Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagforbundets Årskonferanse brann 2006 - veien mot ny utdanning Avdelingsleder Arnstein Pedersen, Kompetanseenheten/Brann,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagforbundets Årskonferanse brann 2006 - veien mot ny utdanning Avdelingsleder Arnstein Pedersen, Kompetanseenheten/Brann,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagforbundets Årskonferanse brann 2006 - veien mot ny utdanning Avdelingsleder Arnstein Pedersen, Kompetanseenheten/Brann, redning og sivilforsvarsavdelingen, DSB

2 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Hvorfor bør utdanningen endres? Flere og større oppgaver Økt kompleksitet i oppgavene Mer avansert materiell Større krav til samhandling Økte forventninger Risikofylte oppgaver hvor kompetanse reduserer risikoen Press på de økonomiske og ressursmessige rammene

3 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Hvorfor en utdanningsreform? Tiden er overmoden Kravet til brann- og redningsetaten og brannmannen øker Våre samarbeidspartnere løper fra oss faglig For å bli en del av det ordinære, offentligeskolesystemet Få til utdanning før tilsetting Øke kvinneandelen og få et bredere rekrutteringsgrunnlag Utvikle en fremtidsrettet utdanning Øke tjeneste- og karrieremulighetene Studentene bør finansiere egen utdanning

4 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Utredning av en utdanningsreform Gjennomført innledende møter / sonderinger med: Räddningsverket i Sverige Arbeidstakerorganisasjonene Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) Kommunenes sentralforbund (KS) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Kompetansedepartementet Høyskolen Stord-Haugesund Norges brannskole

5 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Utredning av en utdanningsreform Oppdrag fra Justisdepartementet i 2006: -Med bakgrunn i bl.a. Lov om Fagskoler skal DSB utrede den fremtidige utdanningen av brann og redningspersonellet. Utredningen skal foreligge innen 1.desember 06. -På bakgrunn av dette oppdraget iverksetter DSB i april 06 et prosjekt som skal utrede en utdanningsreform innenfor brann- og redningstjeneste.

6 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Utredning av en utdanningsreform Organisering av prosjektet: -Prosjektgruppe med deltagere fra DSB, Norges brannskole, Fagforbundet, Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon, Kommunenes sentralforbund og Norsk brannbefalsforbund. -Seniorrådgiver Hans E. Moholt, DSB, prosjektleder -Styringsgruppen vil bestå av avdelingsledelsen i avdeling for Brann, redning og sivilforsvar/DSB og direktøren ved Norges brannskole.

7 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Utredning av en utdanningsreform Hovedmomenter fra prosjektets oppdrag: -Beskrive hvilke oppgaver den kommunale brann- og redningstjenesten vil stå overfor i dag, og i de nærmeste 10 – 15 år -Vurdere de kompetansemessige konsekvensene dette vil ha, både det forebyggende og beredskapsmessige -Angi utdanningsbehov og utdanningsmodell, herunder tilpassing til det offentlige skoleverket

8 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Utredning av en utdanningsreform Hovedmomenter fra prosjektets oppdrag forts.: -Angi kapasitet på et fremtidig utdanningssystem -Alternative organisasjons- og driftsformer -Ressursbehov, administrative, juridiske og økonomiske konsekvenser for stat, kommune og den enkelte student / elev -En overordnet anbefaling om videre fremdrift / implementering av ny utdanningsmodell

9 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Andre viktige kompetanseutfordringer Utdanning av deltidspersonell Sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel mht kursplasser ved Norges brannskole og god kvalitet på kursene Legge frem kvalifikasjonsundersøkelse 2005 i mai 2006 Fastsette nye læreplaner for grunnkurs, beredskapsutdanning trinn I og II Utarbeide utdanningsstrategi for DSB


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagforbundets Årskonferanse brann 2006 - veien mot ny utdanning Avdelingsleder Arnstein Pedersen, Kompetanseenheten/Brann,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google