Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jurister og sjøsikkerhet oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jurister og sjøsikkerhet oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jurister og sjøsikkerhet oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro

2 2 Jurister er ikke nødvendigvis ogode talsmenn omiljøinteresser onæringsinteresser ogode ledere ogode ingeniører ogode økonomer ogode sosiologer eller antropologer ogode samfunnsvitere

3 Hva jurister kan

4 4 Kartlegge gjeldende rett oReflekterende beskrivelse av innholdet oNorsk reguleringsrett sjø/ petroleum oRussisk reguleringsrett sjø/ petroleum oFolkerettslig jurisdiksjon oForholdet til andre konvensjoner

5 5 Sette gjeldende rett i perspektiv oInterlegale spørsmål oKomparative spørsmål norsk- fremmed oKomparative spørsmål næring- næring o(Andre) anomalier

6 6 There are no rights but rights in action oHåndheving oJurisdiksjon

7 7 Effektivisere oFinne muligheter innenfor systemets ramme oVirksomme styringsmekanismer med liten kostnad

8 8 Insentiver og sanksjoner oOrganisering oPlassere ansvar

9 9 Gi forutberegnelighet (utover kartlegging) oGrenser for skjønn oGrenser for makt oGrenser for håndheving

10 10 Konfliktløsning oPlanlegging oGjennomføring

11 11 Prosesshjelp i regelprosessen oIdentifisere og avveie ideelle interesser oIdentifisere og fordele risiko oNedfelle idéer i tekster

12 HELHET

13 13 Når jurister roter det til oFormalisme oTrenering oArgument- overskudd oProfesjonens egeninteresse


Laste ned ppt "Jurister og sjøsikkerhet oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google