Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5.og 6.studieår i ny studieplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5.og 6.studieår i ny studieplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 5.og 6.studieår i ny studieplan
Ellen. B.Pedersen

2 5.året Hva foreslår arbeidsgruppen:
5.året deles i 2 emner: 1 praksis-emne og 1 emne som inneholder Master-oppgaven Studieåret utvides med 2 uker, slik at det totalt blir 14 uker til Master og 24 uker til praksis Psykiatri inngår med 4 uker i praksis-perioden. Totalt blir det da følgende fag: Kirurgi.,medisin.,gynekologi.,psykiatri og allmennmedisin Studieåret 2015 /16 vil psykiatri gå som en pilot, der et antall studenter får utplassering i Finnmark, Troms og Nordland. ”Finnmarkspakken” : Arbeidsgruppen har utvidet sitt mandat, tatt inn deltager fra Finnmark, for å få til best mulig samkjør av studieopplegg for alle Uit sine studiested.

3 5.året Målet er ikke mest mulig lik utdanning, men med felles læringsmål og felles arbeidskrav. Ulike studiested vil gi erfaringsgrunnlag for ulike jobbsted etter endt utdanning, hvilket også er en bevisst målsetting. Distriktsprofilen vil være den tydeligste delen av Finnmarkspakken. Vi blir stadig minnet på at vi skal utdanne leger til all helsetjeneste i den nordlige landsdel primært…..

4 5.året Samhandling : Bedre kjennskap til ulike deler av helsevesenet / hvem gjør hva osv vil vektlegges mer i den kliniske delen, både i kommunehelsetjenesten og i sykehus-delen. Pasientforløp: Hvordan lære studentene å tenke best mulig forløp for pasienten, smidige og formålstjenlige, der også ressurs- tenkning inngår. Beslutningstaking: hva skal en lege lære av beslutningsprosesser? – Etikk / økonomi / samfunnsansvar : dette blir et tema det skal jobbes mye med, for å lage gode undervisningsplaner knyttet opp mot den kliniske praksis.- Her må Profkom / Vitkom på banen, de er nå inkludert i arbeidsgruppen.

5 6.året Det er gått ganske mange år, siden oppstart med 6.års-revisjon startet.- Det betyr at en del av arbeidet allerede er foreldet. –Konkret vil det for eksempel si at vi startet med tanken at Modulene skulle beholdes stort sett uforandret. Tenkningen nå er endret en god del: Tema-undervisning, der flere faglærere deltar, og der undervisningsformer kan veksle mellom forelesninger, caser, gruppearbeid, studentfremlegg ( eksempel ”ondt i ryggen” )

6 6.året Nye emner inn i 6.året : Sykehjems-medisin / eldremedisin. -Pasientforløp ( videreføring fra 5.året) Tanker for øvrig om endringer / tillegg: Helsejus / Økonomi / ledelse Generelt ønsker vi å dra mer av erfaringene fra 5.året inn i 6.året, for å videreutvikle spirallæringen, frem til MÅL………….

7 6.året Eksamen : Det pågår store utfordrende eksamens-drøftinger på flere av studieårene.- Vi ser for oss at den store,avsluttende med 3600 med fordel kan endre form og innhold.- Foreløpig er dette på ”tenkeplanet”, men må tas stilling til i god tid før kull MK12 tar sitt 6.år

8 6.året Praksis - arenaer for 6.års-studenter:
Student-drevne poliklinikker / legekontor / sykehjemsavdelinger….. Andre arenaer for pasient-kontakt må også vurderes, ut fra endringer i sykdomsbilde / hvor helsetjenesten befinner seg til enhver tid.- Pasientene vil alltid finnes, og vi må være til stede der menneskene vi skal betjene, befinner seg…..

9 6.året Vi går svært spennende tider i møte…….
Lege-utdanningen ved Norges Arktiske Universitet skal være fremtidsrettet….

10


Laste ned ppt "5.og 6.studieår i ny studieplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google