Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014 s. 1 Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland Bodø, 13.10.11 Inger Lise Pettersen Foto: Bjarne Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014 s. 1 Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland Bodø, 13.10.11 Inger Lise Pettersen Foto: Bjarne Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014 s. 1 Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland Bodø, 13.10.11 Inger Lise Pettersen Foto: Bjarne Eriksen

2 14.07.2014 2 Mål regionale studiesentre Fylkestingssaker i 2005 og 2007: Øke utdanningsnivået i hele fylket Bedre tilgjengelighet på utdanning Fleksible utdanningstilbud i samsvar med behovet Studiesentre i alle regioner, organiseres ut fra lokale forutsetninger. Eies/drives av lokale aktører Motor, megler og møteplass Samordne flere tiltak – vgs som regional utviklingsaktør Arbeides videre med en finansieringsmodell. Ses i smh med etablering regionale partnerskap

3 14.07.2014 3 Fylkeskommunens rolle Behandle søknader med utgpkt felles kriterier/forutsetninger Flere aktører samarbeider om tiltaket Definerte skiller mellom tilbydere og etterspørrere Tilby ulike typer utdanning på ulike nivå Foreligger en klar (klare) ”eier/oppdragsgiver” Har en del felles mål Senteret dekker flere kommuner, helst en region Gitt tilskudd fra næringsavdelingen: 150 000 – 500 000 Ivareta behov for felles forum - samlinger. Følge opp felles utfordringer

4 14.07.2014 4 Nordlandsutredningen 2010 Konklusjoner: Bedre distribusjon av utdanningstilbud i hele fylket – med organisering av desentraliserte tilbud gjennom regionale studiesentre Nåværende organisering av studiesentervirksomheten tas opp til ny politisk behandling Nordland foreslås som pilotfylke for uttesting av forsøk med regionale studiesentre der både Kunnskapsdepartementet og fylkeskommune bidrar økonomisk

5 14.07.2014 s. 5

6 Evaluering av studiesentre Fylkesrådssak mars 2011 Oppfølging av Nordlandsutredningen Avsatt midler til evaluering av studiesentervirksomheten Gjennomgang av erfaringer i regionene Gi innspill til alternative organisasjons-/finansieringsmodeller som bidrar til økt samordning/tilrettelegging desentralisert utdanning NIVI Analyse. Sluttrapport: 1. november Midler til prosjektledelse. Wenche Stenersen 14.07.2014 s. 6

7 14.07.2014 7 Studiesenteraktører Torgar RKK ytre Helgeland MRK-senteret – Mosjøen studiesenter Kunnskapsparken Helgeland (Tidl. Studiesenter Salten. Nå omorganisering i regi av RKK IS) Lofoten studie og høyskolesenter RKK Vesterålen

8 14.07.2014 8 Roller og funksjoner - kompetanse Regionale tilretteleggere av opplæring (studiesentre, RKK) Karriereveiledning i forkant av opplæringen (karrieresentre) Tilbydere av opplæring og forskning (Universitet, høgskoler, vgs, studieforbund) Nettstøttet opplæringsmodell vgo

9 8 regionale sentre (ulik lokalisering) Partnerskap og spleiselag (NFK, NAV, kommunene mfl) 22 ansatte – 28 personer Individuell karriereveiledning (motivere, info, avklare rettigheter, vurdere realkompetanse, formidle til vgo) Ressurs for skolene Ressurs for NAV og arbeidsliv Karrieresentre Lofoten Bodø Vesterålen

10 14.07.2014 Leknes Bodø Brønnøysund Rognan Glomfjord Oppeid Nordfold Kabelvåg Stokmarknes Sortland Andenes Utdanningsavd. Voksenopplæring Økonomi Planlegging Lokaler / PC Veiledning Administrasjon og prøveavvikling Vurdering Kommunikasjon og sosial arena Studieverksted Undervisning Veiledning Veiledning Vurdering Kommunikasjon og sosial arena Den Åpne skolen Voksenopplæring vgo en nettstøttet opplæringsmodell Karrieresentre


Laste ned ppt "14.07.2014 s. 1 Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland Bodø, 13.10.11 Inger Lise Pettersen Foto: Bjarne Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google