Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motregning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motregning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motregning

2 Motregning Utgangspunkt: To muligheter Peder skylder Kari 10.000 kr
Kari skylder Peder kr To muligheter Peder overfører kr til Kari og Kari overfører kr til Peder, eller Man blir enige om å slette begge poster, da summen av gjeld og tilgodehavende for begge parter vil være lik 0

3 Avtalt og tvungen motregning
Avtalt motregning: Praktisk oppgjørsmåte Tvungen motregning Det er på det rene at Peder skylder Kari (betalingsplikt ikke omstridt) Peder påstår at Kari skylder ham (betalingsplikt omstridt) Normal inndrivelse av Peders påståtte krav: Inkasso etter inkassoloven Få kravet rettskraftig fastslått Tvangsinndrivelse av kravet gjennom utlegg m.m. Ved motregning kortsluttes alle regler som er gitt for å verne debitor

4 Tvungen motregning Resultat
Hvis Peder erklærer motregning, vil han anse sin uomtvistede gjeld som betalt Han har fått inndrevet et omtvistet krav, uten at kravet er prøvet Hvis Kari mener at Peders krav er uberettiget, vil hun normalt kunne sitte rolig og avvente initiativ fra Peder Etter motregning må Kari ta initiativ til inndrivelse, med påstand om at hennes krav ikke er betalt fordi Peders ”krav” var uberettiget

5 Motregning belaster likviditet
Den som møtes med (berettiget) motregning, blir kvitt sin betalingsplikt, men får ikke tilført likviditet Isolert oppgjør Kontanthensyn Likviditetshensyn

6 Motregning - hovedregel
Motregning kan skje når motregningsvilkårene er oppfylt Man kan også motregne med omtvistet krav Men gjør det på egen risiko

7 Motregning - unntak Arb mil § 55 nr. 3
Likviditetshensn Beslagsfrie midler - dekningsloven kap 2 Ikke undergrave beslagsfriheten Banker - finansavt § 29 Bare motregning hvis det følger av kontoavtalen eller kravet skriver seg fra et straffbart forhold Ikke til hinder for at det avtales sikkerhetsrett i konto

8 Hovedkrav og motkrav Som å spørre om Slottsbakken går oppover eller nedover Det kommer an på hvor man står Man ser det fra den som erklærer motregning: Hovedkravet er det man selv skylder, og som blir innfridd ved motregningen Motkravet er det man selv har til gode, og som blir inndrevet ved motregningen

9 Fire motregningsvilkår
Gjensidighet: Kravene må bestå mellom de samme parter Ikke noe krav om konneksitet Komputabilitet: Samme slags ytelse Fremmed valuta Frigjøringstid for hovedkravet Frigjøringstid: Når debitor har rett til å betale, og kreditor ikke kan motsette seg betaling Motkravet må være forfalt Forfallstid: Når betalingsplikt inntrer, slik at kreditor har rett til å kreve betaling

10 Gjensidighetsvilkåret
Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

11 Gjensidighetsvilkåret
Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

12 Gjensidighetsvilkåret
Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

13 Komputabilitet


Laste ned ppt "Motregning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google