Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i samlivet når partneren rammes av demens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i samlivet når partneren rammes av demens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i samlivet når partneren rammes av demens
Bente Nordtug

2 To perioder i samlivsforløpet med dement partner
1) Erkjennelse av de faktiske forhold 2) Mestring

3 Faser i samlivsforløp med dement partner
1) Erkjennelse av at noe ikke stemmer 2) Benekting og fortrenging 3) Kognitiv omstrukturering 4) Emosjonelle reaksjoner 5) Adaptasjon 6) Praktisering 7) Utbrent og utslitt

4 Forløp der en er uforberedt på demens diagnose hos partner
Erkjennelse av de faktiske forhold Mestring Rekog- Benekting Kognitiv Emosjonelle Adapta- Prakti- Utbrent nisering og omstruk- reaksjoner asjon sering fortren- turering ging

5 Fase 2 Benekting og fortrenging
Rasjonalisering Skamfølelse

6 Fase 3 Kognitiv omstrukturering
Kaotiske tanker

7 Fase 4 Emosjonelle reaksjoner
Depresjon Irritert, frustrert og sint Ensomhet Dårlig samvittighet Sjokkerende opplevelser Bitterhet og usikkerhet En følelse av urettferdighet Pinlige episoder Distansering og hjelpeløshet

8 Fase 5 Adaptasjon Utrygghet Erkjennelse av hva som skjer
Tristhet og sorg Holdningsendring Tid og rom for seg selv Undertrykkelse

9 Fase 6 Praktisering Fanget i de praktiske gjøremål
Forsterkning av tidligere helseplager Gruer seg for dagene Sammenbrudd

10 Fase 7 Utbrent og utslitt

11 Forløp der en er forberedt på demens diagnose hos partner
Erkjennelse av de faktiske forhold Mestring Rekogni Benekting Praktisering Utbrent sering og fortrenging Emosjonelle Adaptasjon reaksjoner

12 TAP Tap av partner Sosiale tap Trygghet Egne krefter

13 SORGREAKSJONER Freud Lindeman Parkes Bowlby Cullberg Rando

14 SOSIAL STØTTE Fra det offentlige Fra familie og venner

15 SKAM og STIGMATISERING
Nederlag å måtte be om offentlig hjelp Takknemlig for å få hjelp Mange kjenner ikke til muligheten de har for å motta ulike former for støtte Nesten ingen i mine undersøkelser har økonomisk støtte

16 Konklusjon Ektefeller og samboere til partnere med demens, gjør det de kan for sine syke De strekker seg svært langt De opplever mange tap og sorgreaksjoner De er utmattet, og noen er utbrent når partneren får sykehjemsplass


Laste ned ppt "Endringer i samlivet når partneren rammes av demens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google