Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

201520142013201220112010200920082007200620052004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "201520142013201220112010200920082007200620052004."— Utskrift av presentasjonen:

1 201520142013201220112010200920082007200620052004

2 Hvordan kan norsk IKT-forskning komme til å se ut i 2015, og hvilke strategiske valg står Forskningsrådet overfor i sin IKT-satsing?

3 Scenariefokus: I nnovasjonssystemet for IKT MarkedForskning Myndigheter Næringsliv Offentlig sektor Privat- personer IKT-aktører

4 2015 NORSK VERDISKAPNINGS- POLITIKK HØYERE AMBISJONER OG GJENNOMFØRINGSEVNE, IKT-SPISSET NØYTRAL, LAVERE AMBISJONER GEOPOLITISK STABILITET LAVERE, MINDRE GRAD AV SAMARBEID GJENNOMGÅENDE HØY, STOR GRAD AV INTERNASJONALT SAMARBEID TEKNOLOGI ”VITENSKAPSPUSH” MARKEDSPULL SAMFUNN, LANGSIKTIG PREMISSGIVERE IKT-UTVIKLING KONSUMENT, KORTSIKTIG ” eKonsum” ”I utakt…” ”The Spirit of the New ERA” 2004

5 Scenarie: ”eKonsum” Postmoderne konsumsamfunn | Melk og honning| Brukeren i sentrum | Næringsnøytral politikk | Gjennomdigitalisering | Prioriteringer gjennom EU | Norden som testmarked | Kollektive fortrengninger | Selvtilfredshet |

6 Solid nasjonal- og privatøkonomi Brukerbehov styrer utviklingen Norden og Norge som testmarked Norske IKT-leverandører har suksess i nisjer Overnasjonale prioriteringer i forskningen Næringsnøytral norsk politikk: Mindre investeringsvilje i IKT- bransjen Holdninger og atferd: fokus på nytte og nytelse Etiske og juridiske grenser legger brems på utviklingen 2004 2015 ”eKonsum”

7 Intervju med Jens Ulltveit-Moe, oktober 2004: ”Landet flyter over av honning… Vi har det heldigst mulig bytteforholdet. I Norge kan det vare lenge. Det kan vare i 10 til 15 år før uthulingen av verdiskapingen blir et problem…”

8 Bill Gates inn i stua - målet er at en av tre PC’er skal bruke Windows XP media center edition i løpet av få år

9 2015 Forskning Myndigheter Marked Næringsliv Offentlig sektor Privatpersoner IKT-aktører

10 ”I utakt…” Uro skaper vakuum | Internasjonalt samarbeid i motvind| Markedsaktører tar grep | Corporate Universities | IKT- forskningen marginaliseres | IKT mestrer ikke oppgavene som forventet | Komplekst marked | Skepsis og selvfølge IKT har mistet sin glans

11 ”I utakt…” Globale konsern har stor makt Markedsaktører tar grep: driver i større grad egen FoU etter egne behov Relativt høyt tempo men lite struktur i tekno/markedsutviklingen Etablering av teknologiske klynger rundt dominerende teknologier Geopolitisk uro (økende forskjeller, sololøp USA) skaper vakuum Overnasjonale overbygninger (EU, WTO, m fl) sliter… Forskning/akademia henger ikke med… Liten politisk evne til å prioritere IKT Suboptimalisering: mindre standardisering, større grad av fragmentering 2004 2015

12

13

14 2015 MarkedForskning Myndigheter Næringsliv Offentlig sektor Privat- personer IKT-aktører

15 ”The Spirit of the New ERA” Kriser fører til endring | Ny innovasjonspolitikk | Oljefondet til forskning | Tettere tilknytning til Europa | Kunnskapssamfunn | Kompetanseimport | Gaseller Konkurranseintensiv forskerarena | Større forskjeller i samfunnet | Liberale premisser

16 ”The Spirit of the New ERA” Opprettelse av nytt forskningsfond (fra oljefondet) IKT prioriteres politisk (exit næringsnøytalitet) Tette forskningsmessige koblinger med Europa Kompetanseinnvandring til Norge Høy teknologisk utviklingstakt/nye gjennombrudd Norske IKT bedrifter som lykkes internasjonalt Først kriser, så endring… Grenseoppgaver teknologi/etikk/jus ”Set backs”: resistente virus, mm 2004 2015

17 Først kriser, så endring… BNP og sysselsetting Fastlands Norge Årlig vekst i prosent

18 Norge er godt posisjonert… Rapport fra Verdensbanken: Glem mytene om at den skandinaviske velferdsmodellen ødelegger privat næringsliv. Sosial trygghet er godt for næringslivet, det tar byrdene med dyre helsetjenester og forsikringer vekk fra næringslivet og sikrer en kompetent og utdannet arbeidsstyrke. Herald Tribune

19 2015 Marked Forskning Myndigheter Næringsliv Offentlig sektor Privat- personer IKT-aktører

20 2015 NORSK VERDISKAPNINGS- POLITIKK HØYERE AMBISJONER OG GJENNOMFØRINGSEVNE, IKT SPISSET NØYTRAL, LAVERE AMBISJONER GEOPOLITISK STABILITET LAVERE, MINDRE GRAD AV SAMARBEID GJENNOMGÅENDE HØY, STOR GRAD AV INTERNASJONALT SAMARBEID TEKNOLOGI VITENSKAPS ”PUSH” MARKEDSPULL SAMFUNN, LANGSIKTIG PREMISSGIVERE IKT UTVIKLING KONSUMENT, KORTSIKTIG ” eKonsum” ”I utakt…” ”The Spirit of the New ERA” 2004


Laste ned ppt "201520142013201220112010200920082007200620052004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google