Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland
Bodø, Inger Lise Pettersen s. 1 Foto: Bjarne Eriksen

2 Mål regionale studiesentre
Fylkestingssaker i 2005 og 2007: Øke utdanningsnivået i hele fylket Bedre tilgjengelighet på utdanning Fleksible utdanningstilbud i samsvar med behovet Studiesentre i alle regioner, organiseres ut fra lokale forutsetninger. Eies/drives av lokale aktører Motor, megler og møteplass Samordne flere tiltak – vgs som regional utviklingsaktør Arbeides videre med en finansieringsmodell. Ses i smh med etablering regionale partnerskap

3 Fylkeskommunens rolle
Behandle søknader med utgpkt felles kriterier/forutsetninger Flere aktører samarbeider om tiltaket Definerte skiller mellom tilbydere og etterspørrere Tilby ulike typer utdanning på ulike nivå Foreligger en klar (klare) ”eier/oppdragsgiver” Har en del felles mål Senteret dekker flere kommuner, helst en region Gitt tilskudd fra næringsavdelingen: – Ivareta behov for felles forum - samlinger. Følge opp felles utfordringer

4 Nordlandsutredningen 2010
Konklusjoner: Bedre distribusjon av utdanningstilbud i hele fylket – med organisering av desentraliserte tilbud gjennom regionale studiesentre Nåværende organisering av studiesentervirksomheten tas opp til ny politisk behandling Nordland foreslås som pilotfylke for uttesting av forsøk med regionale studiesentre der både Kunnskapsdepartementet og fylkeskommune bidrar økonomisk

5 s. 5

6 Evaluering av studiesentre
Fylkesrådssak mars 2011 Oppfølging av Nordlandsutredningen Avsatt midler til evaluering av studiesentervirksomheten Gjennomgang av erfaringer i regionene Gi innspill til alternative organisasjons-/finansieringsmodeller som bidrar til økt samordning/tilrettelegging desentralisert utdanning NIVI Analyse. Sluttrapport: 1. november Midler til prosjektledelse. Wenche Stenersen s. 6

7 Studiesenteraktører Torgar RKK ytre Helgeland
MRK-senteret – Mosjøen studiesenter Kunnskapsparken Helgeland (Tidl. Studiesenter Salten. Nå omorganisering i regi av RKK IS) Lofoten studie og høyskolesenter RKK Vesterålen

8 Roller og funksjoner - kompetanse
Regionale tilretteleggere av opplæring (studiesentre, RKK) Karriereveiledning i forkant av opplæringen (karrieresentre) Tilbydere av opplæring og forskning (Universitet, høgskoler, vgs, studieforbund) Nettstøttet opplæringsmodell vgo

9 Karrieresentre 8 regionale sentre (ulik lokalisering)
Ytre Helgeland Grane, Vefsn, Hattfjelldal Indre Salten Ofoten Rana, Hemnes, Nesna Karrieresentre Vesterålen 8 regionale sentre (ulik lokalisering) Partnerskap og spleiselag (NFK, NAV, kommunene mfl) 22 ansatte – 28 personer Individuell karriereveiledning (motivere, info, avklare rettigheter, vurdere realkompetanse, formidle til vgo) Ressurs for skolene Ressurs for NAV og arbeidsliv Lofoten Bodø

10 Voksenopplæring vgo en nettstøttet opplæringsmodell
Andenes Sandnessjøen Mosjøen Narvik ¨Mo i Rana Fauske Sortland Karrieresentre Karrieresentre Utdanningsavd. Voksenopplæring Stokmarknes Kabelvåg Økonomi Leknes Oppeid Planlegging Lokaler / PC Veiledning Administrasjon og prøveavvikling Vurdering Kommunikasjon og sosial arena Studieverksted Nordfold Undervisning Veiledning Veiledning Vurdering Kommunikasjon og sosial arena Den Åpne skolen Bodø Rognan Glomfjord Brønnøysund


Laste ned ppt "Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google