjoner. Statusroller – roller vi møter jevnlig og som vi vanskelig kan unnslippe – de er stabile, tilskrevne egenskaper hos individet.

3 Rolleforventninger og rollekonflikter Rolleforventninger er forventninger knyttet til en bestemt rolle Enhver rolle har flere ulike normer å forholde seg til Krysspress er et resultat av motstridende forventninger til et individ Rollekonflikter er et resultat av kryssende forventninger i ulike posisjoner Rollekonflikter kan være intrarollekonflikter eller interrollekonflikter

4 Primærgrupper og sekundærgrupper Vi skiller vanligvis mellom to ulike typer grupper ut fra størrelse, varighet og kontaktform: Primærgrupper kjennetegnes av å være små og med langvarig og hyppig kontakt – som for eksempel familie og venner Sekundærgrupper blir vanligvis dannet fordi bestemte arbeidsoppgaver skal løses – ofte knyttet til arbeid

5 Primær- og sekundærsosialisering Primærsosialisering – den grunnleggende fasen av sosialiseringsprosessen – i hovedsak gjennom familien Sekundærsosialisering – fører samfunnsmedlemmene inn i de rollene de kommer til å få i sekundærgrupper – som f.eks. arbeidsplass, klubber og foreninger

6 Prosesser i sosiale systemer Rekruttering av medlemmer gjøres ikke bare når gruppa blir opprettet, men også for å kompensere for avgang. Sosialisering går ut på å føre de rekrutterte medlemmene inn i nye roller. Produksjon av varer eller tjenester og arbeidet mot et felles mål.

7 Institusjoner i alle samfunn Familie – rekruttering og sosialisering Produksjon og fordeling – av materielle, kulturelle og sosiale goder Styringssystem – lover og regler om rettigheter og plikter Utdanningssystem – læring på en systematisert måte Religion – skaper felles verdier og gir opplevelse av fellesskap


Laste ned ppt "Sosiale systemer og sosial struktur Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Sosiale strukturer er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google