Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk avkryssing Stavanger Jarl Harry Gjedrem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk avkryssing Stavanger Jarl Harry Gjedrem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk avkryssing Stavanger Jarl Harry Gjedrem

2 CITY OF STAVANGER Valget i Stavanger på 1, 2, 3 ■ 103 000 stemmeberettigede ■ To-dagers valg kl. 14.00-18.00 og 09.00-21.00 ■ Kretsvis opptelling ■ Deltok i begge prøveprosjektene ■ Valgdeltakelse på 58,3 % ■ Vellykket gjennomføring av valget ■ Intern evaluering av valget

3 CITY OF STAVANGER Hvorfor ja til deltakelse? ■ Forenkle og effektivisere stemmemottaket og opptellingen etter at valglokalet er stengt. ■ Vil også forenkle og effektivisere sentral opptelling i kommunen. ■ Et element i utviklingen mot en stadig mer effektiv og elektronisk gjennomføring av valg. ■ Gir kommunen påvirkningsmuligheter ved framtidig utvikling av systemet.

4 CITY OF STAVANGER Nærmere om forberedelse ■ En pc per 1400-1500 stemmeberettigede og en pc per stemmekrets (22) og redusert bemanning ■ Lånte pc-er fra skoler ■ En håndskanner per pc og en skriver per sted ■ Bredbånd og mobilt abonnement alle steder ■ Utarbeiding av veiledere ■ Opplæring av alle valgmedarbeidere (244) ■ Tre IKT-medarbeidere utplassert i stemmekretsene ■ Beredskapskonvolutter ble lagt ut i alle kretser

5 CITY OF STAVANGER Nærmere om gjennomføring ■ Forventningene om forenkling og effektivisering ble i det vesentlige innfridd ■ Problem med kødannelser i stemmeavlukkene ■ Noe merutgifter til tross for innsparingstiltak

6 CITY OF STAVANGER Nærmere om etterarbeidet ■ Sparte tid og ressurser ved ■ å slippe manuell opptelling av kryss ■ at departementet fikk ønskede opplysninger om valgdeltakelse gjennom XIM

7 CITY OF STAVANGER Evaluering fra stemmestyrene ■ Forberedelse: ■ Opplæring og veiledere ■ Bruk av rekrutteringsverktøy - Mobilise ■ Gjennomføring: ■ Arbeidsflyt; hva fungerte bra og hva kan forbedres? ■ Elektronisk avkryssing i manntallet ■ Lokaler, antall valgavlukker og materiell ■ Bemanning (antall og kvalitet på arbeidet) ■ Bistand fra valgsekretariatet og støttetjenester ■ Etterarbeid: ■ Opptelling ■ Innlevering av sedler

8 CITY OF STAVANGER Generelt om tilbakemeldingene ■ Forberedelse: Gode tilbakemeldinger på opplæring, veiledere og rekrutteringsverktøyet ■ Gjennomføring: ■ For få stemmeavlukker ■ Veldig bra med elektronisk avkryssing ■ Noen få glemte å trykke Registrer i starten ■ Noen småting fra støttetjenestene ■ Enkelte problemer overfor kirkevalget ■ Etterarbeid: OK

9 CITY OF STAVANGER Eksempler på tilbakemelding ■ Elektronisk avkryssing var effektivt, ingen kø. ■ Systemet var enkelt å bruke. Skanneren gjorde jobben mye enklere. ■ Stor fordel å slippe særskilt prosedyre ved fremmedstemmer. ■ Stor fordel med elektronisk telling av antall kryss ■ De fleste velgerne hadde med seg valgkort, førte til betydelig raskere stemmegivning.

10 CITY OF STAVANGER Mulige forbedringsområder ■ Forenkle opplæringen ■ Avklare og kommunisere akseptabel kø ■ Anskaffe flere valgavlukker ■ Vurdere «fasttrack» ved neste lokalvalg ■ Vurdere tidspunktet for søndagsvalget, eks. kl. 15-19 eller kl. 15-20 ■ Vurdere stemmekretsinndelingen


Laste ned ppt "Elektronisk avkryssing Stavanger Jarl Harry Gjedrem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google