Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv
May-Lisa Spjelkevik og Susan Abukar Ibrahim Foredrag på konferanse om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

2 Support Cooperation International Living Organization
FOKUS PÅ Barn og kvinners rett til: Helse Utdanning Beskyttelse mot vold 2

3 SEKSUELLE OVERGREP - OMSKJÆRING AV JENTER
3

4 BARNEEKTESKAP - TVANGSEKTESKAP
4

5 Kjønnsbasert vold mot jenter / kvinner er:
vold som er rettet mot en jente / kvinne fordi hun er jente/kvinne, eller vold som rammer kvinner i uforholdsmessig stor grad. Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

6 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Kjønnsbasert vold Kjønnsbasert vold mot jenter / kvinner uttrykker og befester et strukturelt skjevt maktforhold mellom de to kjønn som begrenser jenter / kvinners mulighet til å ha rettigheter, plikter og muligheter innenfor alle områder av samfunnslivet på lik linje med gutter/menn. (Amnesty International) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

7 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet Kjønnsbasert vold og tvang, herunder skadelige praksiser som kvinnelig kjønnslemlestelse, handler i stor grad om kontroll av kvinner og manglende respekt for, og innfrielse av, kvinners menneskerettigheter Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

8 Å være etnosentrisk versus kulturrelativistisk
Etnosentrisme Å vurdere fremmede skikker og verdier ut fra ens egen kultur Kulturrelativisme Å forstå andre sine handlinger i en lokal kontekst – kulturer er relative og kan bare forstås ut fra seg selv Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

9 Etnosentrisme og kulturrelativisme
Etnosentrikeren blir i ytterste instans ute av stand til å kommunisere med resten av verden, han ser bare forvrengte speilbilder av seg selv hvor han enn snur seg. Kulturrelativisten blir på sin side ute av stand til å ta moralsk stilling til noe som helst Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

10 Kultur, verdier og menneskerettigheter
Menneskerettighetene viser at folk, også på tvers av store kulturforskjeller, kan nå frem til velbegrunnet og stabil enighet om felles normer og verdier – som delvis kan være nykonstruerte og ikke trenger å springe ut av de sprikende tradisjonene folk bære med seg. Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

11 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Hva er kultur? Summen av alle de erfaringer, kunnskaper og verdier vi bærer med oss og som vi handler på grunnlag av – og som overføres om enn i noe forandret form, fra generasjon til generasjon Kultur dreier seg både om å tenke, føle og handle Kultur er det som gjør kommunikasjonen mulig, altså at kultur er de tankemønster, vaner og erfaringer som mennesker har felles og som gjør at vi forstår hverandre Alt som er lært er kulturelt, mens alt som er medfødt er naturlig Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim (2006) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

12 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Likhet og forskjell Vi er kulturelt like og kulturelt forskjellige Kultur forandrer seg hele tiden, og man ikke forvente at alle som befinner seg i samme geografiske område har den samme ”kulturen” Det er fullt mulig å å tenke seg at medlemmer av ett og samme samfunn kan være ”flerkulturelt”, eller i det minste kan det være betydelige individuelle variasjoner mellom medlemmene i ett og samme samfunn Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

13 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Likhet og forskjell Etniske minoriteter er ikke mer homogene enn andre kategorier av mennesker, og det kan følgelig være viktige forskjeller mellom synspunkter og verdier innen minoritetsgrupper Kulturforskjeller er ikke nødvendigvis forbundet med etniske forskjeller. Det kan være dype forskjeller mellom samfunnsklasser, mellom regionene og mellom by og land Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

14 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Kulturelt fellesskap Et kulturelt fellesskap er som regel samlet om og har noen verdier felles, som den ønsker å bevare og føre videre. Disse verdiene tjener derfor som motivasjon for bestemte handlinger, og den enkelte medlem i fellesskapet definerer seg i forhold til disse verdiene Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

15 Kultur og verdier: Det flerkulturelle dilemma
Konflikt mellom gruppens krav og individets rettigheter Ulike posisjoner i debatten – Ser på omskjæring som en eksotisk kulturell praksis Omskjæring må forstås som en individuell erfaring , men ikke uavhengig av kulturell mening og maktstrukturer myndighet til å bestemme når man er over 18 år Kvinnelig omskjæring kan sammenlignes med kroppspraksiser som er alminnelig i Vesten, så som piercing, ekstrem slanking og silikonimplantater Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

16 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
En forutsetning for å forebygge vold, er at vi forstår hvilke verdier og normer som styrer. Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

17 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Sentrale verdier Ære Lojalitet Tilhøre fellesskap Frykten for å miste ansikt Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

18 Kvinnelig omskjæring som sosial konvensjon
Er ”noe alle gjør” Den som alene bryter en konvensjon, er selvdestruktiv Folk kan være imot en konvensjon, men likevel praktisere den Kan være lett å avskaffe hvis mange eller mektige personer i gruppen bryter den samtidig Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

19 Hvorfor omskjæring av jenter?
”For menneska det gjeld, er omskjering ei meiningsfull handling, et nødvendig og ønskt inngrep, om aldri så valdeleg, for å skape vaksne og moralsk fullverdige personar som kan gå inn i fellesskap med andre vaksne” (Aud Talle) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

20 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Hvorfor også i Norge? Når identitetsskapende tradisjonar møter motstand utanfrå, kan dei få fornya kraft internt Aud Talle 2004, s. 41 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

21 Tvangsekteskap versus arrangerte ekteskap
Hvorfor og hvor går grensen?????? Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

22 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
”If the girl is forced by circumstances…it is stil a force…there are so many girls I know….so many girls who are forced by circumstances…they will never get the man they want…they just have to agree…they have no other option….” (Fra rapport: My Right – my choice?) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

23 Tvangsekteskap - og kultur
”Tvangsekteskap bunner i langt større grad på tradisjoner enn på religion” (Katrine Fangen 2003) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

24 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
Hva kan og bør gjøres? Vi treng ein debatt som seriøst viser vilje til å lytte til historiene til dei det gjeld, og til å setje desse historiene inn i den nødvendige kulturelle og historiske samanhengen. Respekt for andre kulturelle verdiar og meininga er ikkje å underkaste seg men å vere open og audmjuk: Vi må våge å stille spørsmål og å vise motstand, men vi må også våge å reflektere over eigne praksisar. (Aud Talle) Foredrag - May-Lisa Spjelkevik

25 Foredrag - May-Lisa Spjelkevik - 26.10.10
TAKK FOR OSS! Foredrag - May-Lisa Spjelkevik


Laste ned ppt "Kjønnsbasert vold i et kulturperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google