Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Fylkesutdanningssjefens skolebesøk – 2015 Medbestemmelsesmøte 17.12.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Fylkesutdanningssjefens skolebesøk – 2015 Medbestemmelsesmøte 17.12.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Fylkesutdanningssjefens skolebesøk – 2015 Medbestemmelsesmøte 17.12.2014 1

2 Tidspunkt for besøkene Vår 2015 –Knut Hamsun 29/1 –Hadsel 10/2 –Sortland 11/2 –Saltdal 13/2 –Aust-Lofoten 19/2 –Fauske 5/3 –Andøy 10/3 –Meløy 12/3 –Skolen ved Nordlandssykehuset 30/4 Kontaktperson: Anita Sletbakk Høst 2015 –Sandnessjøen 9/9 –Brønnøysund 10/9 –Mosjøen 23/9 –Polarsirkelen 24/9 –Bodin 29/9 –Narvik 1/10 –Bodø 6/10 –Vest-Lofoten 8/10 Kontaktperson: Kari Mette Aas 2

3 Grunnlagsdokumenter Bedre læring – strategiplan 2014-2018 Tilstandsrapport 2014 Elevundersøkelsen høsten 2014 Gjennomføring og karakterer skoleåret 2013/14 eller 2014/15 Skolens plandokumenter Veiledningsmateriell – felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Strategisk plan for kompetanseutvikling i VGO i Nordland 2014- 2017 3

4 Tema for skolebesøket Bedre læring Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Timetelling Samspill; elevdemokrati og medbestemmelse 4

5 Forberedelser U tdanningsavdelingen –Lage kompendium Grad av måloppnåelse for gjennomføring Resultater fra elevundersøkelsen Utvalgte karakterresultater Refleksjonsspørsmål Utvalgte spørsmål fra egenvurderingsskjema for tilsynet –Forberede dialog rundt resultater og innsendt materiale Skolen –Sette seg inn i grunnlagsdokumenter og kompendium –Sende inn svar på spørsmål i egenvurderingsskjema –Forberede presentasjon av skolens arbeid med Bedre læring –Gi innspill om tema skolen ønsker å ta opp –Sørge for at alle parter som deltar er forberedt til møtene 5

6 Besøksdagen 08.30 Felles samling. Introduksjon/skolen presenterer 09.30 Dialogmøte med skoleledelsen 11.30 Lunsj 12.00 Dialogmøte med tillitsvalgte ansatte 13.15 Dialogmøte med tillitsvalgte elever 14.30 Oppsummering med ledelsen Tidsrammen kan justeres på hver enkelt skole. 6

7 Etterarbeid Rapport – skrives av utdanningsavdelingen Sendes skolen for kommentarrunde Gjøres tilgjengelig gjennom Nordland fylkeskommunes kvalitetssystem Videre oppfølging: –Regionale ledersamlinger –Dialogmøter med skolene –Medarbeidersamtale med rektor 7


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Fylkesutdanningssjefens skolebesøk – 2015 Medbestemmelsesmøte 17.12.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google