Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annie Sjåvik og Käte Nerlien prosjektteam for lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.10.14 9360 Molekylærbiologi og Serologi Tilbudsfrist 10.11.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annie Sjåvik og Käte Nerlien prosjektteam for lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.10.14 9360 Molekylærbiologi og Serologi Tilbudsfrist 10.11.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annie Sjåvik og Käte Nerlien prosjektteam for lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.10.14 9360 Molekylærbiologi og Serologi Tilbudsfrist 10.11.14

2 Agenda –Prosjektet –Organisering –Gjennomgang av leveransens omfang –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse –Spørsmål vedrørende dokumentene –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Anskaffelsespakke 9360 Molekylærbiologi og Serologi

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser Bilag E21 IT-teknisk rammeverk og informasjonssikkerhet 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg evt. inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen om det må utdypes mer i svarene

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg til Prisdokumentet Vedlegg –Enhetspriser på utstyr – Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag Forbruksmateriell (reagenser mm) pr. år Servicekostnader (fulldekkende avtale) pr. år –Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

9 Bilag 3 – Prisdokument. Her skal det settes inn totale kostnader hentet fra vedlegget POSTAntall Totalsum i NOK eks. mva 1UTSTYR (enhetspriser angis i vedlegg 1, sum overføres) 1.1 1.2 1.3 SUM 2OPPLÆRING (ref. Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon) 2.1Brukeropplæring(antall beskrevet i Bilag 5)Inkludert 2.2Superbrukeropplæring(antall beskrevet i Bilag 5)Inkludert 2.3Teknisk gjennomgang av utstyret(antall beskrevet i Bilag 5)Inkludert 3VEDLIKEHOLD (Priser angis i prisvedlegg under fanen Vedlikehold) 3.1Servicekurs (ref. Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon) – opsjon Se prisvedlegg 3.23-årig vedlikeholdsavtale (ref. Bilag 7 Vedlikehold) – opsjonSe prisvedlegg 4Opsjon 4.1Artikkelnr. 029.04.027 Helautomatisk system for ekstraksjon og PCR1 stk

10 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 1 = Priser) Utfylling av arket: Tilbyder fyller bare ut feltene som står under "Fylles ut av leverandøren". Alle priser skal være enhetspriser eks. mva. NB!For å forenkle importen tilbake til vår utstyrsdatabase, er det viktig at det ikke slettes kolonner eller linjer i arket. Anbud:Molekylærbiologi og Serologi9360 Fylles ut av Leverandør ArtikkelnrArtikkelnavn:AntallAntall opsjon Lev. art. nrHandelsnav n ModellFabrikatKommentarEnhetsprisValuta 024.01.006Enkel pipetteringsrobot10 NOK 024.01.009Spektrofotometer/fluorometer10 NOK 024.01.010Pipetteringsrobot20 NOK 024.01.013Ektraksjon manuelle kit10 NOK 024.01.015Ekstraksjon, 96 prøver30 NOK 024.01.016Automatisert gel-elektroforese10 NOK 024.01.018Ekstraksjon, 24-48 prøver30 NOK 024.01.019Pipetteringsrobot med tilknytning ekstraksjon10 NOK 024.01.020Real time, PCR (småvolum, platebasert)40 NOK 024.01.021Real time PCR (småvolum rotor)20 NOK 024.01.022Next generation seq.(NGS)10 NOK 024.01.023digitalPCR10 NOK 024.01.024Ektraksjon, småvolum10 NOK 024.01.025Real time PCR, 96/384, storvolum20 NOK 024.01.026Transfeksjonsmaskin10 NOK 024.01.027Real time PCR m/blokk til LDA kort og 96 brønner10 NOK 024.01.028Spesialsentrifuge til real time PCR10 NOK 029.04.001Elisa robot10 NOK 029.04.027 Helautomatisk system for ekstraksjon og PCR (mikrobiologi)11 NOK 029.04.033Utstyr til infeksjonsserologi10 NOK 029.04.034Helautomatisk PCR for hurtigtester10 NOK 029.04.035 Helautomatisk system for ekstraksjon og PCR (patologi)10 NOK

11 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 2 = Vedlikeholdsavtaler) Vedlikeholdsavtaler Anbud: 9360 Molekylærbiologi og serologi Kategori: Ekstraksjonsmaskiner Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0 2. Fulldekkende avtale 0 Kategori: PCR maskiner Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0 2. Fulldekkende avtale 0 Kategori: PCR-systemer Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0 2. Fulldekkende avtale 0

12 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 3 = Levetidskostnader) Levetidskostnader Anbud: 9360 Molekylærbiologi og serologi Kategori: Ekstraksjonsmaskiner År Vedlikeholdskostnader (fullserviceavtale) Driftskostnader (reagenser/forbruksmateriell)LisenskostnaderSUM 1inkl. i kjøpspris 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 TOTAL 0 Kategori: PCR maskiner År Vedlikeholdskostnader (fullserviceavtale) Driftskostnader (reagenser/forbruksmateriell)LisenskostnaderSUM 1inkl. i kjøpspris 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 TOTAL 0

13 Bilag 4 – Omfang og beskrivelse KategoriArtikkel nr.Artikkel navnAntall Ekstraksjonsmaskiner024.01.013 024.01.024 024.01.018 024.01.015 Manuell ekstraksjon Småvolum: Mellom volum Storvolum 1 stk 3 stk PCR- maskiner024.01.021 024.01.028 024.01.020 024.01.025 024.01.027 024.01.023 Småvolum rotor Spesialsentrifuge til bruk sammen med artikkelnr. 024.01.021 Småvolum plate Storvolum Spesial PCR LDA-kort Digital PCR 2 stk 1 stk 4 stk 2 stk 1 stk PCR - systemer029.04.034 024.01.027 024.01.035 Hurtigtester PCR-systemer molekylær mikrobiologi, hvorav 1 stk på opsjon PCR-systemer molekylær patologi 1 stk 2 stk 1 stk Pipetteringsrobot024.01.010 024.01.019 024.01.006 Frittstående Knyttes mot 1 stk ekstraksjonsmaskin (artikkelnr. 024.01.018) Enkel pipetteringsrobot 2 stk 1 stk Diverse utstyr024.01.022 024.01.026 024.01.016 024.01.009 Next generation sekvenseringsmaskin Transfeksjon/elektroporer ing Automatisert gel- elektroforese Spektrofotometer/fluoro meter 1 stk Serologi029.04.001 029.04.033 Elisarobot Utstyr til infeksjonsserologi 1 stk

14 Bilag 4, Vedlegg1 - Funksjonsbeskrivelse / krav 9360Molekylærbiologi og Serologi Bilag 4 Omfang, beskrivelse og kravspesifikasjoner Vedlegg 2 Skjema for besvarelse av krav Nr og navn på utstyret: 024.01.013 Ekstraksjonsmaskin for manuelle kit Type utstyr og funksjonalitet: 1 stk Ekstraksjonsmaskin av DNA, RNA og proteiner som skal benytte seg av identiske protokoller som manuelle kit, med tilnærmet samme ytelse. Instrumentet skal kunne automatisere ekstraksjon av DNA, RNA og proteiner med manuelle, kolonnebaserte rensekit. Instrumentet bør kunne ekstrahere RNA/DNA av en slik kvalitet at nukleinsyrene kan benyttes til genutrykksanalyser. Instrumentet bør kunne benyttes til preparering av bibliotek for alle typer NGS plattformer. A=Skal krav B=Svar/ redegjø relse C=Svar skal dokume nteres Navn på leverandør:Fylles ut av leverandør Tilbudt utstyr:Fylles ut av leverandør Leverandørens besvarelse: Krav oppfylles: Ja/Nei Kort kommentar og evt referanse (dokument, side og avsnitt) til løsningsforslag 1.0Funksjonelle krav 1.1Utstyret skal være brukervennlig med enkel (intuitiv/lettlært) daglig bruk. Beskriv. B 1.2Beskriv hvilke typer manuelle kit utstyret er kompatibelt med.B 1.3Utstyret bør ha integrert varmeblokk. Beskriv.B 1.4Utstyret bør være sentrifugebasert. Beskriv.B 1.5Utstyret bør kunne isolere DNA, RNA eller proteiner fra minst 12 prøver i ett oppsett. Beskriv løsning B 1.6Utstyret bør ha en ytelse (utbytte / renhet) ved ekstraksjon av DNA, RNA og protein som er sammenlignbart med manuell ekstraksjon ved ulike typer prøvemateriale og protokoll. Dokumenter. C 1.7Oppgi maskinens kapasitet.B 1.8Beskriv utstyrets mest hensiktsmessige bruk for max. utnyttelse av reagenser. B 1.9 utstyret bør kunne håndtere ulike typer viskositet på prøvemateriale. Dersom en prøve er for seig for pipettering bør dette dokumenteres ved feilmelding, og utstyret bør kunne gå videre til neste prøve. Beskriv løsning. B 1.10Beskriv løsning for å unngå krysskontaminering av prøvemateriale/eluat i roboten. B

15 Bilag 5 - Opplæringsplan Opplæring fra bilag 5: –Brukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Superbrukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Teknisk personell (en enkel opplæring skal være inkludert ) Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet –Hvordan skal opplæringen gjennomføres? –Hvor lang tid tar det? –Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

16 Bilag 7 - Vedlikehold Besvar det som står i bilaget. Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale(r) Support –Telefonnummer –Tilgjengelighet

17 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til: postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket: 9360 Molekylærbiologi og Serologi Spørsmål må være oss i hende innen 21.10.14 Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse.


Laste ned ppt "Annie Sjåvik og Käte Nerlien prosjektteam for lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.10.14 9360 Molekylærbiologi og Serologi Tilbudsfrist 10.11.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google