Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional kompetanseportal i Kongsbergregionen kort historikk ✔ September 05 Oppstart av et regionalt prosjekt for å vurdere mulighet og nytteverdi av å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional kompetanseportal i Kongsbergregionen kort historikk ✔ September 05 Oppstart av et regionalt prosjekt for å vurdere mulighet og nytteverdi av å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional kompetanseportal i Kongsbergregionen kort historikk ✔ September 05 Oppstart av et regionalt prosjekt for å vurdere mulighet og nytteverdi av å etablere en felles kursportal i regionen ✔ Oktober 05 Vi utarbeidet funksjonalitetsbeskrivelse – og kontaktet KS angående ide om bruk av fri programvare ✔ Vi fikk inn 4 tilbud og valgte leverandør ca medio november ✔ Beta-versjon av “Frikomport” klar medio desember ✔ Fase 1 levert febuar 06 ✔ Fase 2 levert våren 06 ✔ Godt samarbeid med Unified Consulting i hele perioden

2 Portalens formål ✔ Portalens formål er å synliggjøre og tilby kurs og administrere kurspåmeldinger til alle typer interne kurs på tvers av kommunegrensene for kommunalt ansatte i Kongsbergregionen ✔ Portalen skal være det stedet kommunalt ansatte benytter for å melde seg på kurs, sjekke viktige nyheter ang. kompetansetiltak, finne brukerveiledninger, gjennomføre interaktive kurs

3

4 Resultater Forventede gevinster: ➢ Effektivisere arbeidet med å administrere kursvirksomheten i alle kommunene ➢ Synliggjøre all kursvirksomhet/kompetansebygging i egen kommune og i hele regionen ➢ Bidra til tettere opplæringssamarbeid i Kongsbergregionen ➢ Øke regionsfelleskapsfølelsen for regionens ansatte Tilleggsresultater: ➢ De kommunalt ansatte synes løsningen er meget bra ➢ Høyere frammøteprosent ved kurs som de ansatte har meldt seg på selv på portalen ➢ Positivt omdømme i andre kommuner/regioner pga løsningens funksjonalitet og pga bruk av fri programvare I Kongsbergregionen har vi administrert ca. 250 kurs og 1800 kurspåmeldinger siden i fjor

5 Andre har også tatt løsningen i bruk ✔ Presentasjon av portalen på eSam og KS eKommune konferansene i 2006 ✔ Høsten 06 – forhandlet fram ASP-avtale om drift for egen region og fremtidige regioner ✔ Desember 06 – Arendal kommune tok i bruk portalen ✔ Sommeren 07 – Grenlandsregionen tok i bruk portalen ✔ Høsten 07 – Glåmdalsregionen tok i bruk portalen Hvorfor? ✔ Enkel og effektiv i bruk ✔ Billig ✔ Muliggjør samarbeid på tvers av kommunegrenser

6 Hva koster det å ta løsningen i bruk for andre? Alle kommuner i hele Norge kan ta løsningen i bruk til følgende kostnad pr. kommune (uavhengig av størrelse): Etablering av grunndata for egen kommune region:kr. 5.000,- Årlig drift av løsningen som en ASP-løsningkr 5.500,- Fordi vi har valgt en løsning basert på «Fri programvare» har vi muligheten til å spleise på videreutvikling av løsningen!

7 Forhåpninger – ønsker for framtiden ● Vi etablerer et nettverk mellom kommunene for ide- og erfaringsutveksling ● Vi etablerer et «regime» for felles videreutvikling og spleising av utvikongskostnader ● Vi utvikler mer funksjonalitet i portalen – også andre kompetansetiltak– f.eks. deling av elæringsprogrammer ● Flere kommuner/regioner tar portalen i bruk ● Vi knytter oss til andre nettverk (f.eks. Nasjonalt senter for fri programvare) ● Vi utarbeider søknad om støtte til videreutvikling

8

9


Laste ned ppt "Regional kompetanseportal i Kongsbergregionen kort historikk ✔ September 05 Oppstart av et regionalt prosjekt for å vurdere mulighet og nytteverdi av å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google