Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSR, Direktørmøte 7.oktober 2015 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSR, Direktørmøte 7.oktober 2015 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSR, Direktørmøte 7.oktober 2015 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING

2 Finansnæringen i Norge Mer enn 2000 bedrifter og 50 000 ansatte 5.300 mrd i forvaltning Effektiv og produktiv – 2% av sysselsettingen, 7% av verdiskapningen Spredt og allsidig struktur Men, ikke stor Kilde: Statistisk sentralbyrå 2 Kilder: ECB, Eurostat, Macrobond, den sveitsiske sentralbanken (SNB), Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå,

3 3 Drivere for endring Miljø Økonomi Samfunn Bærekraftig verdiskaping Teknologisk endring Kundeadferd Makroøkonomiske forhold og utvikling Regulatoriske rammer

4 Internasjonal kapitalkravreform (”Basel III”) –Kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv.  EU-regler: ”CRD IV” 4 Internasjonal regelverks-tsunami Vil gi kontraktive effekter Varsomhet internasjonalt Norske myndigheter vil ha rask og streng innføring Utfordringer med nye EU- tilsynsorganer og grunnloven

5 Nye EU-bestemmelser på hele finansområdet, blant annet: 5 CRD IV: Kapitalkravreform – Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: Krisehåndteringsdirektiv – “Bail in”, kriseløsningsfond Innskuddsgarantidirektiv – Fullharmonisert ordning Bankunion: Sum av ulike regelsett – Enhetlig regulering og tilsyn “Breaking the link between sovereigns and banks” Strukturreform (Liikanen-utvalget) – Forslag om adskillelse av ordinær bankvirksomhet og verdipapirhandel- virksomhet i store europeiske banker Solvens II: Nye kapitalkrav for forsikring

6 Ny teknologi tas raskere i bruk 6 Airplane Antall år før 50 millioner brukere globalt

7 7 Betalingsformidling Norge langt fremme Samordning praktisk for kundene Kostnadseffektiv for samfunnet Rask teknologisk utvikling Nye kanaler Nye aktører Nye ID-løsninger

8 Finansnæringens historiske rolle utfordres 8 Privatpersoners kanal til finanssystemet Finansavisen 4. august 2014 Forretnings- muligheter for nye aktører Teknologiske muligheter Endringer i offentlig regulering Transaksjons- håndtering Formues- oppbevaring

9 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Trender vi ser Trendene er i kontinuerlig endring Kriminelle analyserer næringens rutiner og produkter Trender forflytter seg – det som skjer internasjonalt, kommer hit Økende misbruk av identitet ved bruk av elektroniske hjelpemidler – (hacking av e-post kontoer, bestilling av varer osv..). Manglende oppmerksomhet hos befolkningen 9

10 Interne misligheter og korrupsjon Identitetsmisbruk Hvitvasking og terrorfinansiering Bedragerier IKT – angrep 10 Kriminalitetsforebygging viktig Næringens prioriterte emner i 2015 Fra Finans Norges rapport ”Trusler og sikkerhetsutfordringer for finansnæringen 2015”

11 11 Phishing av påloggingsdetaljer til nettbank –Utviklet verktøy for å hente ut data om hvilke bankkunder som har blitt fralurt påloggingsdetaljer i phishingangrep. Verktøyene har bidratt til å forhindre svindeltransaksjoner på over 150 MNOK fra rundt 200 angrep siden mars 2015. Gozi takedown –Bidro til å ta ned botnett med datamaskiner infisert med banktrojaneren Gozi på vegne av Kripos. Det er første gang en slik aksjon har blitt gjennomført i Norden, og forhindret at trojaneren kunne bli brukt i aktive angrep. Dyre/Dyreza tracker –Utviklet verktøy for å spore og overvåke utviklingen av banktrojaneren Dyre. Dette gir bankene informasjon om hvordan de skal beskytte seg på et svært tidlig tidspunkt. FinansCERT - Suksesshistorier

12 Finansnæringen er viktig for et produktivt Norge Flere drivere for endringer –teknologi –kundeadferd –makroøkonomi –offentlig regulering Offentlig sektor må medvirke og være forberedt –ID-løsninger –Nye betalingskanaler –Nye former for formuesoppbevaring? –Rapporteringsløsninger 12 Oppsummering og avslutning

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "NSR, Direktørmøte 7.oktober 2015 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google