Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befraktning Professor Erik Røsæg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befraktning Professor Erik Røsæg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Befraktning Professor Erik Røsæg
Nordisk forskningstipendiat Camilla Dalbak

2 Forholdet mellom konnossement og certeparti
En enkel tegning Utstedelse av trampkonnosement Sjøl §§ 338 og 382, jfr ND Vestkyst I; ND NV Jobst Oldenddorf Sjøl § 295 Vilkårene under trampkonnossement Sjøl § 292 Sjøl § 61 nr. 3 Sjøl § 299 Sjøl § 310 Preseptivitet Sjøl § 322 Sjøl § 325 Sjøl § 253

3 Forskjellige typer certepartier
Tidscertepartier Reisecertepartier Bareboatcertepartier Konsekutive reiser Kvantumskontrakter

4 Forskjellige formularer
Certepartityper Befrakterdokumenter, bortfrakterdokumenter og ”agreed documents” Forskjellige typer last/fart

5 Tørrbulk og olje

6 Forsinkelsesrisikoen i reisecertepartier
Levering av skipet - LayCan Reisetiden Ventetid i og ved havn

7 Levering av skipet - LayCan
ETA, leveringstid og liggedager “Conditions,” “warranties” og “intermediate terms” Sjøl. § 348(1) Shellvoy 5 cl 11, Gencon 94 cl 9 Sjøl. § 348(2): Supplerende interrogasjonsrett etter bakgrunnsretten?

8 Reisetiden Hovedregler: New World Scale
Ingen kompensasjon for ekstra tid brukt, sjøl. § 321 Befrakter må godta ikke urimelige forsinkelser, sjøl. § 339 New World Scale Ventetid ved ordre, papirarbeid ol Sjøl. § 356 Shellvoy 5 cl 10 Sjøl. §§ 347 og 351 (erstatning) Sjøl. § 349 (heving)

9 Ventetid i og ved havn Liggetid er ekstra tid ved lasteplass/i havn/ved havn, inkludert i frakten Notis Beregning av liggetid Dersom mindre tid brukes: Bonus Felles liggetid ol Dersom mer tid brukes: Når kan skipet seile? Heving av certepartiet Godtgjørelse Konnossementsinnehaverens rettigheter

10 Notis Når er skipet fremme (“arrived ship”)?
På lasteplass/ i havn/ ved havn sjøl. §§ 332 og 333 Klar til å ta i mot last, sjøl. §§ 332 og 327, Shellvoy 5 Part IA og cl 2 og 16 fg Notis må bli gitt Sjøl. § 332 Forhåndsnotis, sjøl. § 332(2) Shellvoy 5 cl 13

11 Beregning av liggetid Liggetidens lengde, sjøl. § 331,
Shellvoy 5 Part I bokstav I Når begynner liggetiden å dreie? Sjøl. § 332(4) Unntak, sjøl. §§ 331(4) og 333, Shellvoy 5 cl 9(2), 12 og 14

12 Om liggetiden ikke utnyttes fullt ut
Bonus (“despatch”) Felles liggetid ol (common/reversible/average), sjøl. § 331(3)

13 Godtgjørelse (erstatning) og overliggepenger (“demurrage”))
Overliggepenger (“demurrage”), sjøl. § 335(1) “Once on demurrage” …, sjøl. 334(2) Godtgjørelsens størrelse, sjøl. § 335, Shellvoy 5 Part I bokstav J og cl 15 Tilleggserstatning, sjøl. § 356

14 Når er grensen nådd? Når kan skipet seile - heving
Sjøl. §§ 330 og 334? Certepartiets bestemmelser Sjøl § 335 Sjøl. § 355 Engelsk rett: “Frustration” Heving med last om bord

15 Befrakterens mislighold - oversikt
Før last Etter last Forsinkelse Heving § 353 § 354 § 355 Erstatning § 352 §§ 355 og 356 Tilbaketreden /avbest.

16 Konnossementsinnehaverens (mottakerens) rettigheter
Forpliktelse overfor tredjemann, sjøl. §§ 269 og 292 Konnossementets bevisverdi, sjøl. § 299 Liggetid brukt i lastehavn, sjøl. § 331(3)

17 Tidscertepartier Beskrivelse og levering av skipet Certepartiperioden
Reiseavhengige og ikke reiseavhengige utgifter/ kostnader Når skal taksameteret stoppes? (“off hire”)

18 Beskrivelse og levering av skipet
Sjøl. §§ 372 Baltime: Fortalen Levering Sjøl. §§ 373-5 Baltime cl 1 Misligholdsbeføyelser Sjøl. §§ 376-7 Baltime cl 13

19 Certepartiperioden Sjøl. §§ 388-9 Baltime cl 7

20 Reiseavhengige og ikke reiseavhengigeutgifter/ kostnader
Sjøl. §§ 378 fg Baltime cl 3 fg

21 Når skal taksameteret stoppes? (“off hire”)
Sjøl. §§ 321 og 392 Baltime cl 11(A) 24-timersregelen “thereby” “unable to perform the service immediately required” ND NV Arica


Laste ned ppt "Befraktning Professor Erik Røsæg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google