Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til Servicetorgene på personalmøte 9 juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til Servicetorgene på personalmøte 9 juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om tidligstemming og forhåndstemming ved Stortings- og sametingsvalget 2009.
Informasjon til Servicetorgene på personalmøte 9 juni 2009 Svein Inge Johansen Valggeneral.

2 Tidligstemming og forhåndstemming
ordinær forhåndstemming starter 10. august men fra i år er det bestemt av stortinget at det skal være mulighet for ”tidligstemming” i perioden 1. juli til 9.august. Kommunen plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august, får avgitt stemme. Ordningen er ment for velgere som ikke har mulighet for å forhåndsstemme i løpet av den ordinære forhåndstemmeperioden, eller til å stemme på valgdagen. Dette betyr for Bodø sin del at vi setter opp et stemmeavlukke i postgården der det kan tidligstemmes. I utgangspunktet skal det avtales på forhånd når noen skal tidligstemme, det skal ikke være bare å komme innom. Men det er klart at det må vises skjønn, er det noen som er på vei til å reise så må vi gjøre vårt beste for å la dem stemme.

3 Tidligstemming og forhåndstemming
Vi lærer opp to eller tre på Servicetorget som vil få ansvaret for mottak av tidligstemmer. Det må avtales direkte med henvendelse i Servicetorget om tidligstemming.

4 Tidligstemming og forhåndstemming
Vi har samlet det meste av innformasjon på vår hjemmeside under avsnittet ”Politikk og demokrati” finner der lenken Valg 2009.

5

6

7 Tidligstemming og forhåndstemming
Når dere går inn på ”Valg 2009” siden til kommunen vil dere finne all informasjon om valget og lenker til nasjonale valgsider. Valgdagen er 14. september. Bodø kommune er det valg i enkelte kretser også søndag 13.september Forhåndsstemmeperioden er fra mandag 10. august til og med fredag 11. september. For å kunne forhåndsstemme må man være innført i manntallet. Bodø kommune sender ut valgkort til de som er innført i manntallet 3. august. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn ca 20. juli på blant annet postgården, herredshuset og i Misvær samt flere steder, se hjemmesiden vår.

8 Hvem har stemmerett Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Ved eventuelle feil, må publikum henvende seg til folkeregisteret, tlf (innbyggere som ikke står i manntallet etter utlegg kan søke valgstyret om innføring i valg manntallet) Velgerne vil stå i manntallet i den kommunen en er registrert som bosatt i 30. juni. (Flyttemeldingen må være folkeregisteret i hende inne 30. juni. Dette er innbyggers ansvar) På valgdagen 13. og 14. september må en stemme i den kommunen en er manntallsført i. Forhåndsstemme kan en gjøre i alle landets kommuner.

9 Hvem har stemmerett Stemmerett ved stortingsvalg har:
- Norske statsborgere - Personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret - Personer som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 (- Stemmeret tabes: ved Domfældelse for strafbare Handlinger overensstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes - ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regjeringens Samtykke) - Personer som er, eller en gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller deres familier) - Alle som er registrert i manntallet

10 Legitimasjon I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. På institusjoner kan en ansatt gå god for velgerens identitet. Forutsetningen er at den ansatt legitimerer seg. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdata, f. eks: - Pass - Sertifikat - Bankkort med bilde - Postens id kort

11 Hjelp i stemmeavlukket
kan han/hun få det av en valgfunksjonær. Bare alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede kan i tillegg til valgfunksjonæren peke ut sin egen hjelper. Eventuell ekstra hjelper må gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning. Blinde og svaksynte må tilbys å bruke ”blindeseddel” i avlukket. Husk at en stemmegiver ikke kan ha en hjelper med inn i avlukket uten at en valgfunksjonær er med inn. Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt. Valgloven har blant annet disse bestemmelsene som gjelder taushetsplikt: - Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning - Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk - Taushetsplikt i samme utstrekning som etter forvaltningsloven Dette innebærer at valgfunksjonærene ikke må gi opplysninger til for eksempel pressen om

12 Sametingsvalg Det avholdes sametingsvalg samtidig med Stortingsvalget.
Forhåndstemmingen foregår på samme måte og i samme avlukke som Stortingsvalg stemmegivningen. Det vill være blå farger på konvoluttene til sametingsvalget. Når en registrer en innbygger i valgprogrammet vil denne, om han er registrert i sametingets valgmanntall, komme opp med spørsmål om han eller hun skal stemme ved sametingsvalget, spør da om han eller hun har valgkort for dette valget (blått), eller skriv ut et slikt. Innbyggere registrert i sametingets valgmanntall kan stemme ved både Stortings og sametings valget. Egne valgkort sendes ut i forbindelse med sametingsvalget. Se også

13 Kirkevalget I år skal det samtidig med Stortings og Sametingsvalget avholdes Kirkevalg. Kirkevalget er et eget valg, dette administreres av den Norske kirke og lokalt valgstyre er Bodø kirkelig fellesråd. Det sendes ut egne valgkort til kirkevalget. Det skal velges menighets- og bispedømmeråd. Forhåndstemming til kirkevalget foregår i forbindelse med gudstjenester før valget. Så langt det lar seg gjøre vil vi samarbeide med kirken om felles valglokale, men der det ikke går henviser vi til kirkens valgkort eller hjemmeside for informasjon.

14 Kontaktinformasjon Svein Inge Johansen 75593304 – 90745953
Linda K. Storjord – Torill Kristiansen – Vibeke Nikolaisen –


Laste ned ppt "Informasjon til Servicetorgene på personalmøte 9 juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google