Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 FOU-prosjekt Bruk av forsikringsskadedata. 2 En typisk VA-kommune? 5000 innbyggere Sentrumsbebyggelsen: ett vannverk og ett avløpsrenseanlegg Grendesamfunn:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 FOU-prosjekt Bruk av forsikringsskadedata. 2 En typisk VA-kommune? 5000 innbyggere Sentrumsbebyggelsen: ett vannverk og ett avløpsrenseanlegg Grendesamfunn:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 FOU-prosjekt Bruk av forsikringsskadedata

2 2 En typisk VA-kommune? 5000 innbyggere Sentrumsbebyggelsen: ett vannverk og ett avløpsrenseanlegg Grendesamfunn: private andelslag på vannforsyning, samt private avløpsløsninger eller kommunal avløpsledning Spredt bebyggelse: private VA-løsninger av variabel kvalitet ”Teknisk sjef” har ansvaret for planverk, bygning, VAR, veg, brann, parker osv. 2-3 ingeniører jobber med samme temaer Kommunens driftsoperatør har ansvar for drift av både vannverk og avløpsrenseanlegg Private entreprenører leies inn til arbeid på ledningsnettet Vanskelig å få tak i nye folk når noen slutter

3 3 Norsk Vann Prosjekt = VA-virksomhetenes verktøykasse (~ 180 rapporter)

4 4 Viktige VA-utfordringer fremover Tilpasse oss klimaendringer Begrense klimagassutslipp Innfri stadig strengere regelverkskrav Øke fornyelsestakten Bedre sikkerheten og beredskapen Bedre omdømme, kundehåndtering, rekruttering og organisering Få økt politisk fokus Få en tydeligere ”stat”

5 5 Vi må øke fornyelsestakten Fornyelsesgrad vannledningsnettet 0,71 % Fornyelsesgrad avløpsnettet 0,49 % >30 % av drikkevannet lekker ut 85 kloakkstopper per 1000 km ledning Kraftig økning i vannskader pga. ekstremnedbør, jf. FNO

6 6 Tilpasning til et klima i endring

7 7 Klimautfordringer Hensynta klimaendringer i kommunale planer Håndtere ekstreme nedbør- og smeltevannmengder Sikre drikkevannets kvalitet ved forverring av vannkvalitet Sikre teknisk infrastruktur mot skade som følge av flom, havnivåstigning, springflo og ras

8 8 Større variasjoner => mer robuste løsninger

9 9 Anbefalinger på VA-området Overvåkning Øke, bedre og koordinere innsamlinga av korttidsnedbørdata i urbane områder Kartlegging Bedre takstdata og/eller lagring i Gemini Melding m.fl. Kostnader Omdømme Være proaktive Informasjon og samarbeid

10 10 Veien videre Fortsette med å øke forståelsen innen Vann-bransjen Vi har et felles mål om å redusere skader pga tilbakeslag i avløpssystemene Klimaendringene har forsterket et allerede eksisterende behov for ansvarsavklaringer og for et modernisert gebyrregime på VA-området Dette FOU-prosjektet må ikke «legges i skuffen», men bør videreutvikles for å få videreutviklet og implementert erfaringer Norsk Vann vil kunne være en samarbeidspartner


Laste ned ppt "1 FOU-prosjekt Bruk av forsikringsskadedata. 2 En typisk VA-kommune? 5000 innbyggere Sentrumsbebyggelsen: ett vannverk og ett avløpsrenseanlegg Grendesamfunn:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google