Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsearbeid – medaljens bakside Forebygging Fagforbundet 25. September 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsearbeid – medaljens bakside Forebygging Fagforbundet 25. September 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsearbeid – medaljens bakside Forebygging Fagforbundet 25. September 2013

2 Folkehelse - forebygging - risiko - behandling 

3 Levealder stiger med 1 år hvert 5. år Livsstilssykdommene øker Vi må forvente å arbeide til vi er 73 år Å forlate arbeidet = uhelse Samhandlingsreform = bærekraft- reform (Bjørn – Inge Larsen, på Helsedirektoratets konferanse 28. 10. 09)

4 Hvis myndighetene virkelig mente folkehelse?

5 Ansvar for egen helse Ansvar for egen læring

6 Rådende ungdomsideal: Fremgang, synlighet og forbruk.

7 Kontraster

8 Verdens beste land å bo i På europatoppen i overdoser

9 De ubemidlede De siste tyve årene har vært en gullalder for Norges superrike. Under den rødgrønne regjeringen har antall milliardærer i Norge blitt doblet. Rikfolk

10 Regjeringens strategi for forebygging ”Fellesskap, trygghet, utjevning” (2009) kan vi lese: ”Høy grad av økonomisk og sosial utjevning er verdifullt av flere grunner. Det bidrar til samhold i befolkningen og til stabilitet i samfunnsutviklingen. Det reduserer risikoen for at enkeltpersoner og grupper marginaliseres og ekskluderes. Det er klare sammenhenger mellom økonomisk og sosial ulikhet, fattigdom, helseproblemer og kriminalitet.”

11 Økonomisk og sosial ulikhet er roten til kriminalitet, uhelse, ungdomsproblemer, rusproblemer osv. Ulikhet gir utrygghet for alle.

12 Det store flertall har aldri hatt det så godt, et betydelig mindretall er i ferd med å bli hektet av. Ulikhet svekker solidariteten og sammenhengskraften

13 Konkurranse Prising Produksjon Hovedfokuset er ikke på samhandling, men på økonomi.

14 ”Manglende samhandling er den viktigste grunnen til at syke eldre, mennesker med kroniske sykdommer, rusproblemer og psykiske lidelser lett blir tapere i dagens helse- Norge.” (fra Samhandlingsreformen)

15 Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uavhengig av hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting. Det er bruk for en fagbevegelse som fortsetter å fremme omtanke, solidaritet og samhold.

16 Helsevesenet drukner i målkrav 2012 = 195 målkrav 2013 = 285 målkrav

17 Fire års perspektiv Forebygging = langsiktighet

18 Forebyggingen begynner på stellebordet Fortsetter rundt frokostbordet Vi vet nok om hva som virker til bare å gå i gang

19 Forebyggingsalderen? - 9 mnd - 19 år 0 - 19 år 6 - 19 år - 9 mnd - 86 år

20 Anerkjennelse

21 En god barnehage forebygger i det stille

22 En god SFO forebygger i det stille

23 En god hjemmesituasjon forebygger i det stille

24 ”Barnehage, barnehage, barnehage” Arne Holte, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

25 Kan vi forhindre at denne fem år gamle gutten vokser opp til å bli en outsider?

26 Barn som leser eller blir lest for blir mer robuste. Karl Henry Jacobsen, professor i barnepsykologi ved NTNU og Trude Hoel, lektor ved universitetet i Stavanger. Altså, litteraturen som beskyttende faktor.

27 ” Det er der vannskillet går første skoledag. Barna som er blitt lest for har større ordforråd og større sjanse til å tilegne seg enda mer kunnskap. Så enkelt. Så brutalt urettferdig.” (lærer Håvard Tjora)

28 Overganger  

29 Positiv maskulinitet

30 Tilstedeværende fedre Fraværende fedre

31 Normalitet Jakten på det normale barnet

32 En av de viktigste oppgavene vi har er å motvirke kjølige holdninger til mennesker som strever.

33 Kategorienes makt: De rusavhengige De som unndrar seg omsorg De med atferdsvansker De umotiverte Verstingene

34 ”Å ha en relasjon til fremtiden”

35 ”Å være moralsk er alltid å være i tvil” Zygmund Baumann, Morgenbladet 11. juni 2011


Laste ned ppt "Folkehelsearbeid – medaljens bakside Forebygging Fagforbundet 25. September 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google