Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro

2 2 Maksimene o‘Først i tid, best i rett’ ‘Prior tempore, potior jure’ o‘Ingen kan overføre større rett enn han har selv’ ‘Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet’ o‘Kreditorene får ikke større rett enn debitor’

3 Det går om unntak fra disse maksimene 3

4 4 HASB-modellen HA B S

5 5 Hva om As far hadde solgt? B S HA

6 Hjemmelskonflikter og suksesjonskonflikter oBevis oMotiv oEiendomsrett oHjemmelskonflikter og oomsetningserververe otvangskreditorer 6

7 Kreditorer og omsetningserververe oKreditorer og tvangskreditorer oForskjellige typer omsetningserververe oOmsetningens sikkerhet 7

8 8 https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Materiale_JUS3211wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Materiale_JUS3211

9 Ting å sjekke først oGyldig oEndelig oKonflikt Rt. 2000 s. 1360 Lena Maskin 9

10 Eiendomsrett og andre rettigheter oKnippe-tankegangen oNegativt avgrenset rett, restrett 10

11 Ting og ikke-ting oForskjellige typer ting oFordringer oImmaterialrettigheter («intellectual property») oArbeidsavtaler 11

12 Formål med rettsvernsreglene oStyrke legitimasjon oUnngå kreditorsvik (notoritetsehensynet) oPublisitet 12

13 Troverdighet oFaktisk troverdighet oTroverdighet og legitimasjon oPositiv troverdighet oNegativ troverdighet oDen gode sirkel 13

14 Hva er en god rettsvernakt? oKlar oEnkel oBillig oEntydig oKan bare gjøres én gang 14

15 Kreves det hjemmel for ekstinksjon? 15


Laste ned ppt "Dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google