Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befraktning oProfessor Erik Røsæg oNordisk forskningstipendiat Camilla Dalbak owww.folk.uio.no/erikro

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befraktning oProfessor Erik Røsæg oNordisk forskningstipendiat Camilla Dalbak owww.folk.uio.no/erikro"— Utskrift av presentasjonen:

1 Befraktning oProfessor Erik Røsæg oNordisk forskningstipendiat Camilla Dalbak oerik.rosag@jus.uio.no owww.folk.uio.no/erikro ocamilla.dalbak@jus.uio.no

2 2 Forholdet mellom konnossement og certeparti oEn enkel tegning oUtstedelse av trampkonnosement oSjøl §§ 338 og 382, jfr ND 1961.325 Vestkyst I; ND 1979.364 NV Jobst Oldenddorf oSjøl § 295 oVilkårene under trampkonnossement oSjøl § 292 oSjøl § 61 nr. 3 oSjøl § 299 oSjøl § 310 oPreseptivitet oSjøl § 322 oSjøl § 325 oSjøl § 253

3 3 Forskjellige typer certepartier oTidscertepartier oReisecertepartier oBareboatcertepartier oKonsekutive reiser oKvantumskontrakter

4 4 Forskjellige formularer oCertepartityper oBefrakterdokumenter, bortfrakterdokumenter og ”agreed documents” oForskjellige typer last/fart

5 5 Tørrbulk og olje

6 6 Forsinkelsesrisikoen i reisecertepartier oLevering av skipet - LayCan oReisetiden oVentetid i og ved havn

7 7 Levering av skipet - LayCan oETA, leveringstid og liggedager o“Conditions,” “warranties” og o“intermediate terms” oSjøl. § 348(1) oShellvoy 5 cl 11, Gencon 94 cl 9 oSjøl. § 348(2): Supplerende interrogasjonsrett etter bakgrunnsretten?

8 8 Reisetiden oHovedregler: oIngen kompensasjon for ekstra tid brukt, sjøl. § 321 oBefrakter må godta ikke urimelige forsinkelser, sjøl. § 339 oNew World Scale oVentetid ved ordre, papirarbeid ol oSjøl. § 356 oShellvoy 5 cl 10 oSjøl. §§ 347 og 351 (erstatning) oSjøl. § 349 (heving)

9 9 Ventetid i og ved havn oLiggetid er ekstra tid ved lasteplass/i havn/ved havn, oinkludert i frakten oNotis oBeregning av liggetid oDersom mindre tid brukes: oBonus oFelles liggetid ol oDersom mer tid brukes: oNår kan skipet seile? oHeving av certepartiet oGodtgjørelse oKonnossementsinnehaverens rettigheter

10 10 Notis oNår er skipet fremme (“arrived ship”)? oPå lasteplass/ i havn/ ved havn osjøl. §§ 332 og 333 oKlar til å ta i mot last, sjøl. §§ 332 og 327, oShellvoy 5 Part IA og cl 2 og 16 fg oNotis må bli gitt oSjøl. § 332 oForhåndsnotis, sjøl. § 332(2) oShellvoy 5 cl 13

11 11 Beregning av liggetid oLiggetidens lengde, sjøl. § 331, oShellvoy 5 Part I bokstav I oNår begynner liggetiden å dreie? oSjøl. § 332(4) oUnntak, sjøl. §§ 331(4) og 333, oShellvoy 5 cl 9(2), 12 og 14

12 12 Om liggetiden ikke utnyttes fullt ut oBonus (“despatch”) oFelles liggetid ol (common/reversible/average), sjøl. § 331(3)

13 13 Godtgjørelse (erstatning) og overliggepenger (“demurrage”)) oOverliggepenger (“demurrage”), sjøl. § 335(1) o“Once on demurrage” …, sjøl. 334(2) oGodtgjørelsens størrelse, sjøl. § 335, oShellvoy 5 Part I bokstav J og cl 15 oTilleggserstatning, sjøl. § 356

14 14 Når er grensen nådd? oNår kan skipet seile - heving oSjøl. §§ 330 og 334? oCertepartiets bestemmelser oSjøl § 335 oSjøl. § 355 oEngelsk rett: “Frustration” oHeving med last om bord

15 15 Befrakterens mislighold - oversikt Før lastEtter last Forsinkelse Heving§ 353§ 354§ 355 Erstatning§ 352§ 354§§ 355 og 356 Tilbaketreden /avbest.

16 16 Konnossementsinnehaverens (mottakerens) rettigheter oForpliktelse overfor tredjemann, sjøl. §§ 269 og 292 oKonnossementets bevisverdi, sjøl. § 299 oLiggetid brukt i lastehavn, sjøl. § 331(3)

17 17 Tidscertepartier oBeskrivelse og levering av skipet oCertepartiperioden oReiseavhengige og ikke reiseavhengige utgifter/ kostnader oNår skal taksameteret stoppes? (“off hire”)

18 18 Beskrivelse og levering av skipet oBeskrivelse oSjøl. §§ 372 oBaltime: Fortalen oLevering oSjøl. §§ 373-5 oBaltime cl 1 oMisligholdsbeføyelser oSjøl. §§ 376-7 oBaltime cl 13

19 19 Certepartiperioden oSjøl. §§ 388-9 oBaltime cl 7

20 20 Reiseavhengige og ikke reiseavhengigeutgifter/ kostnader oSjøl. §§ 378 fg oBaltime cl 3 fg

21 21 Når skal taksameteret stoppes? (“off hire”) oSjøl. §§ 321 og 392 oBaltime cl 11(A) o24-timersregelen o“thereby” o“unable to perform the service immediately required” oND 1983.309 NV Arica


Laste ned ppt "Befraktning oProfessor Erik Røsæg oNordisk forskningstipendiat Camilla Dalbak owww.folk.uio.no/erikro"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google