Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjur Kasa, TIK-Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur/CICERO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjur Kasa, TIK-Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur/CICERO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjur Kasa, TIK-Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur/CICERO
Hvorfor storsatsing på CCS? Teknologipolitikk som svar på klimapolitiske dilemma Sjur Kasa, TIK-Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur/CICERO

2 Norsk klimapolitikk på 90-tallet – fra store ambisjoner....
1989: Stabiliseringsmålsettingen – stabilisering av utslippene av CO2 før : Virkemiddeloffensiv – CO2-avgifter på mineralolje, bensin og utslipp fra sokkelen

3 ….til realitet Generell økt oppmerksomhet rundt norske rensekostnader fra økonomene og FIN Unngå prosentvise kutt, få til «fleksible mekanismer» for kutt der det er rimeligst : Miljøavgiftsutvalget: Kostbart for norsk industri med kutt hjemme Vellykket lobbyvirksomhet mot CO2-avgift fra industrien Avgiftene truet planer om gasskraft Forsøk på å ta større kutt hjemme gjennom avgiftsutvidelser strandet igjen i 1996 og 1998 på motstand fra industrien

4 Godt organiserte næringsinteresser som hovedutslippskilder

5 Tre motiv ble varige karakteristika ved norsk klimapolitikk
Norge som pådriver internasjonalt Kostnadseffektivitet (internasjonalt) Hensyn til industrien (nasjonalt)

6 Men – en grense for hensynet til industrien: Gasskraftkampen

7 En konfliktfylt periode: 1996-2001
CCS ble promotert som mulighet av SINTEF og Bellona Jagland introduserte CCS på LO-Kongressen i 1996 Bondevik I la etter nøling opp til storsatsing på CCS Gasskraftsaken vokste imidlertid og begynte å splitte industrinettverkene: Særlig LO og AP

8 Henriksen-utvalget, et gasspolitisk kompromiss med CCS som kjerne
Nedsatt av Samarbeidskomiteen LO/AP i 2000 for å utrede innenlands bruk av gass i Norge Besto av både gasskraftmotstandere og industriinteresser «Ta gassen i bruk» 2001– utvid innenlands bruk fra 1 til 10%, bygg rørledninger, elektrifiser sokkelen, støtt CCS

9 Forskning på CCS ble Norges strategi for hjemlige utslippskutt
GASSNOVA (2004) Store forskningssatsinger: Norge som CCS-leder (2005) Mongstad Videre satsing på gassbasert industri (Gassmaks)

10 CCS som normativt kompromiss…
1) Har bilagt konflikter mellom miljøinteresser og interesser knyttet til industri, gass og olje 2) CCS-teknologi kan bli en del av en internasjonal løsning på klimaproblemet Problem 1: Teknologiutviklingen går tregt, utslippskutt har en tidsdimensjon Problem 2: CCS kan bli en sovepute og dempe pådrivet for andre tiltak i Norge

11 Eller – som Tjernshaugen (2011) sier det:
” – norske politikere har stadig grepet til CCS for å løse politiske vanskeligheter knyttet til gasskraft spesielt og klimapolitikk mer generelt (…). Konsekvensen er at norsk politikk har konvergert rundt CCS som en viktig kompromissløsning på landets klimapolitiske dilemma.”

12


Laste ned ppt "Sjur Kasa, TIK-Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur/CICERO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google