Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg av delegater til undertegning av protokoll 4. Årsmelding. 5. Regnskap 2011. 6. Forslag til budsjett 2012. 7. Innkomne saker; 9. Valg av fotballstyre / valg av valgkomité.

2 Styrets sammensetning 2010 Leder :Kristin Auestad ** Nestleder : Johnny Olsen Sportslig-leder Barn: Mads Ove Aanestad* Sportslig-leder Ungdom: Leif Inge Gruner Materialforvalter: Marianne Selsås* Sekretær: Anne Berge Kasserer: Tor Elling Haga * Styremedlem: Harald Welde* Styremedlem: Anne Marie Stene** Styremedlem: Eirik Enerstvedt* Valgkomité: Gro Moldekleiv og Halvor Briskemyr * Fratrer, ** Tar gjenvalg

3 Møte aktivitet Det ble avholdt styremøter i klubbhuset hver måned i den mest aktive perioden, dvs med unntak av juli. Dette blir totalt 12 styremøter der det til sammen ble behandlet 90 saker. Klubbhuset har vært åpent for alle medlemmene hver torsdag kveld med unntak av ferier gjennom sesongen. Minst en representant fra fotballstyret har da vært til stede. I tillegg ble det holdt 1 møte i Sportslig Utvalg og Aktivitetsutvalget. Sportslig erfaring barn: Barnefotball 6-12 år : Sesongen 2010 var det påmeldt 25 lag i barnefotballen. Turneringer : Styret ordnet felles påmelding til grønt gras på Frøyland samt Sandnesgraset på Sandnes stadion. AIL stilte med mange lag. Samtidig arrangerte AIL turnering for 11 og 12 åringer Austrått il Adecco-cup. 36 jente og guttelag deltok. Intern avslutningsturnering med mixlag ble og avholdt, med fint vær!.

4 Sportslig erfaring barn Nye lag : I august ga vi 6 åringene mulighet til å starte med fotball, der etablering av jente og guttelag ble gjennomført. Ferdighetsmerkedag : Vi har også i år gjennomført merkeprøver fordelt på 2 dager. Litt dårlig frammøte fra de fleste lag.Her må vi skjerpe oss.! Aktivitetsutvalget har bare hatt et lagledermøte i år og det er sterkt beklagelig. Det planlegges sterk forbedring i kommende år Mads Ove Aanestad Sportslig leder barn

5 Sportslig erfaring Hospiteringordning: I løpet av 2008 ble ordningen med hospitering satt i system og regelverk for dette godkjent av styret. Det har vært hospitering mellom følgende lag: Gutter 11 → Gutter 12 Gutter 12 → Gutter 13 har ikke fungert Gutter 13 → Gutter 14 Sportslig utvalg vil følge med i denne ordningen og etterse at regelverket blir overholdt, målsetningen er at hospiteringsordningen skal implementere mellom alle lag fra 11 år og oppover slik at de mest motiverte spillerne får tilfredsstillende sportslige utfordringer.

6 Sportslig erfaring JUNIOR Juniorlaget vårt består av meget talentfulle og treningsvillige gutter. I sesongen kjempet de helt i toppen av 2 divisjon, men ble litt svekket pga at A-laget trengte 3-4 av de beste spillerne. Foran neste sesong, blir nok flere spillere flyttet opp i A-troppen. Klubben har flyttet 16 årslaget opp til junior, slik at gruppa blir større og består av godt over 20 mann. Det er lenge siden Austrått har hatt så mange juniorspillere !

7 Sportslig erfaring SENIOR A-laget for menn klarte som ny-opprykket å holde plassen i 3 divisjon. I en meget vanskelig pulje med 9 turer til Karmøy. En meget godt vårsesong la grunnlaget, mens det på høsten ble der en del sliterkamper. Vi takker trener Henning Aastvedt for 3 fantastiske år. Så ønsker vi ny trener Bjørn Andersen lykke til med 2009 sesongen.Austrått er nå, på papiret nest best i kommunen, blant seniorlagene, etter Sandnes Ulf. B-laget slet med folk og en trener, som trakk seg midt i sesongen. Dermed klarte de ikke målsetningen om opprykk til 6 divisjon. Ellers har vi et syverlag for menn og et for kvinner. Dette er to lag uten de store ambisjonene og som spiller mest for kosen sin skyld. Der er og et old boys lag som ser ut til å gå over til veteran neste år.

8 Betraktninger fra Styret Styret fikk en god start med nye friske krefter som kom inn etter godt arbeid fra valgkomiteen, alt var på plass utenom nestleder, den jobben tok Johnny Olsen på strak arm og styret var satt. Da ble det en veldig mye enklere jobb for styret å gå i gang med i et nytt år. Styret starter med å sette opp en gruppe som skulle jobbe med AIL Addeco-cup for 11 og 12 åringer. Samt ny sponsor ble forhandlet fram, Sandnes sparebank er sponsor for alle nye draktsett. Vi har jobbet med økonomien der reklameskilter rundt banene har vore priotert.Vi har hatt fotballturnering som tidligere nevnt, toalettpapir salg. Vi hadde og i 2010 fotballskole i sammen med Bogafjell som også denne gang var stor suksess. Her har Rune Augenstein gjort en fantastisk jobb. Vi har i 2010 jobba for å få planer om nytt klubbhus ved kunstgrasbanen, men her må det ny reguleringsplan frem først derfor er dette lagt litt på vent. I sommer valgt Rune Augenstein å avslutta sitt arbeid i AIL og vi i styret stod uten sportsligleder og trener for G 15. Leif Inge Gruner tok jobben som sportsligleder og skaffet også trener til G 16 Tor Myrhvold

9 Betraktninger fra Styret Vi har laget en aktivitetsplan til alle medlemmer med tanke på dugnader, internturnering, fotballskole, lagleder/trenerfest osv. Vi er veldig avhenging av AIL sin dugnadsånd. Vi klarte å komme ut med et overskudd på 100 000,- i 2010 Austrått 13 februar 2011 Kristin Auestad Leder

10 Årsresultat TILGODE INNTEKTER Andre fordringer 25 000,00 Sum Fordringer 25 000,00 Driftskontobevegelser: Saldo 3250.22.40977 pr. 01.01.09: 429 337,13 Saldo 3250.22.40977 pr. 31.12.09: 561 644,65 Bevegelse: 132 307,52 Saldo alle lagkonto eks 2010/2012 pr. 01.01.08: 248 043,34 Saldo alle lagkonto eks 2010/2012 pr. 31.12.08: 109 829,95 Bevegelse alle lagkonto eks 2010/2012: -138 213,39 Beveglese lagkonto 2010/2012 (Felles + Senior) 270 520,91 Høyrentekonto (ingen bevegelse i 2008) Saldo 3250.22.40993 pr. 01.01.09 181 597,00 Saldo 3250.22.40993 pr. 31.12.09 127 813,50 Sparekonto (ingen bevegelse i 2008) Saldo 3250.22.62431 per. 01.01.09 114 681,00 Saldo 3250.22.62431 per. 31.12.09 117 336,00 Sportslig satsing Saldo 3201 44 94064 01.01.08 0,00 Saldo 3201.44.94064 per. 31.12.09 29974,00 Kasse BUA per. 01.01.09 1600,00 Kasse BUA per. 31.12.09 1600,00 Sum Eiendeler pr. 01.01.09 737 971,00 Sum Eiendeler pr. 31.12.09 838 367,40

11 Inntekter AUSTR Å TT I.L FOTBALLForel ø pig Budsjett forslag konto Budsjett 2010Sum regnskap 2009Budsjett 2009 3210 Medlemskontingent290 000,00289 472,00200 000,00 3231 Startkontingenter turneringer15 000,0013 750,0020 000,00 3233 Egenandeler reis til turnering115 000,00115 401,6035 000,00 3250 Salgsinntekter drakter0,006 300,0050 000,00 3251 Salg av kioskvarer65 000,00954,5065 000,00 3253 Varesalg papir, is, bag, luer60 000,009 030,0075 000,00 3261 Andre dugnader, distribusjon70 000,0070 086,5010 000,00 3264 Varetelling handelshus 4 000,0020 000,00 3267 Lotterier inntekt130 000,00126 237,50180 000,00 3269 Automatinntekt. SKILTER125 000,00118 750,00250 000,00 3275 Sponsorer, samarbeid150 000,00150 286,500,00 3280 Andre inntekter scoringsklubb25 000,0021 400,000,00 3281 Andre gaver og bidrag 0,0040 000,00 3299 Overf ø rt fra forrige å r 0,00 3320 Tilskudd, tippemidler LAM, etc140 000,00104 400,0010 000,00 3330 Kommunale driftstilskudd30 000,0029 480,0080 000,00 3570 Sportslig satsing, tild. midl. 0,00 3580 Overf ø ring mellom grupper10 000,0083 773,00 Sum inntekter:1 225 000,001 143 321,601 035 000,00

12 4021 Dommerutgifter seriekamper90 000,0044 925,5060 000,00 4025 P å meldingsavgift serier70 000,0068 950,0040 000,00 4026 P å meldingsavgift turneringer70 000,0067 745,0050 000,00 4032 Reise-dommerutgifter nc 0,002 000,00 4052 Reiseutgifter seriekamper30 000,004 433,0015 000,00 4053 Reis/opphold turneringer250 000,00195 331,69175 000,00 4055 Overgangsutgifter5 000,004 465,004 000,00 4056 Diverse utgifter serie(b ø ter)5 000,003 600,0010 000,00 4073 Seriekontingent1 500,001 200,005 000,00 4076 Reise- og dommerfordeling 0,00 4110 Direkt utgifter egne stevner5 000,001 836,300,00 4210 L ø nn trenere70 000,0064 540,000,00 4211 Kj ø regodtgj ø relse trenere85 000,0082 906,50125 000,00 4215 Telefon trenere 0,0025 000,00 4216 Treningsutstyr/kl æ r trenere 0,005 000,00 4219 Diverse driftsutgifter20 000,0013 151,395 000,00 4220 Premier egne turneringer2 000,00627,007 000,00 4224 Fysioterapi/Medisinsk behandling15 000,0013 605,000,00 4240 Utgifter aktiviteter45 000,0043 579,005 000,00 4310 Utdanning trenere/lagledere20 000,0010 990,0030 000,00 4410 Kj ø p av overtrekksdrakter etc15 000,0012 559,5065 000,00 4412 Kj ø p av baller20 000,0013 123,0030 000,00 4413 Kj ø p av spilledrakter/dommerdrakt115 000,00112 857,0050 000,00 4414 Kj ø p av medisinsk utstyr15 000,009 937,5015 000,00 4415 Rekvisita, nett, kjegler etc.25 000,0021 235,0029 000,00 4416 sportslig satsning5 000,005 900,00100 000,00 Sum 978 500,00797 497,38852 000,00

13 5990 Sosiale sammenkomster30 000,0028 077,0032 000,00 Sum 30 000,0028 077,0032 000,00 6600 Driftsutgifter egne lokaler, kunstgrasbanen 100 tus115 000,0011 464,3615 000,00 6601 Vedlikehold klubbhus / skilter45 000,0042 938,00600,00 6602 Vakt og alarmkostnader lokale7 500,007 359,635 000,00 6800 Administrasjonsutgifter9 500,009 507,005 000,00 6810 Porto, konvolutter etc1 000,00841,00400,00 6820 Utgiftsrefusjon styremedlemmer 0,0020 000,00 6821 Telefon i klubbhuset15 000,0019 093,1113 000,00 6823 Utmerkelser og gaver15 000,0011 968,600,00 6860 M ø teutgifter, bevertning14 500,0011 892,800,00 6862 M ø teutgifter krets og forbund 0,002 000,00 6863 Utdanning ledere/kursutgifter5 000,001 500,000,00 7311 Utgifter lotterier, gevinster9 000,007 941,5010 000,00 7313 Driftutgifter kiosker 0,00 7330 Kj ø p av varer til kiosker45 000,0032 153,7035 000,00 7360 Kj ø p av varer for videresalg35 000,0031 800,0045 000,00 7400 Kontingenter til krets/forbund 0,00 Sum admi316 500,00188 459,70151 000,00 8051Renteinntekter 3 020,0015 000,00 8155Morarenter, inkassosal æ r 0,00 8159Bankomkostniner 0,00 KOSTNADER1 325 000,001 014 034,081 035 000,00 SUM OVERSKUDD/UNDERSKUDD:-100 000,00129 287,520,00

14 Ny Styringsmodell Ø konomi Utvalg Kasserer Sponsor Kom rep Dugnads Kom rep Fotballbua rep Politisk Utvalg Nestleder Senior/junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Sponsor Kom. Styre rep Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Dugnads Kom. Styre rep Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Drifts Utvalg Matrialforvalter Senior/Junior rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Turnerings Kom. Styre rep Ungdomstrinn rep Barnetrinn rep Administrasjon & WEB-ansvarlig Sekret æ r Styremedlem Aktivitets Utvalg (Barn) Sportslig Leder Barn 6 å r Trinn rep 7 å r Trinn rep 8 å r Trinn rep 9 å r Trinn rep 10 å r Trinn rep 11 å r Trinn rep 12 å r Trinn rep Senior & Junior Avdelingen Fotballstyret Styreleder Nestleder Kasserer Matrialforvalter Sekret æ r Sportslig leder barn Sportslig leder ungdom Styremedlem Sportslig Utvalg Sportslig Leder Ungdom Senior rep Junior rep G/J16 å r Trinn rep G/J15 å r Trinn rep G/J14 å r Trinn rep G/J13 å r Trinn rep Alle utvalg og komiteer vil ha et styremedlem som er ansvarlig for rapportering inn til styret og lagene må på omgang stille ledere og/eller foreldre representanter til disposisjon.

15 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Tirsdag 14. februar 2010 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg av delegater til undertegning av protokoll. 4. Årsmelding. 5. Regnskap 2010. 6. Forslag til budsjett 2011. 7. Sportsplanen. 8. Innkomne saker; 9. Valg av fotballstyre / valg av valgkomité.

16 Valg av fotballstyre Valg av fotballstyre. Alle posisjoner velges for 2år, med unntak for leder som velges for 1år. Valgkomiteen har funnet frem til 4 kandidater til 4 ledige plasser i styret. Leder må velges på årsmøtet, de øvrige plassene fordeles når styret konstituerer seg (første styremøte). Leder : Kristin Auestad (Innstilles til gjenvalg) Nestleder : Sportslig-leder Barn/Voksen: Sportslig-leder Ungdom: Rune Augenstein (Innstilles til gjenvalg) Materialforvalter: Marianne Selsaas (ikke på valg) Sekretær: Mads Ove Aanestad (ikke på valg) Kasserer: Tor Elling Haga (Innstilles til gjenvalg) Styremedlem: Harald Welde (ikke på valg) Styremedlem: Anne Marie Stene (Innstilles til gjenvalg) Styremedlem: Eirik Enerstvedt (ikke på valg) Nye kandidater:Trude Ann Kristin Benkeforslag: ?

17 Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Mandag 14. februar 2011 Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 2010. 5. Behandle regnskap 2010 6. Vedta budsjett 2011 7. Behandle fotballgruppas Sportsplan 8. Behandle innkomne forslag og saker. 9. Valg

18 Styrets sammensetning 2009 Leder :Kristin Auestad (På valg) Nestleder : Gro Moldekleiv (På valg) Sportslig-leder Barn: Halvor Briskemyr (På valg) Sportslig-leder Ungdom: Rune Augenstein (På valg) Materialforvalter: Marianne Selsås Sekretær: Mads Ove Aanestad Kasserer: Tor Elling Haga Styremedlem: Harald Welde Styremedlem: Anne Marie Stene (På valg) Styremedlem: Eirik Enerstvedt

19 Valgkomiteens innstilling for fotballstyret 2010 Kristin Auestad (Gjenvalg-leder, 1 år) Rune Augenstein (Gjenvalg, 1 år) Anne Marie Stene (Gjenvalg, 2 år) Anne K. Braut Berge (2 år) Trude Lea (2 år) Med unntak av leder kan rollene fordeles når styret konstituerer seg på første styremøte. Valgkomité: Kåre Vagle (Leder) & Bernt Eldor

20 Valg av valgkomité Innstilling: Gro Moldekleiv (leder) Halvor Briskemyr Bernt Eldor


Laste ned ppt "Årsmøte Austrått IL Fotballgruppen Onsdag 15 februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og sekretær. 3. Valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google