Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvilke fordeler gir ulike typer samarbeid? LiNK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvilke fordeler gir ulike typer samarbeid? LiNK."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvilke fordeler gir ulike typer samarbeid? LiNK

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Agenda LiNK? Erfaringer fra Erfaringer fra etablering av felles etablering av felles nettverk? Nye samarbeids- Nye samarbeids- former? Gevinster/ merverdi?

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hva er LiNK? LiNK er et helhetlig konsept for utvikling av IKT-støttet nettverkssamhandling i Kongsberg/Numedal-regionen LiNK skal bidra til å sikre regionen best mulige rammebetingelser for å utnytte mulighetene i det digitale samfunnet

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvem er LiNK? Næringsliv og offentlige virksomheter i Kongsberg/Numedal- regionen En omfattende regional dugnadsinnsats!

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Regionaldugnad Teledemokrati Kunnskap og kompetanseutvikling Interkommunalsamhandling via felles intranett Elektroniskforretningsdrift Kommunikasjonsnett

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Betydning for kommunene? Gitt kommunene muligheten for å videreutvikle sin rolle som: Gitt kommunene muligheten for å videreutvikle sin rolle som: tjenesteprodusent tjenesteprodusent demokratisk arena demokratisk arena samfunnsutvikler samfunnsutvikler Utløst regionalt samarbeid og dugnadsinnsats Utløst regionalt samarbeid og dugnadsinnsats Tilført kunnskap og utviklet kompetanse Tilført kunnskap og utviklet kompetanse Økt kundefokus og endrede holdninger til IKT Økt kundefokus og endrede holdninger til IKT Etablert og utløst nye nettverk Etablert og utløst nye nettverk

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Agenda LiNK? Erfaringer fra etablering av felles nettverk? Nye samarbeids- former? Gevinster/ merverdi?

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Delprosjekter Etablert intranett og Internett i den enkelte kommune Etablert intranett og Internett i den enkelte kommune Etablert ekstranett mellom kommunene Etablert ekstranett mellom kommunene Tilrettelegge løsninger for kommunikasjon og samhandling Tilrettelegge løsninger for kommunikasjon og samhandling Kunnskapsoverføring Kunnskapsoverføring

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Erfaringer ved etablering Organisering Organisering Felles organisasjonsutviklingsoppgave Organisering innad i kommunen Organisering på tvers av kommunene Felles ”ansikt” mot andre aktører

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Erfaringer ved etablering Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter Etablere prosjektgruppe Kartlegge status teknologisk plattform Valg av konsept og ny teknologisk plattform Etablere og organisere driftsfunksjonen Kartlegge målgruppe, innhold og faser Utarbeide og implementere informasjonsstruktur Opplæringsplan/opplæring

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Erfaringer ved etablering Kunnskap og kompatanse Kunnskap og kompatanse Kompetansedeling via Prosjektgruppemøter Seminar Workshop / arbeidsmøter Befaringer/ erfaringsutvekslinger Informasjon og informasjonsutveksling Managementprogram BI

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Managementprogram BI ”Cyberdemokrati, nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse” Mål: Kompetanse og nettverk Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Arne Krokan 40 deltakere - 50% fra næringsliv – 50% fra offentlig virksomhet - 50% kvinner Prosjektoppgaver, bl.a. som basis for etablering av ny virksomhet

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Erfaringer ved etablering Evne og vilje Evne og vilje Forankring, ikke bare på toppnivå Bruk av ”misjonærer” på tvers av kommunene Rom for ”prøving og feiling” Samarbeid mellom kommuner mer forpliktende Invitere kunde/bruker til deltakelse – forplikter TTT (ting tar tid)

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Agenda LiNK? Erfaringer fra Erfaringer fra etablering av felles etablering av felles nettverk? Nye samarbeids- former? Gevinster/merverdi?

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Nye samarbeidsformer? Nettet som ny samhandlingsarena | Nettet som ny samhandlingsarena | Åpent 24 timer i døgeret, 7 dager i uka, 365 dager i året Bryter ned tradisjonelle grenser Mulighet for å etablere nye arenaer på tvers av organisasjoner og forvaltningsnivå Inviterer til å både tenke og gjøre ”nye ting på nye måter” fremfor ”gamle ting på nye måter” eller tradisjonell effektivisering

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Nye samarbeidsformer? Felles informasjonsstruktur Felles informasjonsstruktur Intranett/Internett for hver kommune med lik design og informasjonsstruktur – enkel gjenkjennelse - lett gjenfinnelig informasjon på tvers av kommune Tilgang til hverandres intranett – lett tilgang til ressurser på tvers av kommunene Informasjon (nyheter, planer, reglement, referater, prislister, etc.) Tjenester (eks. elektroniske blanketter)

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Nye samarbeidsformer? Felles webkomponenter Felles webkomponenter Brukeren (internt og eksternt) trenger ikke å ”flytte seg” til nabokommunenes sider for finne ønsket informasjon/tjeneste, eks: Kontakt oss Hvem gjør hva Dokumentarkiv Nyhetsarkiv Lenkesamling Aktivitetskalender

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Nye samarbeidsformer? Løsninger som vurderes implementert på intranettet: Løsninger som vurderes implementert på intranettet: Løsninger for automatisk uttrekk fra fagapplikasjoner Samordne saksbehandling – virtuelle fagmiljø Samordne stab- og støttefunksjoner Fordele funksjoner – uten at sluttbruker merker forskjellen! Planlegger felles offentlig servicekontor/kundetorg

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Nye samarbeidsformer? Nye samarbeidsområder Nye samarbeidsområder Prosjektet har skapt en ny arena og nye forutsetninger for samarbeid. Nå utredes følgende på eget initiativ: Felles administrasjon innenfor PRO Felles støttesystemer (regnskap, lønn og innfordring) Personal – utviklingsmiljø/nettverk og hospitering Felles brannvern- og feietjeneste

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Agenda LiNK? Erfaringer fra Erfaringer fra etablering av felles etablering av felles nettverk? Nye samarbeids- former? Gevinster/merverdi?

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Gevinster og merverdi? Lik ”uniformering Lik ”uniformering ” Kommunene i en og samme region har: Felles inngang via den lokale informasjonstjeneren Gjenkjennelse – bevisstgjøring – tilhørighet - profilering Interkommunale prosjekter – med samme database Innebærer en forenkling for: Innbyggeren og næringslivet i regionen Det store antall fritidsbeboere i regionen Det felles arbeidsmarkedet Politikere og folkevalgte

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Gevinster og merverdi? Kvalitet Kvalitet Nye muligheter på ny samhandlingsarena Større tilgang til kompetanse – virtuelle organisasjoner/fagmiljø Mulighet for spesialisering på tvers av kommunene Lik behandling på tvers av kommunene Felles databaser (tjenester – informasjon) Spennende samarbeidspartner for andre aktører – åpner for nye løsninger

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oppsummering Spørsmål 1 – Hva og hvilken betydning?Spørsmål 1 – Hva og hvilken betydning? LiNK er en regional dugnadsinnsats LiNK er et helhetlig konsept for utvikling av IKT-støttet nettverksamhandling LiNK skal bidra til å sikre best mulig rammebetingelser for å unytte mulighetene i det digitale samfunnet

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oppsummering Spørsmål 2 – Erfaringer?Spørsmål 2 – Erfaringer? Krever solid forankring Mer organisasjonsutvikling enn implementering av teknologiske løsninger Krever og gir kunnskap og kompetanse Må våge å tenke nytt – ”gjøre nye ting på nye måter” fremfor ”gamle ting på nye måter” Ressurskrevende Krever vilje og evne

25 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oppsummering Spørsmål 3 – Effekter av nye samarbeids-former?Spørsmål 3 – Effekter av nye samarbeids-former? Nye elektroniske samhandlingsarenaer Mindre ”avstand” mellom kommuneorganisasjonene Mulighet for deling av ressurser – informasjon og tjenester Deling av menneskelige ressurser – virtuelle fagmiljø Mindre fokus på å flytte ressurser ”fysisk” Kommunesammenslåings-debatten har fått en ny dimensjon –

26 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oppsummering Spørsmål 4 – Mer profesjonelle?Spørsmål 4 – Mer profesjonelle? Økt kunde-, innbygger- og næringslivfokus Bedre utnyttelse av felles ressurser Hvor tjenestene produseres har mindre betydning for kunden Økt kvalitet Økt fokus på ”en til en” – tjenester og informasjon Veien til grunnleggende endring går gjennom endring av virkelighetsoppfatning. Omstilling av tankesett kan vanskelig skje i tilbakelent stilling

27 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Aktuelle lenker www.numedal.net www.kongsberg.net www.nore-og-uvdal.kommune.no www.rollag.kommune.no www.flesberg.kommune.no www.kongsberg.kommune.no http://prosjekter.numedal.net/link Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvilke fordeler gir ulike typer samarbeid? LiNK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google