Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sorg og kriser hos eldre Reidun Ingebretsen NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sorg og kriser hos eldre Reidun Ingebretsen NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 rin@nova.no1 Sorg og kriser hos eldre Reidun Ingebretsen NOVA

2 rin@nova.no2 Omstillinger Uunngåelig tap? Kan situasjonen endres, slik at omstillingen blir mindre krevende? Hvordan kan vi støtte mestringen og hindre unødvendige negative konsekvenser?

3 rin@nova.no3 Omstillingssituasjoner Sykdom og helsesvikt Helsesvikt hos nærstående Tap av betydningsfulle andre Rolletap Flytting Obs. Positive omstillinger Også taps-situasjoner kan ha en gevinstside!

4 rin@nova.no4 Typiske sorgreaksjoner Sorg tar tid og krefter - Redusert overskudd, kan ”gå i stå”, Følelsene veksler Konsentrasjonsproblemer Kroppslige plager Hvorfor? Spørsmål om mening og skyld Spørsmål om ”før” og ”hva med meg nå?”

5 rin@nova.no5 Mestring Følelsesorientert mestring Problemorientert mestring Forholdsorientert mestring Obs familieorientering og ulike normer og tradisjoner for kommunikasjon og følelsesuttrykk

6 rin@nova.no6 Nettverk Hvem er fortsatt der? Hva kan en dele med andre? Er det rom for å vise følelser? Tåler andre at en er svak? Får en støtte til å vinne styrke? Hvordan er rammen rundt hverdagslivet, kan livet gå sin gang, tross alt?

7 rin@nova.no7 Spørsmål om tilpasning Kan fortvilelse/ smerte tåles og reduseres? Kan en gjenvinne best mulig helse? Kan en beholde/få en følelse av egenverdi? Kan en opprettholde/ ta opp igjen forhold til andre mennesker? Kan en møte de nye krav situasjonen stiller? Hva betyr erfaringen for livsvisdom?

8 rin@nova.no8 Baumeister, R. F. (1991) Meanings of life. New York: Guilford. Daatland, S.O. & Solem, P.E. (2000) Aldring og samfunn. En innføring i sosialgerontologi. Bergen. Fagbokforlaget. Doka, K.J. (2000) Mourning psychosocial loss: Anticipatory mourning in Alzheimer’s, ALS, and irreversible coma, in T.A. Rando (ed.) Clinical dimensions of anticipatory mourning: Theory, and practice in working with the dying, their loved ones, and their caregivers. Champaign,IL: Research Press, 477-492.

9 rin@nova.no9 Engedal, K. (2000). Urunde hjul. Alderspsykiatri i praksis. Sem: Nasjonalt Kompetansesenter for aldrsdemens. Heap, K. (1994) Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon- minner -kriser- sorg. Oslo: Kommuneforlaget. Hyer, L.N. and Sohnle, S.J. (2000). Trauma among older people. Issues and treatment. Phil. Brunner- Routledge. Ingebretsen, R. (1985a) Jeg har levet ved sin side... Tap av ektefelle i eldre år. Rapport nr 8-1985. Oslo: Norsk gerontologisk institutt.

10 rin@nova.no10 Ingebretsen, R. (1995) Reaksjoner på omstillinger og tap i eldre år. I E. J. L.Vold, I.M.Eriksen og K. Engedal (red): Å dele kunnskap gir dobbel kunnskap. Sem. INFO-banken Norsk Alderspsykiatri, rapport nr 3. Ingebretsen, R. (2001). Parforhold i endring. I G. Fossan & K. Raaheim (red.): Eldreårenes psykologi. Bergen: Fagbokforlaget, 197-220. Ingebretsen, R. og Solem, P.E. (2002): Aldersdemens i parforhold. NOVA-rapport 20/02.

11 rin@nova.no11 Kraaij, V; Arensman, E. and Spinhoven, P. (2002): Negative Life Events and Depression in Elderly Persons: A Meta- Analysis. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, vol 57B, s 87-94 Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

12 rin@nova.no12 Lazarus,R.S. (1998) Coping with Aging: Individuality as a key to understanding, in I.H.Nordhus, G.R.Vandenbos, S.Berg og P. Fromholt (Eds.) Clinical Geropsychology. Washington, DC: American Psychological Association, 109-130. Meuser, T.M. & Marwit, S. J. (2001): A Comprehensive, Stage-Sensitive Model of grief in Dementia Caregiving. The Gerontologist, vol 41, nr 5, 658-670.

13 rin@nova.no13 O’Connor, M.F. (2002-03): Making meaning to life events: Theory, evidence, and research directions for an alternative model. Omega, 46 (1), 51-75. Qualls, S. H. & Zarit, S. H. (2000): Family processes and treatment. Aging & Mental Health, 4 (3), 189-190.

14 rin@nova.no14 Shields, C.G., King, D.a. & Wynne, L.C. (1995) Interventions with later life families, in R.H. Mikesell, P.D. Lusterman & McDaniel, S.H. (Eds.) Integrating Family Therapy and System Theory. Handbook of Family Psychology. Washington DC: American Psychological Association. Stroebe, W., Stroebe, M.S. & Hansson, R.O. (1993) Handbook of Bereavement. New York: Cambridge University Press.


Laste ned ppt "Sorg og kriser hos eldre Reidun Ingebretsen NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google