Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VA –teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i Driftsassistanse Nordre Nordland Andenes 26 – 27 mars Ved Førstelektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VA –teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i Driftsassistanse Nordre Nordland Andenes 26 – 27 mars Ved Førstelektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 VA –teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i Driftsassistanse Nordre Nordland Andenes 26 – 27 mars Ved Førstelektor Rune Grov

2 VA – teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk Overføring av forsyningsvann –Gravitasjonsledning –Pumping. Høydebasseng Fordelingsnett. Typer trykksoner og dimensjonering.

3 VA – teknikk. Faginnhold Vannkvalitet Drikkevannsforskriften. Kvalitetsundersøkelser av drikkevannskilder Kapasitetsberegning av overvannskilder. Behandling av drikkevann: – Siling, –sedimentering, –kjemisk rensing, –alkalisering –desinfisering

4 VA – teknikk. Faginnhold Utslipp av avløpsvann. Avløpssystemer. Avløpsvannets mengde Overvann: –Flomplan –Den rasjonelle formel –Lokal overvannsdeponering Avløpshydraulikk Planlegging av avløpssystem

5 VA – teknikk. Faginnhold. Dimensjonering av avløpssystem: – avløpsledninger, –overløp, –fordrøyningsmagasin, –pumpesystemer, –selvrensing –dyputslipp Resipienter. Virkning av avløpsvann

6 VA - teknikk. Faginnhold Avløpsforskriften Behandling av avløpsvann: –Forbehandling –Sedimentering og siling –Primærrensing –Kjemisk rensing av avløpsvann –Biologisk rensing av avløpsvann –Slambehandling

7 VA – teknikk. Faginnhold Biologisk rensing av avløpsvann Slambehandling Rørmateriell Grøfter, legging, utstyr på nettet. Frostsikring Lett kommunalteknikk. Drift, vedlikehold og fornyelse av nettet VA i spredt bebyggelse.

8 Samarbeid. HIN – VA bransjen Hva skal man samarbeide om? Hvordan skal man samarbeide? Hvordan skal samarbeidet organiseres?

9 Samarbeid. Kompetanseheving gjennom: –Kurs: Korte temakurs Kompetansegivende EVU kurs Mastergrad. –Hospitering? FOU virksomhet Prøvetaking og analyser Studentprosjekt og rekruttering.

10 Samarbeid. Kartlegging av kompetansebehov. Behov for kurs. Størrelse og tema. Rekruttering til kurs. Skaffe forelesere. Påvirkning av faginnhold i studiet.

11 Rekruttering Totalt = 3536

12 Rekruttering

13 Rekruttering. Ingeniører i VA - sektoren vil gå dramatisk ned i årene framover hvis ikke rekrutteringen økes kraftig. Det offentlige vil tape kampen om ingeniører hvis det blir stor mangel. Arbeidsgiverne må vise en helt annen aktivitet hvis de skal rekruttere ingeniører. Lønnsforholdene må vurderes, men er ikke tema for dette innlegget

14 Rekruttering. Involver studentene så tidlig som mulig i kommunalteknisk virksomhet. Gi byggstudenter sommerjobber. Undersøk om det er studenter fra din kommune. Etter andre studieåret er de kvalifiserte til tekniske oppgaver. Vær aktive med hovedprosjekt. Tilby dem hovedprosjekt inklusiv veiledning fra din kommune.

15 Rekruttering. Vær aktive inn mot tredje års studentene Rekruttere dem tidlig. Bransjen må synliggjøre virksomhetene og arbeidsoppgavene. Lag en kommunalteknisk dag en gang pr. år

16 Samarbeid. Aktører: Kommunene, Norvar, Driftsassistansene, RIF, utstyrsleverandører, VA –yngre. Hvordan skal man forholde seg til disse? Viktig med er formelt samarbeid. Hvem skal representere bransjen i dette arbeidet?

17 Samarbeid. Organisering HIN har samarbeidsavtale med Statens Vegvesen og 4 store kommuner om kompetanseheving innen vegsektoren. Den kan danne modell for en liknende avtale mellom HIN og VA-bransjen. Det er viktig for HIN at samarbeidspartner blir de som kan representere bransjen kjenner behovene. De må også ha nødvendige fullmakter for beslutninger.

18 Samarbeidsavtale. HIN - Veg

19 Samarbeidsavtale HIN -Veg

20 Samarbeid HIN -Veg

21

22

23 Samarbeid. Kurstyper. Kurs der deltakerne møter opp til forelesningene. Fjernundervisning med samlinger. Fjernundervisning med videokonferanseutstyr. Samarbeid i grupper. Individuell fjernundervisning.

24 VA - gruppe Formål: I samarbeid med Høgskolen i Narvik utvikle kompetansen i VA – faget i Nord – Norge. Det skal skje ved: –Øke utdanningen av bachelor i VA. –Øke tilbudet av kompetansegivende kurs –Øke FOU – aktiviteten –Få etablert en masterutdanning innen kommunaltekniske fagområdet.

25 VA-gruppe Gruppens sammensetning: –Driftsassistansene i Nordland. –Tromsø kommune »Alta kommune ? –Evt. andre større bykommuner –Norsk Vann. –RIF (konsulentbransjen) –Utstyrsleverandører?

26 VA - gruppe Gruppen skal være et samarbeidsledd mellom HIN og brukerne av utdanningen. Arbeidsoppgaver: –Studentrekruttering –Referanse for faginnhold i kursene –Få fram behovet for kurs/etter- og videreutdanning. –Hovedprosjekt –Sommerjobber

27 VA-gruppen Organisering –Gruppen er rådgivende og har ingen formell beslutningsmyndighet. –Gruppen skal ha minst to møter i året. Det ene skal være på HIN og kombineres med seminar der studentene får delta. –HIN er sekretariat for gruppen. –Gruppen utarbeider mer detaljerte retningslinjer for sitt arbeid når den starter sin virksomhet. –Deltakerne i gruppen dekker sine egne kostnader.


Laste ned ppt "VA –teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i Driftsassistanse Nordre Nordland Andenes 26 – 27 mars Ved Førstelektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google