Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg av delegater til undertegning av protokoll 4. Årsmelding. 5. Regnskap Forslag til budsjett Innkomne saker; 9. Valg av fotballstyre / valg av valgkomité.

2 Styrets sammensetning 2010 Leder :Kristin Auestad ** Nestleder : Johnny Olsen Sportslig-leder Barn: Mads Ove Aanestad* Sportslig-leder Ungdom: Leif Inge Gruner Materialforvalter: Marianne Selsås* Sekretær: Anne Berge Kasserer: Tor Elling Haga * Styremedlem: Harald Welde* Styremedlem: Anne Marie Stene** Styremedlem: Eirik Enerstvedt* Valgkomité: Gro Moldekleiv og Halvor Briskemyr * Fratrer, ** Tar gjenvalg

3 Møte aktivitet Det ble avholdt styremøter i klubbhuset hver måned i den mest aktive perioden, dvs med unntak av juli. Dette blir totalt 12 styremøter der det til sammen ble behandlet 90 saker. Klubbhuset har vært åpent for alle medlemmene hver torsdag kveld med unntak av ferier gjennom sesongen. Minst en representant fra fotballstyret har da vært til stede. I tillegg ble det holdt 1 møte i Sportslig Utvalg og Aktivitetsutvalget. Sportslig erfaring barn: Barnefotball 6-12 år : Sesongen 2010 var det påmeldt 25 lag i barnefotballen. Turneringer : Styret ordnet felles påmelding til grønt gras på Frøyland samt Sandnesgraset på Sandnes stadion. AIL stilte med mange lag. Samtidig arrangerte AIL turnering for 11 og 12 åringer Austrått il Adecco-cup. 36 jente og guttelag deltok. Intern avslutningsturnering med mixlag ble og avholdt, med fint vær!.

4 Sportslig erfaring barn Nye lag : I august ga vi 6 åringene mulighet til å starte med fotball, der etablering av jente og guttelag ble gjennomført. Ferdighetsmerkedag : Vi har også i år gjennomført merkeprøver fordelt på 2 dager. Litt dårlig frammøte fra de fleste lag.Her må vi skjerpe oss.! Aktivitetsutvalget har bare hatt et lagledermøte i år og det er sterkt beklagelig. Det planlegges sterk forbedring i kommende år Mads Ove Aanestad Sportslig leder barn

5 Sportslig erfaring Hospiteringordning: I løpet av 2008 ble ordningen med hospitering satt i system og regelverk for dette godkjent av styret. Det har vært hospitering mellom følgende lag: Gutter 11 → Gutter 12 Gutter 12 → Gutter 13 har ikke fungert Gutter 13 → Gutter 14 Sportslig utvalg vil følge med i denne ordningen og etterse at regelverket blir overholdt, målsetningen er at hospiteringsordningen skal implementere mellom alle lag fra 11 år og oppover slik at de mest motiverte spillerne får tilfredsstillende sportslige utfordringer.

6 Sportslig erfaring JUNIOR Juniorlaget vårt består av meget talentfulle og treningsvillige gutter. I sesongen kjempet de helt i toppen av 2 divisjon, men ble litt svekket pga at A-laget trengte 3-4 av de beste spillerne. Foran neste sesong, blir nok flere spillere flyttet opp i A-troppen. Klubben har flyttet 16 årslaget opp til junior, slik at gruppa blir større og består av godt over 20 mann. Det er lenge siden Austrått har hatt så mange juniorspillere !

7 Sportslig erfaring SENIOR A-laget for menn klarte som ny-opprykket å holde plassen i 3 divisjon. I en meget vanskelig pulje med 9 turer til Karmøy. En meget godt vårsesong la grunnlaget, mens det på høsten ble der en del sliterkamper. Vi takker trener Henning Aastvedt for 3 fantastiske år. Så ønsker vi ny trener Bjørn Andersen lykke til med 2009 sesongen.Austrått er nå, på papiret nest best i kommunen, blant seniorlagene, etter Sandnes Ulf. B-laget slet med folk og en trener, som trakk seg midt i sesongen. Dermed klarte de ikke målsetningen om opprykk til 6 divisjon. Ellers har vi et syverlag for menn og et for kvinner. Dette er to lag uten de store ambisjonene og som spiller mest for kosen sin skyld. Der er og et old boys lag som ser ut til å gå over til veteran neste år.

8 Betraktninger fra Styret Styret fikk en god start med nye friske krefter som kom inn etter godt arbeid fra valgkomiteen, alt var på plass utenom nestleder, den jobben tok Johnny Olsen på strak arm og styret var satt. Da ble det en veldig mye enklere jobb for styret å gå i gang med i et nytt år. Styret starter med å sette opp en gruppe som skulle jobbe med AIL Addeco-cup for 11 og 12 åringer. Samt ny sponsor ble forhandlet fram, Sandnes sparebank er sponsor for alle nye draktsett. Vi har jobbet med økonomien der reklameskilter rundt banene har vore priotert.Vi har hatt fotballturnering som tidligere nevnt, toalettpapir salg. Vi hadde og i 2010 fotballskole i sammen med Bogafjell som også denne gang var stor suksess. Her har Rune Augenstein gjort en fantastisk jobb. Vi har i 2010 jobba for å få planer om nytt klubbhus ved kunstgrasbanen, men her må det ny reguleringsplan frem først derfor er dette lagt litt på vent. I sommer valgt Rune Augenstein å avslutta sitt arbeid i AIL og vi i styret stod uten sportsligleder og trener for G 15. Leif Inge Gruner tok jobben som sportsligleder og skaffet også trener til G 16 Tor Myrhvold

9 Betraktninger fra Styret Vi har laget en aktivitetsplan til alle medlemmer med tanke på dugnader, internturnering, fotballskole, lagleder/trenerfest osv. Vi er veldig avhenging av AIL sin dugnadsånd. Vi klarte å komme ut med et overskudd på ,- i 2010 Austrått 13 februar 2011 Kristin Auestad Leder

10 Årsresultat TILGODE INNTEKTER Andre fordringer ,00 Sum Fordringer ,00 Driftskontobevegelser: Saldo pr : ,13 Saldo pr : ,65 Bevegelse: ,52 Saldo alle lagkonto eks 2010/2012 pr : ,34 Saldo alle lagkonto eks 2010/2012 pr : ,95 Bevegelse alle lagkonto eks 2010/2012: ,39 Beveglese lagkonto 2010/2012 (Felles + Senior) ,91 Høyrentekonto (ingen bevegelse i 2008) Saldo pr ,00 Saldo pr ,50 Sparekonto (ingen bevegelse i 2008) Saldo per ,00 Saldo per ,00 Sportslig satsing Saldo ,00 Saldo per ,00 Kasse BUA per ,00 Kasse BUA per ,00 Sum Eiendeler pr ,00 Sum Eiendeler pr ,40

11 Inntekter AUSTR Å TT I.L FOTBALLForel ø pig Budsjett forslag konto Budsjett 2010Sum regnskap 2009Budsjett Medlemskontingent , , , Startkontingenter turneringer15 000, , , Egenandeler reis til turnering , , , Salgsinntekter drakter0, , , Salg av kioskvarer65 000,00954, , Varesalg papir, is, bag, luer60 000, , , Andre dugnader, distribusjon70 000, , , Varetelling handelshus 4 000, , Lotterier inntekt , , , Automatinntekt. SKILTER , , , Sponsorer, samarbeid , ,500, Andre inntekter scoringsklubb25 000, ,000, Andre gaver og bidrag 0, , Overf ø rt fra forrige å r 0, Tilskudd, tippemidler LAM, etc , , , Kommunale driftstilskudd30 000, , , Sportslig satsing, tild. midl. 0, Overf ø ring mellom grupper10 000, ,00 Sum inntekter: , , ,00

12 4021 Dommerutgifter seriekamper90 000, , , P å meldingsavgift serier70 000, , , P å meldingsavgift turneringer70 000, , , Reise-dommerutgifter nc 0, , Reiseutgifter seriekamper30 000, , , Reis/opphold turneringer , , , Overgangsutgifter5 000, , , Diverse utgifter serie(b ø ter)5 000, , , Seriekontingent1 500, , , Reise- og dommerfordeling 0, Direkt utgifter egne stevner5 000, ,300, L ø nn trenere70 000, ,000, Kj ø regodtgj ø relse trenere85 000, , , Telefon trenere 0, , Treningsutstyr/kl æ r trenere 0, , Diverse driftsutgifter20 000, , , Premier egne turneringer2 000,00627, , Fysioterapi/Medisinsk behandling15 000, ,000, Utgifter aktiviteter45 000, , , Utdanning trenere/lagledere20 000, , , Kj ø p av overtrekksdrakter etc15 000, , , Kj ø p av baller20 000, , , Kj ø p av spilledrakter/dommerdrakt , , , Kj ø p av medisinsk utstyr15 000, , , Rekvisita, nett, kjegler etc , , , sportslig satsning5 000, , ,00 Sum , , ,00

13 5990 Sosiale sammenkomster30 000, , ,00 Sum , , , Driftsutgifter egne lokaler, kunstgrasbanen 100 tus , , , Vedlikehold klubbhus / skilter45 000, ,00600, Vakt og alarmkostnader lokale7 500, , , Administrasjonsutgifter9 500, , , Porto, konvolutter etc1 000,00841,00400, Utgiftsrefusjon styremedlemmer 0, , Telefon i klubbhuset15 000, , , Utmerkelser og gaver15 000, ,600, M ø teutgifter, bevertning14 500, ,800, M ø teutgifter krets og forbund 0, , Utdanning ledere/kursutgifter5 000, ,000, Utgifter lotterier, gevinster9 000, , , Driftutgifter kiosker 0, Kj ø p av varer til kiosker45 000, , , Kj ø p av varer for videresalg35 000, , , Kontingenter til krets/forbund 0,00 Sum admi , , , Renteinntekter 3 020, , Morarenter, inkassosal æ r 0, Bankomkostniner 0,00 KOSTNADER , , ,00 SUM OVERSKUDD/UNDERSKUDD: , ,520,00

14 Ny Styringsmodell Ø konomi Utvalg Kasserer Sponsor Kom rep Dugnads Kom rep Fotballbua rep Politisk Utvalg Nestleder Senior/junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Sponsor Kom. Styre rep Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Dugnads Kom. Styre rep Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Drifts Utvalg Matrialforvalter Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Turnerings Kom. Styre rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Administrasjon & WEB-ansvarlig Sekret æ r Styremedlem Aktivitets Utvalg (Barn) Sportslig Leder Barn 6 å r Trinn rep 7 å r Trinn rep 8 å r Trinn rep 9 å r Trinn rep 10 å r Trinn rep 11 å r Trinn rep 12 å r Trinn rep Senior & Junior Avdelingen Fotballstyret Styreleder Nestleder Kasserer Matrialforvalter Sekret æ r Sportslig leder barn Sportslig leder ungdom Styremedlem Sportslig Utvalg Sportslig Leder Ungdom Senior rep Junior rep G/J16 å r Trinn rep G/J15 å r Trinn rep G/J14 å r Trinn rep G/J13 å r Trinn rep Alle utvalg og komiteer vil ha et styremedlem som er ansvarlig for rapportering inn til styret og lagene må på omgang stille ledere og/eller foreldre representanter til disposisjon.

15 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Tirsdag 14. februar 2010 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg av delegater til undertegning av protokoll. 4. Årsmelding. 5. Regnskap Forslag til budsjett Sportsplanen. 8. Innkomne saker; 9. Valg av fotballstyre / valg av valgkomité.

16 Valg av fotballstyre Valg av fotballstyre. Alle posisjoner velges for 2år, med unntak for leder som velges for 1år. Valgkomiteen har funnet frem til 4 kandidater til 4 ledige plasser i styret. Leder må velges på årsmøtet, de øvrige plassene fordeles når styret konstituerer seg (første styremøte). Leder : Kristin Auestad (Innstilles til gjenvalg) Nestleder : Sportslig-leder Barn/Voksen: Sportslig-leder Ungdom: Rune Augenstein (Innstilles til gjenvalg) Materialforvalter: Marianne Selsaas (ikke på valg) Sekretær: Mads Ove Aanestad (ikke på valg) Kasserer: Tor Elling Haga (Innstilles til gjenvalg) Styremedlem: Harald Welde (ikke på valg) Styremedlem: Anne Marie Stene (Innstilles til gjenvalg) Styremedlem: Eirik Enerstvedt (ikke på valg) Nye kandidater:Trude Ann Kristin Benkeforslag: ?

17 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Mandag 14. februar 2011 Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding Behandle regnskap Vedta budsjett Behandle fotballgruppas Sportsplan 8. Behandle innkomne forslag og saker. 9. Valg

18 Styrets sammensetning 2009 Leder :Kristin Auestad (På valg) Nestleder : Gro Moldekleiv (På valg) Sportslig-leder Barn: Halvor Briskemyr (På valg) Sportslig-leder Ungdom: Rune Augenstein (På valg) Materialforvalter: Marianne Selsås Sekretær: Mads Ove Aanestad Kasserer: Tor Elling Haga Styremedlem: Harald Welde Styremedlem: Anne Marie Stene (På valg) Styremedlem: Eirik Enerstvedt

19 Valgkomiteens innstilling for fotballstyret 2010 Kristin Auestad (Gjenvalg-leder, 1 år) Rune Augenstein (Gjenvalg, 1 år) Anne Marie Stene (Gjenvalg, 2 år) Anne K. Braut Berge (2 år) Trude Lea (2 år) Med unntak av leder kan rollene fordeles når styret konstituerer seg på første styremøte. Valgkomité: Kåre Vagle (Leder) & Bernt Eldor

20 Valg av valgkomité Innstilling: Gro Moldekleiv (leder) Halvor Briskemyr Bernt Eldor


Laste ned ppt "Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google