Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIF Fotball Årsmøte 02.12.2015. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIF Fotball Årsmøte 02.12.2015. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIF Fotball Årsmøte 02.12.2015

2 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 5. Behandle regnskap 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Styremedlemmer b) Representanter til ting og møter d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 11. Utmerkelser

3 Resultat2015/Budsjett 2016 Resultat for 2015 basert på prognoser for november og desember TekstBudsjett 2015Prognose 2015Budsjett 2016 Sum salgsinntekter291650028850483180000 Sum Vareforbruk110000211092305000 Dekningsbidrag280650026739562875000 Sum personalkostnader665000600000 Sum Lokaler62500 Annen stabskost194200198200 Sportslig kost157000014324311740000 Annen kost157000182100194000 Ordinært resultat15780019872580300

4 Kommentarer til 2016 budsjett Forventer en moderat økning av inntektene gjennom målrettet arbeid med økt aktivitet. Spesielt Wennersborg og Gamlegrendåsen skolekretser har potensiale for større aktivitet. 3.divisjon for Herrer A-lag belaster ikke budsjettet spesielt mye. Det er nok få andre lag som har like rimelige 3.divisjonslag. Økningen på sportslige aktiviteter blir også på de store jentekullene som blir juniorer, og begynner på seniorlag, i tillegg til annen satsing på juniorfotball.

5 Kommentarer til 2015 resultatet Budsjettet for 2015 ble lagt med utgangspunkt i resultatet for 2014. Det ble ikke planlagt med store endringer. Alle har vært bevisst at klubben har litt anstrengt økonomi, og har ikke utfordret med spesielle utgifter. Kaffesalg har bidratt med ekstra inntekt.

6 Kommentar til budsjett 2016 Godt samarbeid med kommunen kan gjøre idrettsparken til en helårsbane. Dette kan redusere leiekost på Sparebank1 hallen og leie av bane i Vestfossen. Dette ser ut til å fungere bedre i år enn i fjor.

7 Budsjett 2016 konklusjon Budsjettet for 2016 gir sportslig utvalg og styret god anledning til å satse på sportslig utvikling i alle års trinn innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

8 5’er fotball kr 1000/1200 (6-10 år) Daglig leder500 (400) Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år130 Avslutning150 To eksterne cup’er250 Kongsbergliga (dommer + premie) 200 Lagsutsyr200 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 100 Totalt 1840 (1740)

9 7’er fotball kr 1800 (11/12 år) Daglig leder500 (400) Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år150 Avslutning150 To eksterne cup’er300 Serieavgift150 Dommerkostnader200 Lagsutsyr300 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 300 Totalt 2360 (2260)

10 11’er fotball kr 3600 (13 år) Daglig leder500 (400) Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år165 Shorts/ strømper avskrives over 2 år150 Avslutning200 To eksterne cup’er400 Serieavgift200 Dommerkostnader400 Lagsutsyr400 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 500 Overtrekksdresser500 Vintertrening 800 Totalt 4525 (4425)

11 Forslag Kontingenter 2016

12 Fotballstyret 2015 Leder Jan Erik Storløkken Sportslig leder Knut Skavlem (Rune Stifjeld overtatt rolle) Leder BFU Jørn Nygaard Styremedlem økonomi Emil Moholt Styremedlem fairplay Gro Horgen Vikesdal Styremedlem jenter Bjørn Tore Odden Styremedlem prosjekter Tom Frihagen Dahl (trukket seg) Styremedlem marked Jon Fredrik Sandengen SpillerrepresentantHenrik Schia Vararepresentant Magnus Stam (Møtt fast) Representant KIF GuttaEinar Andersen Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie

13 Valgkomiteens forslag til Fotballstyre 2016 Leder Christian Urheim ny Nestleder Jan Erik Storløkken ny rolle Sportslig leder Rune Stifjeldgjenvalg Leder BFU Jørn Nygaard gjenvalg Styremedlem økonomi Emil Moholthgjenvalg Styremedlem Fair Play ? Styremedlem jenter Bjørn Tore Odden gjenvalg Styremedlem prosjekter Magnus Stamgjenvalg Styremedlem markedJon Fredrik Sandengengjenvalg Vara representant Spillerrepresentant (velges av A-lag herrer) Representant KIF Gutta(velges av KIF Gutta)

14 Andre roller Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie Valgkomite Leder: Medlem:

15 Sponsorer 2015 KOG Sparebank1 Kongsberg FMC Carlsen og Fritzøe Kongsberg Entreprenør Kongsberg Automotive Dolly Dimples Intersport/Adidas PK Eiendom PK Hus Spilleriet

16 KIF Fotball organisasjonsplan Hovedforeningens årsmøte Daglig Leder KIF Fotball årsmøte KIF Fotball Styre BFU Sportslig Utvalg KIF Gutta

17 Aktive spillere 2013: 751 2014: 806 2015: 822 Det er fortsatt god vekst i antall spillere. Vi har aldri hatt flere aktive fotballspillere! De eldre årsklassene består av flere spillere enn på lenge. Slagordet «flest mulig, best mulig, lengst mulig» er noe vi absolutt kan stå inne for sesongen 2015

18 Drakter og utstyr Det er god standard på drakter og øvrig utstyr

19 Alle Jenter På Banen Arrangert for 4 år på rad med høy deltakelse og stor suksess!! Vi er Buskeruds største jenteklubb

20 Fair Play Fortsatt et høyt prioritert arbeid hos oss. Det er alle vi voksne som først og fremst legger premissene for vår standard på dette området

21 Bredde først Vi er Buskerud største breddeklubb. Kameratskap, inkludering, utvikling, fairplay og klubbstolthet er viktigst.


Laste ned ppt "KIF Fotball Årsmøte 02.12.2015. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google