Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virker idrett forebyggende på ungdoms psykiske helse? Wichstrøm, T. & Wichstrøm, L. Addiction, 104, 138-149.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virker idrett forebyggende på ungdoms psykiske helse? Wichstrøm, T. & Wichstrøm, L. Addiction, 104, 138-149."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virker idrett forebyggende på ungdoms psykiske helse? Wichstrøm, T. & Wichstrøm, L. Addiction, 104, 138-149

2 Bakgrunnen  ”Gi ungdommen en flaske brennevin før idretten tar dem!”  72% av norske ungdommer er eller har vært med i organisert idrett  Svært store midler fra det offentlige

3  Skjult agenda?  Disiplinering/dannelsesprosjekt Protestantisk arbeidsetikk Vinnerinstinkt? Lagånd? Selvtillit Vennskap  Forebygging Rusbruk Kriminalitet  Effekten av organisert idrettsdeltakelse på bruk av alkohol, tobakk og hasj

4 Beruselsesfrekvens for jenter og gutter etter alder

5 Idrettens særegenheter  Kjønns- og alderssegregert  Beskyttende: ikke kjøp/drikk med eldre  Beskytende for jenter  Sosialt: sammen med jevnaldrende  Risiko: Større nettverk, kjøp & fest  Økt tidsbruk  Beskyttende: mindre tid i helger?

6  Voksenkontakt  Beskyttende: Kontroll på reiser (?)  Resultatorientering og konkurranse  Beskyttende: Rus hinder for trening og konkurranse Avhengig av idrett og rusmiddel  Intime nettverk  Formet av de eksisterende holdningene

7 Hva sier forskningen? (Forløpsstudier)  Alkohol -Muligens økt risiko, men sprikende funn  Cannabis -Lite undersøkt, vet ikke  Tobakk -Sannsynligvis en positiv effekt på å ikke begynne

8 Hva har vi gjort? - Undersøkelsen  Ung i Norge: Landsdekkende utvalg av 3251 ungdommer (13-19)  Fulgt 4 ganger fra 1992 til 2006  Høy svarprosent (97% - 82%)  Alkoholberuselse, tobakksbruk, hasjbruk  Idrett: organisert, type, nivå  Øvrige sosiale og personlige forhold  Metodikk/statistikk: korrelerte latente vekstkurver (SEM)

9 Prosentandel som har drukket seg beruset 11+ ggr pr år etter deltagelse i idrett i ungdomsalderen

10 Prosentandel som er dagligrøykere etter deltagelse i idrett i ungdomsalderen

11 Resultater Deltagelse i idrett: Økning i beruselse Deltagelse i lagsport (fremfor individuell sport) Økning i beruselse Minsking i cannabis Minsking i tobakksbruk Deltagelse i utholdenhetsidrett (fremfor teknisk eller styrkesport) Minsking i beruselse Minsking i tobakksbruk

12 Husk -Sammenhengene er svake -Resultatene holder selv om vi tar hensyn til mange andre forhold

13 Hvorfor er det slik?  Idrett: -Sosial arena, kjenner mange, mange kan kjøpe øl, mange kan be på fest (særlig lagidrett). -Sosialiseres til det gjengse: drikk, men ikke røyk -Etablerer drikkemønster i ungdomsårene som holder seg  Utholdenhetsidrett -Fyll og tobakk ødelegger for prestasjonene -Ulike kulturer/holdninger?


Laste ned ppt "Virker idrett forebyggende på ungdoms psykiske helse? Wichstrøm, T. & Wichstrøm, L. Addiction, 104, 138-149."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google