Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt samarbeid Lokale kartdager Finnmark Ingunn Limstrand Norkart Nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt samarbeid Lokale kartdager Finnmark Ingunn Limstrand Norkart Nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt samarbeid Lokale kartdager Finnmark Ingunn Limstrand Norkart Nord

2 Interkommunalt samarbeid om geodata Hvorfor interkommunalt samarbeid? Ulike former for samarbeid, noen eksempler Tekniske løsninger og infrastruktur Lovverk og veiledere. Løser interkommunalt samarbeid utfordringene (små)kommuner står overfor?

3 Hvorfor geodatasamarbeid? Større krav til menneskelige ressurser Nye oppgaver og krav fra myndighetene Strukturelle endringer - nye kommunikasjonsformer Knappe økonomiske ressurser Viktigst: behov for kompetent arbeidskraft til å løse oppgavene innafor geodataområdet for å sikre bedre kvalitet på kommunale tjenester

4 Drivkreftene og målet Motivet kan være å spare penger bli mindre sårbar i kampen om dyktige folk hindre kommunesammenslåing Viktigst: et ønske om å utløse de muligheter som ligger i moderne bruk av geodata

5 Ressurser Kompetanse Kapasitet Infrastruktur Etablering, drift - ”kartoppgaver” Tjenester med krav om ansvarsrett Andre tjenester Myndighetsoppgaver etter PBL, delingsloven m.v

6 Infrastrukturoppgaver Etablere og ajourholde primærdata (FKB) Produsere og ajourholde eiendomsdata (GAB og DEK) Etablere og ajourholde plandatabaser Etablere og ajourholde ledningsdata Gjøre kart og geodata tilgjengelig på Internett Medvirke til å etablere og vedlikeholde geodetiske nett

7

8 Enkle modeller. Kortvarige prosjekter eller avtaler om samarbeid på et begrenset område. Begrensede samarbeidsavtaler Basert på avtaler - eksempel HALD Eks DDT. Byggsøk - elektronisk plan- og byggesaksbehandling Forpliktende samarbeidformer Interkommunalt selskap. Ulike former for samarbeid

9 Vertskommuneløsningen A A : Det inngås avtale om at én av samarbeids- kommunene skal utføre nærmere bestemte geodataoppgaver for alle de andre B B : Det inngås avtale om at flere av samarbeids- kommunene skal utføre hver sine definerte geodataoppgaver for de andre (spesialisering) Vertskommunen får betalt med en årlig sum og/eller løpende fakturering av leverte ytelser. Investeringer regnes inn i prisene

10 Teknisk tilrettelegging for interkommunalt samarbeid Bredbåndstilknytning mellom alle aktørene Programmer som kan løse oppgavene og samspille uten problemer Samordnede kommunale regelverk og rutiner. Eks. BYGGSØK-tilknytning, tjenester som meglerpakker (f.eks. Infoland ) Er ikke tilrettelagt for vedtaksmyndighet på tvers av kommunegrenser.

11 Aktuelle lenker Veileder i etablering av interkommunealt samarbeid. Statens kartverk. http://www.statkart.no/ Kommunal og regionaldepartementet. www.odin.dep.no. Rammebetingelser og erfaringsbank. Lovverk - ved etablering av forpliktende samarbeid.

12 Løser samarbeid problemene? Interkommunalt samarbeid avler mange papirer og utredninger. Få konkrete tiltak. Sliter med demokratisk underskudd. Svak kostnadskontroll. Ikke økonomiske besparelser.

13 ” Bredbånd og felles tekniske løsninger er en viktig og riktig satsing som kommer publikum til gode. Men interkommunalt samarbeid løser ikke småkommunene sine problemer og fjerner ikke behovet for en debatt om kommunestruktur”. Kommunalminister Erna Solberg

14 Hva ønsker vi å oppnå? Større enheter - mer attraktive arbeidsplasser Større fagmiljø - gir mulighet til å dyrke spesialoppgaver Mer effektiv geodatavirksomhet –stordriftsfordeler –bedre ressursutnytting –mer kvalifisert til å kjøpe eksterne tjenester Felles datagrunnlag gir bedre forutsetninger for annet samarbeid over kommunegrensene og bedre tjenester til næringslivet Viktigst: Samarbeid vil gi muligheten til å bli tildelt større oppgaver og mer ansvar lokalt. Flere saker kan besluttes lokalt.

15 Forutsetninger for å lykkes Forprosjekt - geodataplan. Få oversikt over egne ressurser og status. Sett klare mål. Evne og vilje til samarbeid Forankring i ledelse Medvirkning av alle involverte i prosessen. Grunnleggende organisatoriske endringer - krever vilje til kultur - og kompetanseendringer.

16

17

18

19

20

21

22

23 Hva fører samarbeidet til? Vi får tilført økonomiske midler ? Mer samordnet og rasjonell drift ? Bedre service for publikum og brukere ? Vi får dekket vårt behov for geodata Ny teknologi tilgjengelig i småkommuner ? Redusere gjennomtrekk i stillinger ? Større faglig tilfredshet ? Mobile kontorarbeidsplasser Kommunesammenslåing ?


Laste ned ppt "Interkommunalt samarbeid Lokale kartdager Finnmark Ingunn Limstrand Norkart Nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google