Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur i endring Norge har gått fra å være nokså homogent til å bli et mer flerkulturelt samfunn I et flerkulturelt samfunn snakker vi ofte om etniske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur i endring Norge har gått fra å være nokså homogent til å bli et mer flerkulturelt samfunn I et flerkulturelt samfunn snakker vi ofte om etniske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur i endring Norge har gått fra å være nokså homogent til å bli et mer flerkulturelt samfunn I et flerkulturelt samfunn snakker vi ofte om etniske minoriteter Etnisitet handler om den identiteten en person eller gruppe får ved å tilhøre en bestemt befolkningsgruppe Kulturmøter er et ord som ofte er brukt for å beskrive møte mellom kulturer i et flerkulturelt samfunn I storsamfunnet finner vi den dominerende kulturen

2 Forhold storsamfunn og minoriteter Assimilasjon – innvandrerne gir opp sin egen kultur og tilpasser seg i stor grad til majoritetskulturen Segregasjon – innvandrerkulturen utvikler seg med liten påvirkning fra majoritetskulturen Integrasjon – innvandrerkulturen bevarer verdier, normer og religiøse særtrekk, men tilpasser seg også viktige normer og regler i storsamfunnet

3 Etnosentrisme og kulturrelativisme Det å bruke sin egen kultur som målestokk for møtet med andre kulturer, kaller vi å ha et etnosentrisk ståsted eller å ha etnosentriske holdninger Å ha en kulturrelativistisk holdning sier vi er å forsøke å forstå den andre kulturen på dens egne premisser, så å si å ta på seg brillene til de som utøver kulturen

4 Kulturelle endringer Kreolisering brukes ofte om den prosessen der ulike kulturer blandes Begrepet kulturell oppløsning beskriver en situasjon der de felles kulturelementene ikke lenger står like sterkt. Sekularisering viser til at den innflytelsen religionen har hatt, altså kristendommen for Norges del, er blitt svekket


Laste ned ppt "Kultur i endring Norge har gått fra å være nokså homogent til å bli et mer flerkulturelt samfunn I et flerkulturelt samfunn snakker vi ofte om etniske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google