Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 04.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 04.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 04.11.13

2 Agenda –Prosjektet –Organisering –Gjennomgang av leveransens omfang –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse –Spørsmål vedrørende dokumentene –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Anskaffelsespakke 9380 Spesialutstyr Mikrobiologi

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg evt. inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen om det må utdypes mer i svarene

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg Vedlegg –Enhetspriser på utstyr –Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag –Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy Opplæring fra bilag 5: –Brukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert for 15-20 personer ) –Superbrukeropplæring - antall personer? Vi har ikke satt opp superbrukere. (skal være inkludert en enkel opplæring for 1-2 teknisk personell (for å kunne utføre førstelinje service på utstyret)

9 Bilag 4 - Omfang og beskrivelse

10 Bilag 4 – Vedlegg 3 Funksjonsbeskrivelse / krav 9380Spesialutstyr mikrobiologi Bilag 4Omfang, beskrivelse og kravspesifikasjoner Vedlegg 1 Artikkel 029.04.006 Mediekoker FOR LEVERANDØREN: Beskrivelse av funksjonen: Produksjon av sterile dyrkingsmedier til dyrking av bakterier og sopp. Navn på leverandør: Type utstyr: Koker til medieproduksjon. Mediekokeren skal være koplet til artikkel 29.04.009 (tappemaskin) Stor: volum 25-40 liter, liten: volum opp til 15 liter. A=Skal krav B=Svar/rede gjørelse Krav oppfylles: Ja/Nei Leverandørens Svar / Beskrivelse og kommentarer. (evt referanse (dokument, side og avsnitt) til utdypende svar i løsningsforslag) 1 Funksjons krav - Tekniske krav 1.1 Utstyret skal ha justerbar temperaturinnstilling og alarmgrenser. A 1.2 Utstyret skal ha mulighet for egendefinerte programmer A 1.3 Oppgi toleransegrenser for unøyaktighet og upresisjon i temperaturinnstillingene B 1.4 Utstyret bør ha akustisk og visuell alarm B 1.5 Utstyret skal kunne kobles til ulike tappemaskiner B 1.6 Utstyret skal kunne brukes som autoklave B 1.7 Oppgi hvilke innsatser som følger med B 1.8 Oppgi materialvalg. B 1.9 Utstyret skal leveres komplett med slanger og overganger som skal kunne maskinvaskes og tåle autoklavering. Beskriv materialvalg og dimensjoner B 1.10 Utstyrets syklus fra oppstart sterilisering til avkjøling (+50ºC) bør ta maksimum 120 minutter, angi fremdrift i prosessen på displayet. B 1.11 Utstyret skal kunne registrere de faktiske produksjonsforholdene, inkludert temperatur, og eksportere disse dataene til skriver og/eller PC. A

11 Bilag 5 - Opplæringsplan Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet –Hvordan skal opplæringen gjennomføres? –Hvor lang tid tar det? –Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

12 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale Support –Telefonnummer –Tilgjengelighet

13 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket : 9380 Spesialutstyr mikrobiologi. Spørsmål må være oss i hende innen 21.11.13. Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse


Laste ned ppt "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 04.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google