Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Erik Røsæg og Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Erik Røsæg og Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Erik Røsæg og Endre Stavang

2 Innledning Det tradisjonelle og prinsipielle dualistiske utgangspunktet når det gjelder forholdet mellom norsk rett og folkerett Presumsjonsprinsippet som grunnlag for å ta hensyn til folkerett Semi-konstitusjonell = menneskerettsloven

3 Naborett EMK artikkel 8 Praksis fra EMD Ostra (1994) Hatton (2003)

4

5 Tomtefeste EMK P 1-1 Diskusjonen i Rt. 2007 s. 1281, avsnitt (122) til (132) Denne saken står for EMD Evolutiv/dynamisk metode gjør utfallet usikkert Har EMD større sans for realøkonomiske betraktninger omkring tvungen overføring av ”grunnrente” fra eier til fester?

6 Ansvaret når reguleringsplan griper inn i servitutt EMK P 1-1 igjen? Er det greiere å løse saken på grunnlag av Grunnloven § 105? Endre Stavang, Opphør av servitutter (2011) s. 162-183.

7 Ulovfestet ekstinksjon Repetisjon Erik Røsægs presentasjon

8 Avslutning Til ettertanke: Kan menneskerettighetene være universelle samtidig som tolkningsmetoden er evolutiv/dynamisk? Fremtidsutsikter: Bør menneskerettighetene konstitusjonaliseres fullt ut?


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Erik Røsæg og Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google