Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Ung Entreprenørskap Nordland For Nordlandssamfunnet er det viktig at det er aktører som tar del i å skape et entreprenørielt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Ung Entreprenørskap Nordland For Nordlandssamfunnet er det viktig at det er aktører som tar del i å skape et entreprenørielt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Ung Entreprenørskap Nordland For Nordlandssamfunnet er det viktig at det er aktører som tar del i å skape et entreprenørielt og innovasjonstenkende samfunn. Ungt Entreprenørskap Nordland skal være en av de sentrale aktørene og vår visjon er;

2 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Visjon Gi barn og ungdom muligheten til å: Utvikle sine innovative og entreprenørielle ferdigheter Utvide sin kunnskap om arbeidslivet gjennom samarbeid med det lokale næringsliv Utvikle seg til skapende, samarbeidende mennesker som aktivt deltar i utviklingen av samfunnslivet

3 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Faglig utgangspunkt Helhetlig utdanning for entreprenørskap og innovasjon UE Nordland vil basere sin virksomhet på pedagogiske metoder utviklet og forankret i UE nasjonalt og internasjonalt. UEN skal benytte de metoder og programmer som støtter opp under en plan og prosess for progresjon i utdanning fra barnehage til universitet. Våre aktiviteter skal forankres og skje i samarbeid med de planer som skoleeiere i fylket har, bl.a. Utviklingsplan Nordland (UPN)

4 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Kjerneverdier Fremtid – Samspill – Skaperglede! Ungt Entreprenørskap handler om framtid, samspill og skaperglede. Ungt Entreprenørskap gir unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en positiv, forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og næringsliv. Ungt Entreprenørskap bidrar til fremtidig verdiskaping og nyskaping.

5 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Mål Den nasjonale hovedmålsettingen er stor og vi skal være med å gjennomføre tiltak for å nå denne som er; UE skal bidra til at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap. UE skal bidra til at Norge blir et av verdens mest nyskapende land Ungt Entreprenørskap Nordland skal;

6 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Mål..gjøre barn og unge kjent med de muligheter som fins i eget lokalmiljø... Bidra til høyere grad av næringsetablering i Nordland Sikre at studenter i lærerutdanningen får kunnskap om entreprenørskap.. Sikre stor grad av involvering fra lokalt nærings- og arbeidsliv.. Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping.. Øke forståelsen for globalisering og delta internasjonalt…

7 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Satsingsområder og resultatmål Grunnskolen UE Nordland skal ha en måloppnåelse for antallet elever og aktiviteter som er godt over det nasjonale snitt, på de hovedområder UE Nordland skal satse på Elevbedrift Vårt Lokalsamfunn Europa Jobb og Økonomi UE Nordland skal ta i bruk de støttekonsept knyttet til elevbedrift, som Gründercamp og Teknologi og Design, da disse kan styrke kvaliteten og interessen for Elevbedrift.

8 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Satsingsområder og resultatmål Grunnskolen Hovedsatsingsområdet er Elevbedrifter, primært 8-9 trinn. Målet er 20% deltakelse innen 2009 – 2010. (8%) Vårt Lokalsamfunn primært på 3-4 trinn. Målet for 2009-2010 er at 20% (16%) av elevene på disse trinnene deltar i konseptet. Smart – Jobb og Økonomi – Europa under utvikling, og vil bli testet kommende skoleår. UE Nordland skal delta i pilot på Smart. Det er i hovedsak to støttekonsepter som UEN vil ta i bruk for å støtte opp om Elevbedrift som hovedmetode. Dette er Grundercamp og Jobb Skygging fra 2007-2008. Spesifikke regionale mål: alle kommuner skal ha aktiviteter i regi av UE i løpet av skoleåret 2007 – 2008.

9 Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Satsingsområder og resultatmål Grunnskolen Konsept2006 - 20072007 - 20082008 - 20092009 - 2010 Elevbedrift8001 2001 5002 000 Konsept2006 - 20072007 - 20082008 - 20092009 - 2010 V å rt Lokalsamfunn 903507001300 Resultatm å l Antall elever deltakende i Nordland Konsept2006 - 20072007 - 20082008 - 20092009 - 2010 Smart 264370528 Europa 264528 Jobb og Ø konomi 264370804

10 Ungt Entreprenørskap Kommunal satsing på entreprnenørskap i samarbeid med NFK og RDA

11 SKOLER MED ANDEL UB-ELEVER I FORHOLD TIL DET TOTALE ELEVTALLET VIDEREGÅENDE SKOLER 05 / 06 1Vefsn Landbruksskole 30,1 % 2Melbu videregående skole 28,2 % 3Oscarsborg videregående skole 27,4 % 4Kleiva videregående skole 25,6 % 5Svolvær videregående skole 24,5 % 6Vefsn videregående skole 24,4 % 7Lødingen videregående skole 20,5 % 8Kabelvåg videregående skole 18,4 % 9Saltdal Videregående skole 16,9 % 10Meløy videregående skole (alle avd) 14,6 % 11Stokmarknes videregående skole 13,3 % 12Nordland Fiskerifagskole 12,7 % 13Bodø videregående skole 10,1 % 14Kongsvegen videregående skole 9,6 % 15Knut Hamsun VGS 10,7 % 16Brønnøysund videregående skole 9,0 % 17Sandnessjøen vgs 8,8 % 18Andøy videregående skole 8,4 % 19Solhaugen videregående skole 7,8 % 20Moheia videregående skole 7,5 % 21Bodin videregående skole 6,5 % 22Kristen videregående skole 6,1 % 23Mosjøen videregående skole 5,9 % 24Vestvågøy Videregående 5,5 % 25Fauske videregående skole 3,5 % 26Sortland videregående skole 2,8 % 27Frydenlund VGS 2,7 % 28Mjølan videregående skole 1,4 % GJENNOMSNITTLIG DELTAKELSE I10,1 %

12 UB VK1 Regionvis Lofoten13,88 % Vesterålen12,31 % Helgeland9,66 % Ofoten8,97 % Salten8,61 % Narvik8,97 % Bodø8,33 % Mo i Rana5,09 % ELEVBEDRIFTEREBElever Vik Skole37 Vestmyra16 Skrova19 Skjomen14 Salhus213 Framnes Skole15 Røsvik26 Leirfjorden315 Kjeldebotn513 Digermulen17 Brønnøysund116 Bindalseidet118 Ballangen12 Ankenes16 Alsvåg111 Hunstad U Skole120 Aspåsen Skole13 Skjerstad338 SUM30199

13 Hva kan kommunene bidra med? Få entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen inn som et kommunevedtak. I Nord – Trøndelag har kommunen Verdal, Grong og Steinkjer fått entreprenørskapsaktiviteter inn i kommunevedtaket. Det innebærer f.eks. at alle 9.klassinger i kommunen skal drive med elevbedrift eller andre entreprenørskapsaktiviteter.

14 RDA / NFK satsing på Entreprneørskap i Grunnskolen i kommene Forslåg om årlig satsing ved å tilføre kommunene årlig tilskudd på ca 4,8 millioner kroner Årlig tilskudd til regionale aktiviteter og prosjeter på ca 900 000 Koordinerend ressuser via UE ca 800 000

15 RDA: Direkte kommunale tilskudd Hvordan skal midlene brukes Deltakelse på kurs /seminarer for lærere, vikartimer og egenandeler Læremateriell fra UE og andre Investeringer og drift av fasiliteter (EB) ved skolen Tilskudd til elevbedrifter ved oppstart og drift Egenandeler for elever på messer/aktiviteter Tilskudd til kommunene vil sette disse i stand til å øke kompetansen og avsette tid og ressurser for arbeidet med entreprenørskap og elevbedrifter i skolen. Rapportering av aktivitet pr. skole / elev - via UE og NFK

16 RDA: Direkte kommunale tilskudd Hvordan blir midlene fordelt Grunntilskudd pr kommune 50 000 Tilskudd basert på antall elever i 78,- pr. elev Regionen totalt: ca 662 500

17 KOMMUNALE MILDER GRUNNSKOLE ENTREPRENØRSKAP Lødingen74 500 Hadsel137 000 Bø78 000 Øksnes104 000 Sortland164 500 Andøy104 500 Sum regionen662 500 UEN, koordinator790 000 Regionale aktiviteter930 000 Sum NORDLAND 20066 500 000


Laste ned ppt "Handlingsplan UE Nordland 2006 - 2010 Ung Entreprenørskap Nordland For Nordlandssamfunnet er det viktig at det er aktører som tar del i å skape et entreprenørielt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google