Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL HVA NÅR PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? TOM KARP DIRECTOR / ASSOCIATE PROFESSOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL HVA NÅR PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? TOM KARP DIRECTOR / ASSOCIATE PROFESSOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL HVA NÅR PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? TOM KARP DIRECTOR / ASSOCIATE PROFESSOR tom@kaospilot.no

2 Teknologi og samfunn Prosjektdefinisjon (en av mange) Et prosjekt er et engangsforetagende med sikte på å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og en gitt kostnadsramme

3 Teknologi og samfunn Prosjekters styringssløyfe Innsatsfaktorer Utførelse (styringsobjekt) Resultat Oppfølging Målformulering Planlegging Mål Avvik Registrert forløp Plan

4 Teknologi og samfunn De tre styringselementene For å styre prosjektet trenger vi å holde kontroll på: Arbeidsomfang (volum) Tid Kostnad

5 Teknologi og samfunn Maler Estimering Budsjett Regneark Ressurs allokering Omfang Milepælsplan Dokument plan Tidsplan 123456789123456789 Sum Organisasjonskart

6 Klassisk prosjektledelse/styring tilnærmer seg usikkerhet ved å prøve å eliminere dette gjennom strukturer, systemer, og kontrollmekanismer MEN, hva hvis usikkerhet, uenighet, uorden, ustabilitet, og andre u- ord kan føre til noe...?

7 THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL

8 Nå skal vi alle sammen være kreative dere....

9 THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL STILLE SPØRSMÅL SKIFTE PERSPEKTIV/STÅSTED BRUKE SANSENE FAVNE PARADOKSER/TVETYDIGHET SE SAMMENHENGER/MØNSTRE

10 Kreativitet som divergerende/ konvergerende tenkning Åpne fasen Lukke fasen Tema

11 1.UTFORDRE (utfordre spillet, forstå spillereglene, markedet, mønstrene,..) 2.FORESTILLE (ideutvikling, visjoner,...) 3.EKSPERIMENTERE (teste, prototyping,..) 4.SKALERE (markedsutvikling, distribusjon,...etc) F.eks.: idéutvikling

12 Hode/hjerte/mage/kropp  Lingvistisk intelligens  Logisk intelligens  Musikalsk intelligens  Rom og geometrisk intelligens  Kinetisk-kroppsbeherskelse  Sosial intelligens  Forstå/kjenne seg selv  Naturalistisk intelligens  Eksistensiell intelligens Kilde: Gardner (2004)

13 1. Sammenheng ? 2. Mellom- menneskelig dynamikk 3. Gruppe dynamikk 4. Oppgave løsning ? 5. Aksjoner ! 7. Ferdig- stillelse 6. Læring Prosesser (med fokus på hvordan og hvorfor ting skjer)

14 Prosess faser:  Sammenheng: –Hvorfor; hvorfor er vi her, hvorfor skal vi gjøre det vi skal gjøre, motivasjon, forventningsavklaringer  Mellommenneskelig dynamikk –Hvem; hvem er du, hva står du for, hva kan du, hva bringer du med deg, hva er din agenda/dine mål, roller  Gruppedynamikk –Hvem og hvordan; hvem er vi som gruppe, hvordan skal vi løse oppgaven, hvordan skal vi organsiere oss, hva er suksesskriteriene, hva er visjonen, kjøreregler for hvordan vi skall jobbe, problemstillinger, beslutningskriterier  Oppgaveløsning –Innhold; divergerende/konvergerende tenkning, emosjoner, intuisjoner,...  Aksjoner: –Hvem gjør hva når; gjøre!  Læring og nytt moment: –Hvorfor og hvordan; refleksjoner, nye kunnskap, nye mennesker, ny input  Ferdigstillelse: –Regruppere/reorgansiere, energi i nye retninger, markere/seremonier

15 ? ? ! Presjekt Prosjekt Postsjekt

16 Prosjekter = procesbevidsthed  At komme på metaniveau ifht egen tænkning = kraftanstrengelse vi vil normalt drive mod at lukke ned, skabe mening, og ikke åbne op og skabe nye muligheder.  Invitér dig selv ind på sidelinien af dit projekt.  At gøre ubevidst materiale bevidst!  Det er centralt at skabe relationer, til sig selv og andre i relationen opstår forskudthed/diversitet

17 Innhold ProsessForm Sammenheng Systemisk syn på prosjekter: Produksjon av ”innhold” Divergerende/ konvergerende tenkning, emosjoner, intuisjon,.. Hvordan og hvorfor ting skjer mellom mennesker Individ/gruppe psykologi: motivasjon, tillit, menings- dannelse, forpliktelser, ansvar, refleksjon, læring,.. Fysiske formuttrykk Sansestimulans Kommunikasjonsform

18

19

20

21 Prosjekter og vitenskaps syn Paradigme (forståelsesramme) FunksjonalismeSosial konstruksjonisme Ontologi (verdensbilde) (Neo)positivisme, realisme Humanisme, relativisme Epistemologi (kunnskaps syn) ObjektivSubjektiv FokusStyring og kontrollLæring og utvikling (av mennesker, nye ideer, andre tanker,..) FormålLevereVokse...? Prosjektets rolleMiddel (for å nå mål) Arena (emergent...)

22 Tradisjonelt prosjektsyn Informasjon, kunnskap, og læring Beslutningers betydning Tid MÅL

23  Styringsparametere: omfang, tid, kostnad  Design: plan, budsjett, kontrakt, risiki  Intervensjon: prosjektledelse  Mønstre: analytisk, fornuft, lineær, rasjonell,..  Parametere: identitet, motivasjon, tillit, relasjoner, ambisjoner  Design: prosess, emergent  Intervensjon: fasilitering  Mønstre: divergerende, konvergerende, holistisk, emosjoner, intuisjon,.. ”Ordens univers””Kaos univers” Styring og kontroll Emergent og kaotisk

24 Living systems thrive in a narrow band between chaos and order … CHAORD ORDER CHAOS CONTROL Source: @ ChaOrdic Commons

25 A “Chaord” is… Any organism, organization or system that is: Self-organizing Self-governing Adaptive Nonlinear Complex CHAORD Source: @ ChaOrdic Commons

26 ”Ordens univers” ”Kaos univers” Kontroll/ikke-kontroll, styring/emergent, enighet/uenighet, orden/uorden,...

27 Påstand  Usikkerhet  Uenighet  Uorden  Ustabilitet Prosjektets skjulte ressurs? = kilde til kreativitet ”U faser...”

28 Dynamisk prosjekter Tid MÅL U-faser: kilder til kreativitet!


Laste ned ppt "THE KAOSPILOTS WHERE CREATIVITY & INNOVATION GO TO SCHOOL HVA NÅR PROSJEKTER IKKE HANDLER OM KONTROLL OG STYRING? TOM KARP DIRECTOR / ASSOCIATE PROFESSOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google