Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Misbruk av A- og B-preparater hos gamle Dr. Cecilie Wium, Geriatrisk Daghospital Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Misbruk av A- og B-preparater hos gamle Dr. Cecilie Wium, Geriatrisk Daghospital Lovisenberg Diakonale Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Misbruk av A- og B-preparater hos gamle Dr. Cecilie Wium, Geriatrisk Daghospital Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 2 Innledning A- og B-preparatmisbruk: et problem for pasienten? pårørende? legen? Skal det være forskjell på behandlingen vi gir mellom unge og eldre? Nytter det med avvenning hos eldre?

3 3 Kasuistikk: Ruth 65 år Mangeårige søvnproblemer Artrose/fibrositt I 92 femuramputert pga sarkom Multiple henvendelser til Legevakten og innleggelser i nedsatt bevissthets- tilstand etter inntak av for store doser A- og B-preparater

4 4 A- og B-preparat forbruk Aporex: 9 tabletter daglig Somadril: 6 tabletter vesper Flunipam 1mg: 4 tabletter vesper Sobril 25mg: 7 tabletter daglig

5 5 Behandlingsstrategi Motivere pasienten til å forsøke nedtrapping Gå igjennom alle medisinene hun brukte Utarbeide en nedtrappingsplan sammen med pasienten Sette et delmål: Halvere tablettinntaket

6 6 Nedtrappingsplan Nedtrapping med 1 tablett / uke av Aporex, Somadril og Sobril Pasienten gikk 2 dager i uken på Daghospitalet Fikk kontrollere dosetten sammen med sykepleier Signerte på at riktig antall tabletter var lagt i

7 7 Forløp Erfaring viste at nedtrappingen måtte gå langsommere -> justering av nedtrappingsplan I alt reduserte hun med 10 tabletter/d i løpet av 11 uker Sprakk ifm besøk av alkoholisert venninne Utskrevet etter uteblivelse og deretter oppmøte i påvirket tilstand på Daghospitalet

8 8 A- og B-preparater ved utskrivelsen Aporex: 4 tabletter daglig (9) Somadril: 5 tabletter vesper (6) Flunipam 1mg: 3 tabletter vesper (4) Sobril 25mg: 4 tabletter vesper (7)

9 9 Somadril  Svært ubehagelige abstinenssymptomer  Raskt innsettende effekt (20 min)  Kraftig sentralnervøs virkning  Manglende takeffekt  Tilbakefall hyppig knyttet til Somadril

10 10 Råd ved nedtrapping God dialog med pasienten hele veien Langsom og gradvis nedtrapping Fast medisineringsplan med faste doser til faste tider Evt. bytte fra korttidsvirkende til langtidsvirkende BZD (diazepam dag, nitrazepam natt)? Ikke ta noe ”ved behov”

11 11 Råd ved nedtrapping, forts. Bruk i begynnelsen samme antall doser, men reduser mengden per dose Dosereduksjon med 1-2 ukers intervall (individuelt tilpasset) Bruk lang tid, spesielt på sluttfasen Evt forleng intervaller mellom dosereduksjon, men øk ikke dosene igjen Nedtrappingstid 2-6 måneder (1 år)

12 12 Argumenter for nedtrapping Helseskadelig med så store doser Årsaken til at man en gang begynte med tabl. er ofte ikke til stede lenger Det er dyrt for pasienten Det er vanskelig legeetisk å skrive ut så store doser Liten kontroll over evt videresalg Nedverdigende situasjon for pasienten

13 13 Argumenter mot nedtrapping Umulig hvis pasienten ikke er motivert Strevsomt for både pasient og behandlere Mest barmhjertig å la pasienten fortsette med medisinene den tiden han/hun har igjen? Risiko for akutt forvirring ifm abstinens

14 14 Et par ord til slutt… Det er lettere å forebygge enn å behandle! Dette er alle legers ansvar Eneste indikasjon for Somadril: Kortvarig symptomatisk behandling av muskelsmerter i akuttfasen av akutt lumbago og andre smertefulle tilstander i ryggsøylen. Hovedindikasjon for BZD: Kortvarig behandling av angst, uro, spenning og søvnforstyrrelser

15 15 Referanser Mouland G. Praktiske råd om nedtrapping av benzodiazepiner. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2394-5. Reiestad F, Fagerlund B. Er karisoprodol berettiget som muskelrelakserende medikament? Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2041-2 Wetterling T, Backhaus J, Junghanns K. Addiction in the elderly – an underestimated diagnosis in clinical practice? Nervenarzt 2002 Sep;73(9):861-6


Laste ned ppt "1 Misbruk av A- og B-preparater hos gamle Dr. Cecilie Wium, Geriatrisk Daghospital Lovisenberg Diakonale Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google