Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag EUs Blå vekst og Norsk Maritim strategi Presentasjon på dagskonferanse om Blå vekst 5.juni 2015. Jon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag EUs Blå vekst og Norsk Maritim strategi Presentasjon på dagskonferanse om Blå vekst 5.juni 2015. Jon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag EUs Blå vekst og Norsk Maritim strategi Presentasjon på dagskonferanse om Blå vekst 5.juni 2015. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune

2 www.vaf.no Regionalavdelingen Bakgrunn  Den blå økonomien i Europa er veldig viktig for verdiskapning og arbeidsplasser  Havet dekker i økende grad behov innenfor bl.a. mat, medisin, kosmetikk og energi, og er en viktig transportåre.  Hav og kyst er også viktig for rekreasjon og turisme  Norge har en internasjonalt ledende maritim næring, med konkurransedyktige bedrifter innenfor hele bredden av det maritime næringsspekteret

3 www.vaf.no Regionalavdelingen EUs maritime politikk  EU tok i 2006 initiativet til en integrert maritim politikk og opprettet på denne tiden et eget generaldirektorat i Kommisjonen  Norge har medvirket i dette arbeidet siden starten. Europeiske interesseorganisasjoner for maritime regioner fungerte som pådrivere  Omfatter fiskeriforvaltning, akvakultur, næringsutvikling, energiutvinning, sjøtransport, forskning, overvåking, planlegging, kartlegging og økt kunnskap  Den maritime politikken er fulgt opp og operasjonalisert i form av hvitbøker, rapporter, regelverk (direktiver) og finansieringsinstrumenter.

4 www.vaf.no Regionalavdelingen EUs strategi for blå vekst fra 2011  Langsiktig strategi for å støtte bærekraftig vekst i den marine og maritime sektoren  Ment å være den maritime sektorens bidrag til å oppnå målene i EUs 2020-strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. To hoveddimensjoner: 1.Utvikle sektorer med et stort potensial for bærekraftige arbeidsplasser og vekst som akvakultur, fiske, marin bioteknologi, havenergi og gruvedrift på havbunnen 2.Nøkkelfaktorer for kunnskap, regulatoriske rammebetingelser og sikkerhet

5 www.vaf.no Regionalavdelingen Eu-kommisjonens handlingsplan for innovasjon i «den blå» økonomien fra 2014 Handlingsplanen har tre hovedområder for innsats:  Kartlegging av den europeiske havbunnen  Samarbeid om marin og maritim forsking Det norske initiativet «Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans» (JPI Oceans) har fått en viktig rolle i planen«Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans» (JPI Oceans)  Rekruttering og ferdigheter innenfor disse sektorene

6 www.vaf.no Regionalavdelingen Norsk maritim strategi  Maritim næring er ett av satsingsområdene i regjeringens aktive næringspolitikk. Næringen må kontinuerlig videreutvikles for å hevde seg globalt  Strategien skal legge grunnlaget for stabile og fremtidsrettede rammebetingelser for den norske maritime næringen Tema:  Blå vekst: Utnytte synergier og styrke samarbeid mellom maritime næringer  Stabile og likeverdige internasjonale rammebetingelser

7 www.vaf.no Regionalavdelingen Tema for norsk maritim strategi forts.  Kompetanse og utdanning  Forskning, utvikling og innovasjon  Miljø  Legge til rette for økt norsk flåte: forenkling av sjøfartsadministrasjon, rederiskatteordningen  Nordområdene


Laste ned ppt "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag EUs Blå vekst og Norsk Maritim strategi Presentasjon på dagskonferanse om Blå vekst 5.juni 2015. Jon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google