Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(12) Ordstyrer setter oss på sporet Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal vurdere om vannforsyningen har tilstrekkelige hygieniske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(12) Ordstyrer setter oss på sporet Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal vurdere om vannforsyningen har tilstrekkelige hygieniske."— Utskrift av presentasjonen:

1 (12) Ordstyrer setter oss på sporet Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal vurdere om vannforsyningen har tilstrekkelige hygieniske barrierer? Kilde og nedbørfelt Vannbehandling Ledningsnett Av Toril Hofshagen, NORVAR

2 Generelt Hvilke forurensninger skal vi ha barrierer mot?
Hva kan vi forutsette ut fra analyseresultater (indikatorer)? Hvordan skal vi kunne overvåke at barrierene er virksomme til enhver tid? Hva skal til av ”bevis” på svikt for at vi skal agere overfor myndigheter og abonnenter?

3 Kilde og nedbørfelt Overvann: Fra ”tro til tvil” vedr. hygienisk barriere i kilden de senere år, eks.: Økt påvisning av E.coli og Clostridium perfringens under sprangsjiktet Lengre perioder med fullsirkulasjon Eksempler på vipping av sprangsjiktet Mer ekstremvær (flom, vind, sterk nedbør) Eksempler på uheldige episoder (Giardia-sjøen…) Grunnvann: Fortsatt tillitt til at tilfredsstillende sikringssone gir tilfredsstillende barriere Men eksempler fra både inn- og utland viser behov for årvåkenhet også her (har man full kontroll?) Grunnvann i fjell ekstra usikkert

4 Vannbehandling Krevende avveininger for det enkelte vannverk:
Klor og/eller UV og/eller ozon? Membranfilter som eneste ”desinfeksjonsbarriere”? Ulike prosessers stabilitet - robusthet ved endring i råvannskvalitet M.m. Behov for: Økt kunnskap/kompetanse Omforent tilnærming til problemstillingene

5 Distribusjonssystem Hvordan sikre at vannet ikke forurenses på veg til abonnent (etter siste barriere)? Behov for restvirkning på ledningsnettet (biofilm, forurensninger)? Illusorisk effekt av praktisert klorrest? (Særnorsk) skepsis til kloraminering Umulig teknisk og økonomisk oppgave å sikre nettet 100% mot forurensning. Hvordan minimalisere risikoen? Bedre rutiner ved reparasjoner Tilbakeslagsvern på risikable punkter Kontroll med utsatte brannventiler og høydebassenger Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner Minimalisere risiko ved nye nett (høybrekk, ledningsplassering i grøft etc.) (Beredskapsevne ved tilsiktet forurensning)

6 Aktuelle NORVAR-publikasjoner
Hygieniske barrierer og kritiske punkter i vannforsyningen: Hva har gått galt? (NORVAR-rapport 136/2004) Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng (NORVAR-rapport 137/2004) Erfaringar med klor og UV for desinfeksjon av drikkevatn (NORVAR-rapport 139/2004) Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning (NORVAR-rapport 143/2005) Samt: VA/Miljø-blader (www.rorsenter.no/VA-blad) Mal for VA-norm (www.va-norm.no)

7 NORVAR-prosjekter under arbeid
Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann (oktober 2005) Veiledningsmateriell for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (april 2006) (s.m. statlige myndigheter) Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for drikkevann (mars 2006) Bærekraftig vedlikehold av vannledninger (høst 2005) Kvalitetsheving av nye VA-ledningsanlegg (årsskiftet 2005/06?) Membranfilter som hygienisk barriere (høst 2006?) Vannkvalitet – helsemessig betryggende drift av ledningsnett (april 2006?) Tidspunkt for forventet sluttføring i parentes.


Laste ned ppt "(12) Ordstyrer setter oss på sporet Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal vurdere om vannforsyningen har tilstrekkelige hygieniske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google