Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv May-Lisa Spjelkevik og Susan Abukar Ibrahim Foredrag på konferanse om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv May-Lisa Spjelkevik og Susan Abukar Ibrahim Foredrag på konferanse om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv May-Lisa Spjelkevik og Susan Abukar Ibrahim Foredrag på konferanse om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

2 FOKUS PÅ Barn og kvinners rett til: •Helse •Utdanning •Beskyttelse mot vold Support Cooperation International Living Organization

3 SEKSUELLE OVERGREP - OMSKJÆRING AV JENTER

4 BARNEEKTESKAP - TVANGSEKTESKAP

5 Kjønnsbasert vold mot jenter / kvinner er:  vold som er rettet mot en jente / kvinne fordi hun er jente/kvinne, eller  vold som rammer kvinner i uforholdsmessig stor grad. Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10

6 Kjønnsbasert vold Kjønnsbasert vold mot jenter / kvinner uttrykker og befester et strukturelt skjevt maktforhold mellom de to kjønn som begrenser jenter / kvinners mulighet til å ha rettigheter, plikter og muligheter innenfor alle områder av samfunnslivet på lik linje med gutter/menn. (Amnesty International) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10

7 Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet Kjønnsbasert vold og tvang, herunder skadelige praksiser som kvinnelig kjønnslemlestelse, handler i stor grad om kontroll av kvinner og manglende respekt for, og innfrielse av, kvinners menneskerettigheter

8 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Å være etnosentrisk versus kulturrelativistisk  Etnosentrisme Å vurdere fremmede skikker og verdier ut fra ens egen kultur  Kulturrelativisme Å forstå andre sine handlinger i en lokal kontekst – kulturer er relative og kan bare forstås ut fra seg selv

9 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Etnosentrisme og kulturrelativisme Etnosentrikeren blir i ytterste instans ute av stand til å kommunisere med resten av verden, han ser bare forvrengte speilbilder av seg selv hvor han enn snur seg. Kulturrelativisten blir på sin side ute av stand til å ta moralsk stilling til noe som helst

10 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kultur, verdier og menneskerettigheter Menneskerettighetene viser at folk, også på tvers av store kulturforskjeller, kan nå frem til velbegrunnet og stabil enighet om felles normer og verdier – som delvis kan være nykonstruerte og ikke trenger å springe ut av de sprikende tradisjonene folk bære med seg.

11 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Hva er kultur? Summen av alle de erfaringer, kunnskaper og verdier vi bærer med oss og som vi handler på grunnlag av – og som overføres om enn i noe forandret form, fra generasjon til generasjon Kultur dreier seg både om å tenke, føle og handle Kultur er det som gjør kommunikasjonen mulig, altså at kultur er de tankemønster, vaner og erfaringer som mennesker har felles og som gjør at vi forstår hverandre Alt som er lært er kulturelt, mens alt som er medfødt er naturlig Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim (2006)

12 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Likhet og forskjell  Vi er kulturelt like og kulturelt forskjellige  Kultur forandrer seg hele tiden, og man ikke forvente at alle som befinner seg i samme geografiske område har den samme ”kulturen”  Det er fullt mulig å å tenke seg at medlemmer av ett og samme samfunn kan være ”flerkulturelt”, eller i det minste kan det være betydelige individuelle variasjoner mellom medlemmene i ett og samme samfunn

13 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Likhet og forskjell  Etniske minoriteter er ikke mer homogene enn andre kategorier av mennesker, og det kan følgelig være viktige forskjeller mellom synspunkter og verdier innen minoritetsgrupper  Kulturforskjeller er ikke nødvendigvis forbundet med etniske forskjeller. Det kan være dype forskjeller mellom samfunnsklasser, mellom regionene og mellom by og land

14 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kulturelt fellesskap Et kulturelt fellesskap er som regel samlet om og har noen verdier felles, som den ønsker å bevare og føre videre. Disse verdiene tjener derfor som motivasjon for bestemte handlinger, og den enkelte medlem i fellesskapet definerer seg i forhold til disse verdiene

15 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kultur og verdier: Det flerkulturelle dilemma Konflikt mellom gruppens krav og individets rettigheter

16 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 En forutsetning for å forebygge vold, er at vi forstår hvilke verdier og normer som styrer.

17 Sentrale verdier  Ære  Lojalitet  Tilhøre fellesskap  Frykten for å miste ansikt Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10

18 Kvinnelig omskjæring som sosial konvensjon  Er ”noe alle gjør”  Den som alene bryter en konvensjon, er selvdestruktiv  Folk kan være imot en konvensjon, men likevel praktisere den  Kan være lett å avskaffe hvis mange eller mektige personer i gruppen bryter den samtidig

19 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Hvorfor omskjæring av jenter? ”For menneska det gjeld, er omskjering ei meiningsfull handling, et nødvendig og ønskt inngrep, om aldri så valdeleg, for å skape vaksne og moralsk fullverdige personar som kan gå inn i fellesskap med andre vaksne” (Aud Talle)

20 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Hvorfor også i Norge? Når identitetsskapende tradisjonar møter motstand utanfrå, kan dei få fornya kraft internt Aud Talle 2004, s. 41

21 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Tvangsekteskap versus arrangerte ekteskap Hvorfor og hvor går grensen??????

22 ”If the girl is forced by circumstances…it is stil a force…there are so many girls I know….so many girls who are forced by circumstances…they will never get the man they want…they just have to agree…they have no other option….” (Fra rapport: My Right – my choice?) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10

23 Tvangsekteskap - og kultur ”Tvangsekteskap bunner i langt større grad på tradisjoner enn på religion” (Katrine Fangen 2003)

24 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Hva kan og bør gjøres? Vi treng ein debatt som seriøst viser vilje til å lytte til historiene til dei det gjeld, og til å setje desse historiene inn i den nødvendige kulturelle og historiske samanhengen. Respekt for andre kulturelle verdiar og meininga er ikkje å underkaste seg men å vere open og audmjuk: Vi må våge å stille spørsmål og å vise motstand, men vi må også våge å reflektere over eigne praksisar. (Aud Talle)

25 TAKK FOR OSS! Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10


Laste ned ppt "Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10 Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv May-Lisa Spjelkevik og Susan Abukar Ibrahim Foredrag på konferanse om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google