Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan vi gjøre for å kutte norske utslipp? Nasjonale og lokale muligheter Sjur Kasa-CICERO-Senter for klimaforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan vi gjøre for å kutte norske utslipp? Nasjonale og lokale muligheter Sjur Kasa-CICERO-Senter for klimaforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan vi gjøre for å kutte norske utslipp? Nasjonale og lokale muligheter Sjur Kasa-CICERO-Senter for klimaforskning

2 Bakgrunnen-sist IPCC-rapport Meget sannsynlig menneskeskapt oppvarming. Global temp.økning mellom 1,1 og 6,4°C i l ø pet av det 21. å rhundre. Ø kt havniv å mellom 20 til 60 cm i kommende hundre å r. Arktis kan v æ re isfri i slutten av det 21. å rhundre. Sv æ rt sannynlig at ekstremvarme, varmeb ø lger og intense nedb ø rsepisoder inntreffer oftere.

3 Hvorfor….Norge? ”Bare” ca. 0,15% av klimagassutslippene De rike land har mye av ansvaret for dagens situasjon. Det er rimelig at rike land går foran. Andre progressive land er i gang. Det kan være fremtidsrettet næringspolitikk å være tidlig ute. ”Alle” land er små.

4 Virkemiddeldebatten fram til nylig Fragmenterte og lite effektive virkemidler Konflikter mellom økonomer og industrien Lite vekt på teknologiutvikling Lite vekt på lokalnivået Liten framgang

5 Resultatet om Norge ikke foretar seg noe spesielt og andre heller ikke gjør det Utslippene øker med cirka 40 prosent til 2050

6 Lavutslippsutvalget – utslipp ned med 2/3 innen 2050

7 Helhets-løsningen (del 1) – To generelle tiltak Klimavettkampanjen Iverksetting av en langsiktig nasjonal innsats for klimainformasjon Lavutslippsutvalgets teknologipakke Langvarig og stabil satsing på klimavennlige teknologier (del 1) CO 2 -fangst og - lagring, vindkraft (spesielt offshore), pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogenteknologier, varmepumper og lavutslippsfartøy.

8 Helhets- løsningen (del 2) – 13 tiltak rettet mot spesifikke utslipps- kilder, hovedsakelig basert på kjent teknologi Lavutslippsutvalgets teknologipakke (del 2) Langvarig og stabil satsing på klimavennlige teknologier: CO 2 -fangst og - lagring, vindkraft (spesielt offshore), pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogenteknologier, varmepumper og lavutslippsfartøy.

9 Ta i bruk lokale ressurser CICERO-undersøkelse (2005) om kommunene: 5-15 % utslippsreduksjoner ved: - Endring av kommunale innkjøp - Høyere krav til kommunale bygninger - Oppsamling av metan fra avfallsdeponi/landbruk - Nye transportløsninger - Arealplanlegging for redusert transport I tillegg: Legge til rette for lokale prosesser rundt klima! Kritisk blikk på regional næringsutvikling! Kartlegge sårbarhet!

10 Se på Sverige-LIP og KLIMP LIP – Lokalt investeringprogram - kommunene 1998-2002 – 6,4 milliarder SEK KLIMP – Klimainvesteringsprogrammet i kommunene siden 2001 – mer enn 1,5 milliarder SEK Kommuner, län og private kan få støtte Lokal informasjon og lokalt engasjement som forutsetning for å få støtte. Statlig bistand til å søke og gjennomføre tiltak

11 Men samtidig…. Arbeide internasjonalt Øke nasjonale utslippskostnader (gir incentiver til å endre teknologi) Skikkelig finansiering av ny teknologi Se utslippskutt som en lønnsom og meningsfull mulighet, ikke en hindring!


Laste ned ppt "Hva kan vi gjøre for å kutte norske utslipp? Nasjonale og lokale muligheter Sjur Kasa-CICERO-Senter for klimaforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google