Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidsrettet kompetanseutvikling i Statens vegvesen Bidrag til BA – bransjen Bodø 01.06.06 Torbjørn Naimak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidsrettet kompetanseutvikling i Statens vegvesen Bidrag til BA – bransjen Bodø 01.06.06 Torbjørn Naimak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidsrettet kompetanseutvikling i Statens vegvesen Bidrag til BA – bransjen Bodø 01.06.06 Torbjørn Naimak

2 Norge er et lite land med få mennesker I Nord Norge bor det ikke mange mennesker Norge har ikke så mange med teknisk utdanning / få har tatt teknisk utdanning i de senere år Enda færre har tatt veg- geo-, anleggs- og konstruksjonsfag.

3 Ba - Bransjen Avhengig av kompetanse i alle ledd (hele verdiskapningsskjeden) Planleggere (i det offentlige og private) Konsulenter Entreprenører Forvaltning – Drift og vedlikehold

4 Situasjonen i BA – bransjen i Nord For lite fagfolk Importerer i dag fagarbeidere – ikke stor import av ingeniører enda. Ingeniører/siv.ingeniører Bransjen kjemper om de samme ressursene. Kjøper av hverandre. Overbyr hverandre. Det ser ut som få søringer vil nordover

5 Ba - bransjen FOU – Det som lider mest

6 BA – bransjen Hva kan gjøres? I forhold til eksisterende bemanning i den enkelte bedrift (virksomhet/etat) Tilføre de tilsatte mer/høyere kompetanse –Tilbud om etterutdanning/tilleggsutdanning, gi permisjon for å ta utdanning –La folk få oppgaver som stimulerer til kompetanseoppbygging Omskolere -La folk få prøve seg på nye områder -Få folk (i denne sammenheng teknisk utdannelse) til å stå lengre i arbeidet

7 BA – bransjen - Rekruttering Tilgangen på teknisk utdannelse er begrenset, spesielt i Nord-Norge. Må derfor jobbe sammen for Nord-Norge Drive aktiv rekrutteringspolitikk Trainee ordningen –Mindre virksomheter kan/må samarbeide –Dersom ikke tilgang høyere utdanning, ta inn folk med lavere teknisk utdanning. Bygge disse opp.

8 Ta i bruk nye opplærings- /utdanningsformer Kombinasjonsmuligheter arbeide / studie Kombinasjon tradisjonell undervisning (skole) – nettstudie Nettstudie

9 Må tenke langsiktig Jobbe for at flere tar teknisk utdanning Sørge for at flere velger realfag i videregående Stimulere (gjøre tiltak) for å få flere til å fullføre videregående utdanning Gjøre utdanningen mer spenstig/attraktiv

10 BA - bransjen Tenk Nordkalotten / tenk Barents / tenk NORD I alle fall kommer Statens vegvesen til å gjøre det!

11 Til universitet / høgskoler Få bedre samordning Kun ett universitet i Nord-Norge Utnytt høgskolene med å gi tilbud / del av studie (eks Narvik – Alta)

12 Kunnskapsprodusenter på nordkalotten


Laste ned ppt "Fremtidsrettet kompetanseutvikling i Statens vegvesen Bidrag til BA – bransjen Bodø 01.06.06 Torbjørn Naimak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google