Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for ansatte 27.05.04 - administrasjonssjefen Innherred samkommune Et omfattende og forpliktende samarbeid mellom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for ansatte 27.05.04 - administrasjonssjefen Innherred samkommune Et omfattende og forpliktende samarbeid mellom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Innherred samkommune Et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

2 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Vi er i rute Forsøket er godkjent – Landets første og eneste samkommune ! Ledere er på plass Organisering er avklart (i hvert fall for de første 6) Felles dataløsninger under innføring Harmonisering pågår Nye delprosjekter i gang Vi er der vi ser mange detaljer som ingen hadde tenkt på!

3 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Organisasjonskartet for samkommunen i 2004

4 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Vedtak i ISK-styret Basert på prinsippene om geografisk balansert fordeling av samkommunens administrasjon får administrasjonssjefen fullmakt til å fastsette fordelingen av basene for de ulike enhetene mellom Verdal og Levanger. 2.Samlet sak om utforming av enhetene i samkommunen legges fram for Samkommunestyret i løpet av 1. halvår Kontoradressen for samkommunen er den kommunen som til en hver tid har administrasjonssjefen, dvs Levanger i 2004 og 2005 og Verdal i 2006 og 2007.

5 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Vedtak i Samkommunestyret i dag: 1.Samkommunestyret godkjenner organiseringen av enhetene i Innherred Samkommune slik de framgår av premissene til denne saken. 2.Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen. 3.Lokalisering av enhetene skjer etter modell 1 4.Det forutsettes at hhv Verdal og Levanger kommune stiller tilstrekkelig tidsmessige arbeidsplasser til disposisjon for medarbeiderne som må endre arbeidssted som følge av dette. 5.Skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaver for samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten. 6.Noe av gevinsten med å samle fagmiljøene forutsettes tatt ut i form av bedre tjenester til brukerne. Dette betyr at det må legges til rette for gode og fleksible ordninger for å være tilgjengelig for brukerne av samkommunens tjenester.

6 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Modell 1 var slik: Til sammen vil nesten 50 personer få endra oppmøtested !

7 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Barn og familie

8 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Helse og rehabilitering

9 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen IKT

10 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Landbruk og naturforvaltning Helt flat struktur med 9 fagkonsulenter underlagt landbrukssjefen

11 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Lønn og personal (Organisasjon)

12 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Plan, byggsak, oppmåling og miljø

13 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Skatt (kemner)

14 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Økonomi

15 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Utfordring for oss For den som arbeider i samkommunen er det ikke Levangsbygg og Verdalinger lenger – alle er Innherredsbygger. Samtidig skal ikke innbyggerne behøve å tenke på om morkommunen eller samkommunen har ansvaret for en sak. Vi får ikke til dette uten å bryte opp gamle strukturer. Vi skal hente det beste fra to svært forskjellige organisasjoner.

16 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

17 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Hva er på gang Harmonisering og kulturbygging Forberedelse av ”flyttesjau” Delprosjekter –Felles næringsselskap –Servicekontorenes rolle –Felles brann og beredskap? –Felles kommunalteknikk? –Samkjøring av stabsfunksjoner? –Felles økonomiplanlegging og kommuneplanlegging

18 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Harmonisering pågår Størst mulig samsvar mellom begge Morkommunene og ISK er ønskelig Eksempler –arbeidstid –avtaleverk, osv Aktiv involvering/forhandlinger med tillitsvalgte Det må være en svært god grunn til at Levanger og Verdal velger forskjellige løsninger – også på områder som ligger utenfor ISK

19 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Utvikling av servicekontorene Servicekontorene får en enda viktigere funksjon overfor brukerne i kommunene Ansikt mot brukerne enten tjenestene er organisert i Morkommunene eller ISK Prosjektgruppe utarbeider forslag til endringer og samordning Dette er en av de viktigste suksessfaktoren

20 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Vi ønsker fleksible arbeidsforhold Ny organisering og felles systemer gir gode muligheter til fleksibilitet i arbeidet Med felles IT-system, intranett og gode dokumentrutiner kan vi logge inn og arbeide hvor som helst i kommunene Vi må gjøre oss uavhengig av papirene og permene… Muliggjør fleksibilitet i lokalisering og utføring av oppgaver –innen enhetene –for hver enkelt medarbeider Ledelsen vil oppmuntre til fleksible løsninger –Ledere bør gå foran som gode eksempler Vi må slutte å se på kontoret som en personlig eiendom!

21 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Deltakelse i prosessen Veien videre blir til mens vi går – det er forsøk vi holder på med ! Ingen har gjort dette før oss! Mye er ikke avklart ennå –det gir mulighet til deltakelse og påvirkning Vi ønsker aktiv deltakelse fra medarbeiderne Spør, kom med forslag, snakk med din leder Bruk nettsidene Ting vil bli justert i løpet av de 4 årene

22 Presentasjon for ansatte administrasjonssjefen Oppsummering Vi er med på å utforme en ny organisering som ingen i kommune-Norge har prøvd før oss Vi skal gi brukerne bedre tilbud enn uten ISK Vi skal forsøke å ta ut stordriftsfordelene av å være 1 kommune, selv om vi skal være 2 selvstendige kommuner! Det er vanskelige greier vi holder på med – men det skal være artig! Det er opp til oss!


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for ansatte 27.05.04 - administrasjonssjefen Innherred samkommune Et omfattende og forpliktende samarbeid mellom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google