Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle1 Informasjonsflyt mellom PP-kontora Gjeld søkarar med fortrinnsrett (1.februar) -Som har fått skoleplass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle1 Informasjonsflyt mellom PP-kontora Gjeld søkarar med fortrinnsrett (1.februar) -Som har fått skoleplass."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle1 Informasjonsflyt mellom PP-kontora Gjeld søkarar med fortrinnsrett (1.februar) -Som har fått skoleplass i anna kommune enn område til heime-PPT Mottakar-PPT skal i perioden mars – medio mai skrive sakkunnig vurdering for elevar med behov for spesialundervisning, slik at mottakarskole kan fatte vedtak om rett til spesialundervisning og deretter kan planlegge opplæringstilbodet. Vi ber om at alle PP-kontor som har elevar som søkjer skolepass utanfor kommunen, om å innhente samtykke frå søkar og føresette, i god tid før mars (gjerne i samband med søking), slik at samtykke er klart når evnt mottakar-PPT tek kontakt for meir opplysningar.

2 Utvida tid jf. Opplæringslova §3-1-femte ledd 25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle2 Elevar som har planlagt grunnkompetanse som mål og er inne i sitt 3. år i vgo, men treng meir tid for å nå måla for planlagt opplæring, har rett til inntil 2 år ekstra. Er ikkje innlemma i inntaksforskrifta kap.6. Lokal forskrift vil seie at dei søkarane som dette gjeld, skal søkje om skoleplass innan 1.februar og legge ved ny sakkunnig vurdering Mal 6A.

3 Kan elevar med planlagt grunnkompetanse søkje om eit utdanningsprogram over to år? Svaret er NEI dersom dette er eit spesialpedagogisk tiltak. ◦§ 6-19. Elevar som har enkeltvedtak om utvida tid etter opplæringslova § 3-1 femte ledd, og som treng fleire år på Vg1, skal takast inn til Vg1 på same utdanningsprogram etter ei individuell vurdering. Søkjaren skal takast inn før inntaket etter poeng. Elevar som har planlagt grunnkompetanse som mål for den vidaregåande opplæringa si, kan ikkje søke inntak etter §6-19, då dette gjeld berre dei elevane som har full kompetanse som mål og har behov for å gå to år på samme trinn for å kvalifisere seg til eit høgare nivå. 25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle3

4 25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle4


Laste ned ppt "25.09.2016Fagseminar Inntaksforskriften Jorunn Dahle1 Informasjonsflyt mellom PP-kontora Gjeld søkarar med fortrinnsrett (1.februar) -Som har fått skoleplass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google