Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieplanseminaret 2016, Utplassering i psykiatri i 5. studieår, MED-3503 Herman Tvete, Koordinator for utplasseringen i psykiatri fra høsten 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieplanseminaret 2016, Utplassering i psykiatri i 5. studieår, MED-3503 Herman Tvete, Koordinator for utplasseringen i psykiatri fra høsten 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieplanseminaret 2016, Utplassering i psykiatri i 5. studieår, MED-3503 Herman Tvete, Koordinator for utplasseringen i psykiatri fra høsten 2016.

2 EMNET-3503, Praksis i sykehus, 18 uker fra høsten 2016 er nytt i 2012-planen: Medisinsk praksis, 6 uker Kirurgisk praksis inkl. gyn/obs, 8 uker. Psykiatrisk praksis, 4 uker. (Mentale funksjoner IV. MF IV) Utplasseringen i psykiatri er ved et distriktpsykiatrisk senter (DPS) De distriktpsykiatriske sentrene har ansvaret for et generelt tilbud innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste med både døgntilbud og dagtilbud/poliklinikk.

3 PILOT HØSTEN 2015 Vi hadde et ønske om å prøve ut praksisarenaen høsten 2015. Målsetting: Gjøre erfaringer og ha muligheter for å justeringer både ifht. lærekrefter og læringsmål/arbeidskrav samt organiseringen. Et DPS i hvert foretak, Helgeland, Nordland, UNN og 2 i Finnmark ble valgt ut som ”prøvested”. 8 studenter deltok.

4 Evaluering av Pilot-Praksisutplassering i psykiatri høsten 2015 Tromsø, november 2015 Praksisstedene som har v æ rt med i piloten h ø sten 2015.

5 Resultat av evalueringen høsten 2015: Piloten med 8 studenter har helt klart vist at det er mulig å gjennomføre en 4 ukers utplassering i psykiatri ved et distriktpsykiatrisk senter. Vi klarer å holde et høyt faglig nivå og tilby studentene kvalitet både i forhold til veiledning og undervisning. Det jeg tolker som et gjennomgående trekk ved evalueringen er studentenes og veiledernes entusiasme og vilje til å få dette til. Studentene er i hovedsak positive til hvordan de har blitt møtt og til DPS som praksisarena.

6 Men det er utfordringer……………………..

7 Videre planlegging/plan: Hva kan en medisinstudent på 5. året om psykiatri, ferdigheter? Hva kan studentene forvente seg iløpet av praksisen? Forstå muligheten dette er for rekruttering. Samarbeide med DPSene, struktur, tilbud osv slik at praksisen blir så enhetlig som mulig og dekker arbeidskrav og læringsmål. Detaljert og hyppig kontakt. Etablering av et nettverk av lokale koordinatorerer/kontaktpersoner. Det planlegges en samling med lærekrefter/veiledere i Tromsø våren 2016. Tett kontakt må etableres-støtte. Endringer i læringsmål og arbeidskrav. (Litt for lave krav) Etablering av «pakker» ut fra geografisk hensyn.


Laste ned ppt "Studieplanseminaret 2016, Utplassering i psykiatri i 5. studieår, MED-3503 Herman Tvete, Koordinator for utplasseringen i psykiatri fra høsten 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google