Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning •Utgangspunkt: –Peder skylder Kari 10.000 kr –Kari skylder Peder 10.000 kr •To muligheter –Peder overfører 10.000 kr til Kari og Kari overfører 10.000 kr til Peder, eller –Man blir enige om å slette begge poster, da summen av gjeld og tilgodehavende for begge parter vil være lik 0

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Avtalt og tvungen motregning •Avtalt motregning: Praktisk oppgjørsmåte •Tvungen motregning –Det er på det rene at Peder skylder Kari 10.000 (betalingsplikt ikke omstridt) –Peder påstår at Kari skylder ham 10.000 (betalingsplikt omstridt) •Normal inndrivelse av Peders påståtte krav: –Inkasso etter inkassoloven –Få kravet rettskraftig fastslått –Tvangsinndrivelse av kravet gjennom utlegg m.m. •Ved motregning kortsluttes alle regler som er gitt for å verne debitor

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Tvungen motregning •Resultat –Hvis Peder erklærer motregning, vil han anse sin uomtvistede gjeld som betalt –Han har fått inndrevet et omtvistet krav, uten at kravet er prøvet –Hvis Kari mener at Peders krav er uberettiget, vil hun normalt kunne sitte rolig og avvente initiativ fra Peder –Etter motregning må Kari ta initiativ til inndrivelse, med påstand om at hennes krav ikke er betalt fordi Peders ”krav” var uberettiget

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning belaster likviditet •Den som møtes med (berettiget) motregning, blir kvitt sin betalingsplikt, men får ikke tilført likviditet –Isolert oppgjør –Kontanthensyn –Likviditetshensyn

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning - hovedregel •Motregning kan skje når motregningsvilkårene er oppfylt •Man kan også motregne med omtvistet krav –Men gjør det på egen risiko

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning - unntak •Arb mil § 55 nr. 3 –Likviditetshensn •Beslagsfrie midler - dekningsloven kap 2 –Ikke undergrave beslagsfriheten •Banker - finansavt § 29 –Bare motregning hvis det følger av kontoavtalen eller kravet skriver seg fra et straffbart forhold –Ikke til hinder for at det avtales sikkerhetsrett i konto

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Hovedkrav og motkrav •Som å spørre om Slottsbakken går oppover eller nedover •Det kommer an på hvor man står •Man ser det fra den som erklærer motregning: –Hovedkravet er det man selv skylder, og som blir innfridd ved motregningen –Motkravet er det man selv har til gode, og som blir inndrevet ved motregningen

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Fire motregningsvilkår •Gjensidighet : Kravene må bestå mellom de samme parter –Ikke noe krav om konneksitet •Komputabilitet : Samme slags ytelse –Fremmed valuta •Frigjøringstid for hovedkravet –Frigjøringstid: Når debitor har rett til å betale, og kreditor ikke kan motsette seg betaling •Motkravet må være forfalt –Forfallstid: Når betalingsplikt inntrer, slik at kreditor har rett til å kreve betaling

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjensidighetsvilkåret Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

11 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjensidighetsvilkåret Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

12 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjensidighetsvilkåret Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav

13 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Komputabilitet


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google