Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FinAuts misjon I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen en hoveddriver for FinAuts arbeid. Målet er å dekke de kravene som settes til kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FinAuts misjon I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen en hoveddriver for FinAuts arbeid. Målet er å dekke de kravene som settes til kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 FinAuts misjon I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen en hoveddriver for FinAuts arbeid. Målet er å dekke de kravene som settes til kompetanse. Kundene skal være trygge på at autorisert/godkjent medarbeider innehar kompetanse som minst samsvarer med myndighetskrav. FinAut vil fremdeles sette standard for minimumskompetanse. Bedriftene må som tidligere ta ansvar for ytterligere kompetanse i henhold til egne strategier og produktspekter. FinAut setter standarden for rådgivningskompetanse i finansnæringen

2 1.Regelverksutviklingen - Den pågående regelverksutviklingen berører i økende grad finansnæringens rådgivningskompetanse og dokumentasjon av kompetanse. 2.Kunders behov og omgivelsenes forventninger - Mer kunnskapsrike kunder må møtes med riktig kompetanse. Samtidig prioriterer kunder enkelhet og tilgjengelighet. 3.De tilsluttede bedriftenes ønsker og behov - Involvering og samarbeid mellom tilsluttede bedrifter har vært og vil fortsatt være grunnleggende i FinAuts arbeidsmåte. 4.Teknologisk utvikling - Kundene kan i større grad finne frem informasjon på egenhånd, samt gjennomføre kjøpsprosesser digitalt. Bade myndigheter og øvrige interessenter stiller krav til kvalitet i rådgivningen uavhengig av distribusjonskanal. 5.Internasjonalisering - FinAut må være internasjonalt orientert; flere av bedriftene er nordiske og det settes internasjonale standarder for kompetanse og forbrukerbeskyttelse. 6.Eiernes strategi - For at næringen skal nå sine mål med autorisasjonsordningene oppfordres eierorganisasjonene gjennom sine medlemsbedrifter til å sørge for at alle tiltak drar i samme retning, enten det er incentivsystemer eller arbeid medholdninger og verdigrunnlag. Drivere for den videre utviklingen:

3 Regelverksutvikling i Norge/EU Utvikling fremover (mot 2017-2018) MiFID II, IMD II, Boliglånsdirektivet… -> felles er: – Forbrukerbeskyttelse (rådgivning overfor privatpersoner) – Krav til relevant kompetanse knyttet til rollen og de produktene rådgiveren har i sin portefølje (spare-og plasseringsprodukter, lån, liv- og skadeforsikringer) – Fagkompetanse og høy kompetanse om de aktuelle produktene – Videreutdanning / oppdatering av kompetanse – Kompetansen skal dokumenteres – Krav til regeletterlevelse (lovverk, retningslinjer og god rådgivningsskikk), brudd må få konsekvenser – God rådgivningsskikk er bærebjelken

4 FinAut har to strategiske hovedområder A.FinAuts rolle og misjon må bli tydeligere B.Oppfølging av nye drivere og nye perspektiver Regelverksprosesser Teknologiske utviklingen Internasjonalisering C.Ta ut flere gevinster ved samordning A.Større oppmerksomhet om og oppfølging av brudd på god rådgivningsskikk B.Legitimitet og troverdighet Internkontroll i bedriftene Internkontroll i FinAut C.Interesse- og målkonflikter Alle tiltak må dra i samme retning med eiernes hjelp: Arbeid med incentivsystemer Arbeid med holdninger og verdigrunnlag Krav til nærmeste leder 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 2. Føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller de forpliktelser som følger av FinAuts regelverk


Laste ned ppt "FinAuts misjon I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen en hoveddriver for FinAuts arbeid. Målet er å dekke de kravene som settes til kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google