Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 1 Kompetanseutvikling/fagopplæring/rekruttering til VA-sektoren Svein Erik Moen, Norsk Vann BA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 1 Kompetanseutvikling/fagopplæring/rekruttering til VA-sektoren Svein Erik Moen, Norsk Vann BA."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 1 Kompetanseutvikling/fagopplæring/rekruttering til VA-sektoren Svein Erik Moen, Norsk Vann BA (spesialrådgiver) Innhold Kort om VA Rekrutteringsutfordringen Kompetansekrav før og nå Hva gjør vi? NB! NORVAR endret navn til Norsk Vann fra primo 2008!

2 2 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 2 Kompetanse i VA-sektoren – Kort om VA Vann og avløp er av de viktigste infrastrukturer i landet - Vi klarer oss ikke lenge uten VA! Viktig for helse og miljø Vi gir folk det viktigste næringsmiddelet: 1.700 vannverk 46.000 km hovedvannledninger Vi sikrer rene vassdrag og fjorder: 2.600 avløpsanlegg 250.000 tonn slamprodukt 40.000 km hovedavløpsledninger

3 3 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 3 Kompetanse i VA-sektoren – Kort om VA Vi forvalter kostbar infrastruktur: Gjenanskaffelsesverdi på ca 500 milliarder kr, sml ”Restkapitalverdi” landbasert industri år 2000: 250 mrd El-kraft med dammer og strømnett 2006: 420 mrd Veger i Norge 2006: 380 mrd VA omsetter årlig for 8-10 milliarder kr

4 4 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 4 Kompetanse i VA-sektoren – Kort om VA Består etter hvert av kompliserte prosessanlegg En rekke nye utfordringer: Klimaendringer (flom, vannkvalitet mm) ”Nye organismer” i drikkevannet Mer fokus på ”nye stoffer/miljøgifter” Mer oppmerksomhet fra brukerne og media mm

5 5 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 5 Kompetanse i VA-sektoren - Rekrutteringsutfordringen Utredning gjort av Norsk Vann (Lindholm/Moen) i 2006 viser at med dagens utvikling vil antall ansatte i sektoren bli halvert fram mot 2020. Da klarer vi ikke å drive og vedlikeholde VA Private firma overta? Økte priser (erfaring fra utlandet)

6 6 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 6 Kompetanse i VA-sektoren - Rekrutteringsutfordringen

7 7 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 7 Rekrutteringsutfordringen Gjenværende antall ingeniører i VA-bransjen under ulike forutsetninger. (Fra utredning av Lindholm/Moen datert 16.08.06)

8 8 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 8 Rekrutteringsutfordringen Gjenværende antall driftsoperatører for avløp i VA-bransjen under ulike forutsetninger. (Fra utredning av Lindholm/Moen datert 16.08.06)

9 9 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 9 Rekrutteringsutfordringen Nødvendig antall nye utdannede pr. år for å opprettholde antallet i hver kategori i år 2020. (Fra utredning av Lindholm/Moen datert 16.08.06)

10 10 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 10 Kompetanse i VA-sektoren NOU 1978:19 ga forslag til Klassifisering av VA- anlegg Krav til kompetanse avhengig av kompleksitet Forslag til opplæringssystemer og sertifisering mm

11 11 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 11 Tidligere krav til kompetanse i VA-sektoren TIDLIGERE KOMPETANSEKRAV Forskrifter OP/ADK Ca 1.400 personer gjennomførte driftsoperatøropplæringen etter at den ble etablert i 1987 og fram til 1.1.99. Av disse søkte ca 700 om å få utstedt driftspersonellbevis Ca 6.000 personer mottok ADK1-sertifikat. (derav 1.100 ADK-S-sertifikat) fra utdanningen ble etablert i 1989 til 1.1.99 Forskriftene opphevet fra 1.1.99

12 12 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 12 Kompetanse i VA-sektoren ”OVERGANGSORDNING” For å sikre kontinuitet i opplæringen innen VA- sektoren, tok Norsk Vann på seg ansvaret for å videreføre opplæringsordningene frem til et nytt system er etablert For å arbeide videre med opplæring for ADK- kompetanse, ble det primo 1999 etablert en styringsgruppe Bl.a. utstedelse av ADK-sertifikat videreført Norsk Vann har tatt på seg oppgaven med å administrere videreføring av opplæringsordningen for driftsoperatører Bl.a. utstedelse av personellbevis videreført

13 13 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 13 Kompetanse i VA-sektoren – hva gjør vi? FREMTIDIG OPPLÆRINGSSYSTEM FOR VA VURDERING AV NØDVENDIG KOMPETANSE I flg. Internkontrollforskriften er det opp til hver enkelt organisasjon å vurdere sitt kompetansebehov og skaffe seg nødvendig kompetanse Norsk Vann vil som kommunenes organisasjon hjelpe til på følgende måte: Beskrive nødvendig kompetanse Bidra til at det finnes opplæringstilbud

14 14 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 14 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Beskrive nødvendig kompetanse _________________________________________________

15 15 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 15 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Etterutdanningssystem

16 16 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 16 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Etterutdanningssystem _____________________________________________ Norsk Vann utgir årlig en kurskatalog med oversikt over alle kjente kurs innen VA i Norge

17 17 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 17 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Driftsoperatørkurs 2007 Kurs i regi av Norsk Vann i 2007 Grunnkurs driftsoperatører avløp 4 kurs med ca 60 deltagere Grunnkurs driftsoperatører vann 2 kurs med ca 30 deltagere Fordypningskurs om kjemisk felling av avløpsvann 1 kurs med ca. 20 deltakere Kurs i elektro/internkontroll 3 kurs med ca 50 deltagere

18 18 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 18 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Ønsket grunnopplæring Norsk Vanns Opplæringsgruppe: ”Mest mulig av grunnopplæringen skal skje innenfor det offentlige utdanningssystemet” Har god dialog med høgskoler og universiteter om ingeniørutdannelsen Det kommer få ungdommer fra vgs. til VA Mer rekrutteringsarbeid/”markedsføring” Arbeider med å avklare mulighet for å utvikle et videregående kurs med VA- profil som en del av opplæring innen vgs.

19 19 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 19 Planer om prøveprosjekt i Hamar-regionen med mer VA i kjemiprosess Dialog med Fagforbundet/KS om dette

20 20 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 20 Kompetanse i VA-sektoren – Hva gjør vi? Grunnopplæring Videre arbeid med driftsoperatøropplæring Arbeide for å få grunnopplæring inn i vgs. Starte med prøveprosjekt Dersom vellykket: Etablere noen få opplæringstilbud i vgs (2-3 på landsbasis på sikt?) Fortsatt gi tilbud om 3-ukerskurs i tillegg


Laste ned ppt "1 Fagkonferanse for VA- sektoren 31. mars – 1. april 2008 1 Kompetanseutvikling/fagopplæring/rekruttering til VA-sektoren Svein Erik Moen, Norsk Vann BA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google