Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 29. NOVEMBER 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 29. NOVEMBER 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 29. NOVEMBER 2007

2 2 FORETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2007 SAK 1.Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest fire uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande Avis og våre egne WEB sider torsdag 25.oktober og i Drammens Tidene torsdag 1. november. Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Alle papirer var tilgjengelig fra og med torsdag 22. November 2007. Styrets forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2007 godkjennes

3 3 S AK 2: Godkjennelse av saksliste og foretningsorden Forslag til foretningsorden: 1. Møte ledes av valgt ordstyrer 2. Valg av referent 3. Protokollen undertegnes av to representanter fra årsmøtet 4. Benkeforslag, som avviker fra styrets forslag til vedtak, må levers skriftlig til ordstyreren.

4 4 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall 6. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. Styrets forslag til vedtak: Saksliste og foretningsorden godkjennes

5 5 SAK 3:Valg av funksjonærer: Forslag: OrdstyrerØystein Kløvstad ReferentUnn Brodahl To personer til å undertegne protokollen Gunnar Pettersen og Turid Gran Tellekorps – Valgkomiteen Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til funksjonærer godkjennes

6 6 SAK 4: ÅRSMELDING(vedlegg 1 SAK 4: ÅRSMELDING(vedlegg 1 ) Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2007 godkjennes

7 7 SAK 5: SAK 5: BEHANDLE REGNSKAPET: Styrets fortslag til vedtak: Behandles på ekstraordinært årsmøte våren 2008

8 8 Orientering om regnskap 2007 Vedlegg 3

9 9 SAK 6 A: INNKOMNE FORSLAG Saksfremlegger Morten Ness Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber Styret gjennomføre planen for utvidelse av golfbanen vedtatt av årsmøtet 29. juni 2006 og årsmøtet 24. mai 2007. Det utarbeides ny plan for ferdigstillelse og revidert kostnadsbudsjett. Første etappe omfatter 4 nye hull, ny driving range, treningsgreen og puttebane. Budsjett kr 3.014.281,- inkl. mva. (mai 2007) Styret anbefaler årsmøte å ikke godkjenne forslaget

10 10 6B Innkomne forslag forts Årsmøtet utnevner prosjektleder for første etappe. Prosjektleder rapporterer til Styret ved hver måneds styremøte Styret anbefaler årsmøte å ikke godkjenne forslaget Styrets forslag til vedtak:

11 11 6C Innkomne forslag forts Banearkitekt Paal Midtvåge konsulteres i alle spørsmål av golfteknisk betydning, som oppbygging og plassering av green'er og utslag, vanning, drenering, ondulering etc. Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøte å ikke godkjenne forslaget

12 12 SAK 7: FASTSETTELSE AV KONTINGENT Styret foreslår ingen endringer i kontingentene for 2008:Kontingenter: Hovedmedlem senior975,- kr Partner til hovedmedlem600,- kr Student 600,- kr Junior u/18 år300,- kr Junior u/12 år150,- kr Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til kontingenter vedtas

13 13 SAK 7: FASTSETTELSE AV KONTINGENT forts. Greenfee: Årsgreenfee1500,- kr Greenfee medlem 100,- kr Greenfee ikke medlem 150,- kr Greenfe jr. 50,- kr Greefee jr ikke medlem 75,- kr Styrets forslag til vedtak: Foreslåtte greenfee vedtas Styret foreslår ingen økning i greenfee

14 14 SAK 8: BUDSJETT (vedlegg 3)

15 15 BUDSJETT forts. Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2008 vedtas

16 16 SAK 9:ENGASJERE REVISOR Styrets forslag til vedtak: Styret engasjerer revisjonsfirmaet Ernst&Young i Holmestrand Styret foreslår å engasjere revisjonsfirma Ernst & Young i Holmestrand

17 17 SAK 10:VALG(vedlegg 3) Varamedlem 1:Ulla Lerfallet Varamedlem 2:Sigmund Ovenstad Valgkomiteens innstilling Styret: Leder: Morten Næss Nestleder: Halvdan Rånes Sekretær:Sonja Rytter Styremedlem 1:Torleif Jore Styremedlem 2:Toril Solum Styremedlem 3:Rinda Halvorsen Styremedlem 4:Nils Telnes

18 18 VALG forts. Leder: Medlem: Varamedlem: Valgkomite( innstilt av styret): Styrets forslag til vedtak: Styret får fullmakt av årsmøte til å oppnevne Valgkomite

19 19 VALG forts. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta ut representant til Sande Idrettsråd Utsending til Sande Idrettsråd: Kontrollkomité: Leder: Rolf Hovd Medlem: Varamedlem:Trond Fjeldnseth Styrets forslag: Foreslåtte kandidater velges.


Laste ned ppt "1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 29. NOVEMBER 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google