Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan takle hverdagen når konflikter truer ? Eller..... Kunsten å omgås hverandre Eller..... ”Sunn fornuft, god folkeskikk og sundt bondevett” satt i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan takle hverdagen når konflikter truer ? Eller..... Kunsten å omgås hverandre Eller..... ”Sunn fornuft, god folkeskikk og sundt bondevett” satt i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan takle hverdagen når konflikter truer ? Eller..... Kunsten å omgås hverandre Eller..... ”Sunn fornuft, god folkeskikk og sundt bondevett” satt i system

2 Hole kommune: Personalpolitiske mål og tiltak ”Fortell meg hva du forventer av meg.Gi meg muligheten til å utføre arbeidet.Fortell meg underveis hvordan det går.Hjelp meg når og hvor jeg behøver det.Bedøm og belønn min innsats rettferdig” Sitat: Peter Drucker

3 Strategisk kommunikasjon Framtidens ledere må beherske samhandling – som ikke bare betyr samarbeid, men ”samarbeid med følelser” Nils Arne Eggen

4 Kommunikasjon  Hvordan former vi språket og hvordan former det oss?  Hvilken ”stammekultur” finnes i din organisasjon?  Hvordan kan vi si at mening skapes gjennom samhandling?

5 Kommunikasjon som merkevarebygging mellom mennesker  Gjennom ulike språkverktøy kommuniserer og presenterer vi vårt budskap  Gjennom vår kommunikasjon tilrettelegger vi for gjensidig påvirkning og samhandling

6 Etiske dilemma i kommunikasjon og samhandling i arbeidslivet  Flere arbeidstakere klager på at det blir stadig flere møter og e-poster.Flere parter å forholde seg til for å kunne ta en beslutning, gjennomføre endringer og levere ønskede tjenester  Interne prosesser stjeler stadig mer av deres tid Etiske utfordringer: Økt kompleksitet, saksbehandlingsrutiner og rapporteringslinjer øker risikoen for uønskede handlinger og konsekvenser Kostnadsperspektiv? Koordineringsbehov?

7 Etikk og moral Sosial kompetanse ”Sunn fornuft, god folkeskikk og sundt bondevett” satt i system eller..... Kunsten å være ”snill”.......

8 Etikk og moral,hvor ligger forskjellen? Etikk: Teoretisk orientert Brukes gjerne om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt. Det vi finner verdt å leve for og etter. Det er derved de ytre normer, lover og regler som vi forventes å følge Moral: Praktisk orientert Moral kan nyttes om gode, prisverdige handlinger og holdninger,og er den praktiske håndteringen av etiske valgsituasjoner

9 Etikk....eller kunsten å være snill James F. Clarke : ”Jag etter å gjøre det gode, og du vil oppdage at det gode vil jage etter deg” En egenskap som ”snillhet” fordrer en velutviklet vurderingsevne Tre typer intelligens: IQ Evne til analytisk tenkning EQ Emosjonell intelligens, forstå og påvirke seg selv og andre Etisk IQ Din evne til å gjøre det gode

10 Emosjonell intelligens – EQ Relasjonskompetanse Emosjonell intelligens er evner og ferdigheter til å forstå egne og andres tanker, følelser og adferd, slik at man lykkes med å handle i situasjoner preget av endring, kompleksitet og manglende forutsigbarhet Hvordan påvirker du deg selv og andre?

11 Emosjonell intelligens og ledelse Lederferdigheter som fører til gode resultater: Fagtekniske ferdigheter, f.eks dyktighet i regnskap og planlegging Kognetive ferdigheter, f.eks analytisk tenkning Emosjonell intelligens, f.eks evne til å forstå egne og andres følelser Emosjonell intelligens er dobbelt så viktig som de to andre ferdighetene, og dette gjelder på alle stillingsnivå. Goleman 1998

12 Den beste sjefen..... ”Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige medarbeidere til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det” Theodore Roosevelt

13 Goleman (1998) deler emosjonell intelligens inn i fem områder Selvinnsikt Selvbeherskelse Selvmotivasjon Empati Sosiale ferdigheter

14 Emosjonell helse  Vår evne til å oppleve følelser  Vår evne til å uttrykke følelser  Vår evne til å håndtere følelser.....i medgang og motgang, i livets stormer så vel som i solgangsbris, i forholdet til oss selv og andre

15 Og når den emosjonelle helsen er god... Fundamentet er nøkkelen: Det er en betingelse at vi har et menneskesyn og inngående kjennskap til hvordan mennesket fungerer

16 Hvilke ledere har vi behov for? Utvikling fra IQ til EQ Ledere med evnen til å lytte,vise omsorg,omtenksomhet og oppmerksomhet – som ser ”det hele mennesket” – som ser sine kollegers og medarbeideres totale situasjon Ledere med visjoner og som har evnen og viljen til å begeistre og inspirere,og som har et samfunnsengasjement Belønning: Engasjerte kolleger

17 Framtidens ledelsesfilosofi.....  Verdiene sitter i folks hjerne og hjerter  En organisasosjon trenger mennesker som ikke bare kan sakene sine,men som stiller spørsmål og selv forsøker å finne svarene  Det handler om originalitet og personlig engasjement;det handler om lyst og evne til å ta ansvar og lede seg selv  Det dreier seg om å gjøre seg nytte av de menneskelige ressurser i organisasjonen, de verdiene som befinner seg mer i de ansattes hoder og hjerter enn i maskiner,eiendommer og bankkonti  Lederens menneskelige kompetanse utfordres i en flatere organisasjonskultur, hvor det må skapes et miljø der folk blir engasjert, der de føler seg respektert og tatt hensyn til. Derved øker kravet til lederens kommunikasjonsevne

18 Så tilbake til etikken og de etiske dilemma i hverdagen  Et etisk dilemma oppstår når vår moralske evne blir konfrontert med virkeligheten, og de muligheter vi har til rådighet både har fordeler og ulemper  Typisk for et etisk dilemma er at det ikke fantes noe sikkert svar da beslutningen ble fattet  Nøkkelordet er ofte: Konsekvensanalyse i forkant av beslutning

19 Konflikt og konflikthåndtering  I kjølvannet av de etiske og moralske utfordringene vi konfronteres med i arbeidsliv og dagligliv,så ligger det en kime til konflikter  Det er gjerne ikke konflikten i seg selv som skaper de fleste problemene i arbeidslivet, men vår manglende evne (eller vilje) til å håndtere dem

20 Konflikter dreier seg både om juss og psykologi  Et systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), som også omfatter konflikthåndtering, er det beste middelet til å være i fokant av konflikter som kan oppstå  Derved kan vi hindre at konflikthåndteringen blir et større problem enn konflikten  ”Kjøreregler” er en forutsetning

21 Sjekkliste ved konflikter Kartleggings- og vurderingsfasen Sentralt i alle konflikter er opplevelse og følelser Innhent opplysninger om følgende før løsningsalternativer presenteres: 1.Informasjon 2.Fortolkning 3.Kommunikasjon 4.Roller 5.Mål 6.Tenkemåte 7.Verdisyn

22 Er konflikter bare negative? Konflikter er ikke bare negative, men kan, håndtert korrekt, bidra til gode og kreative diskusjoner, refleksjoner og utløse positiv energi, samt føre til gode løsninger på et tidlig stadium

23 Glede, glød og litt galskap..... ”Glede, glød og litt galskap er kanskje de viktigste ingrediensene i et godt liv” Arne Næss ”Livet er summen av de valg vi tar” Albert Camus  Motivasjon  Selvledelse  Visjon, mål og verdier  Rammebetingelser  Åpenhet, feedback og takhøyde  Kunsten å omgås hverandre

24 Hvordan har du det egentlig ? Livet ditt består 10% av det som skjer, og 90% av hvordan du reagerer på det som skjer

25 Litt om kunnskap,moral og ledelse Les og bli vis..... Mannen i huset går inn på badet, akkurat idet hans hustru forlater det-dørklokken ringer.Hustruen slynger et håndkle omkring seg og løper nedenunder. Da hun åpner døren, står naboen Bob utenfor.Før hun får sagt noe,sier han: ”Jeg gir deg 800 kr om du lar håndkleet falle”.Hun tenker over det et øyeblikk,og slipper så håndkleet Etter få sekunder gir Bob henne de 800 kr. Kvinnen tar håndkleet rundt seg og går ovenpå. Da hun kommer inn på badet, spør mannen:”Hvem var det?””Det var Bob”svarer hun. ”Okay,sa han noe om de 800 kronene han skylder meg?” Moralen: Om du deler viktig informasjon om utestående og risiko med aksjonærene,er du muligens istand til å unngå unødvendige avsløringer

26 Og så en siste om ledelse, - hvor høyt oppe sitter du? En kråke sitter i et tre og dovner seg hele dagen lang. En kanin spør: ”Kan jeg også sitte som deg og gjøre ingenting hele dagen?” Kråka svarer: ”Tjooo,hvorfor ikke?-Gjør du bare det!” Kaninen satte seg på bakken under kråka og slappet av. En rev sprang plutselig fram fra en busk og spiste kaninen. Moralen: For ikke å gjøre noe som helst, skal man sitte temmelig høyt oppe


Laste ned ppt "Hvordan takle hverdagen når konflikter truer ? Eller..... Kunsten å omgås hverandre Eller..... ”Sunn fornuft, god folkeskikk og sundt bondevett” satt i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google