Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIF Fotball Årsmøte

2 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 5. Behandle regnskap 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Styremedlemmer b) Representanter til ting og møter d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 11. Utmerkelser

3 Resultat 2014 Resultat for 2014 basert på prognoser for november og desember Konto nr. Tekst Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Sum salgsinntekter ,5 Sum Vareforbruk 120000 91712,48 110000 Dekningsbidrag ,02 Sum personalkostnader 665000 528654,85 Sum Lokaler 62500 62660 Annen stabskost 190700 162413,08 194200 Sportslig kost ,8 Annen kost 139000 158126,21 157000 Ordinært resultat 128300 409847,08 157800

4 Kommentarer til 2014 resultatet
Litt uklart på hvordan vi skulle lande på inntektssiden. Godt arbeid hele året har gjort at vi nesten greide målet som var gitt i budsjettet. Prognosene for 2014 tilsier at vi vil være ca ,- under budsjett for 2014 Usikkerhetene på inntektssiden har gjort styret forsiktig med tanke på å øke aktivitetene.

5 Kommentarer til 2014 resultatet
Grunnet usikkerheten på inntekssiden har man vært forsiktig med utgiftssiden. Man har ikke erstattet materialforvalter Sportslig utvalg har fått til gode kontrakter på senior og junior nivå, som har gjort at man ikke har brukt opp budsjetterte midler.

6 Kommentarer til 2014 resultatet
KIF Fotball har en prognose på et regnskapsresultat på ca Dette er betydelig større enn budsjettert Vi kan betale alle regninger med forfall i 2014 i 2014 Vi har forsvarlig drift i starten av 2015.

7 Kommentarer til 2015 budsjett
Forventer at inntektssiden blir som i 2014. Ønsker å styrke organisasjonen rundt trenere. Dette gjelder da spesielt de yngre årskullene, og gutter/jenter 15&16 år.

8 Kommentar til 2015 budsjett
Som i 2014 er den største usikkerheten sponsorinntekter. Svikt i sponsorinntekter vil ha store konsekvenser for gjennomføringen av resten av aktivitetene. I 2014 var det en reservepost på skrapelodd, som vi har tatt ut av budsjett i Dersom det blir stor svikt i sponsorinntekter vil man ønske å iverksette skrapelodd eller lignende tiltak.

9 Kommentar til budsjett 2015
Godt samarbeid med kommunen kan gjøre idrettsparken til en helårsbane. Dette kan redusere leiekost på Sparebank1 hallen og leie av bane i Vestfossen. Avhengig av draktsponsoravtale kan posten for drakter reduseres med opp til

10 Kommentar til budsjett 2015
Fornuftig bruk av hall/leid bane samt god draktavtale vil kunne frigjøre midler til stor satsing på lavere årskull og 15/16 årskullene.

11 Budsjett 2015 konklusjon Budsjettet for 2015 gir sportslig utvalg og styret god anledning til å satse på sportslig utvikling i alle års trinn innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

12 5’er fotball kr 1000/1200 (6-10 år) Daglig leder 500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen 100 Drakt avskrives på 3 år 130 Avslutning 150 To eksterne cup’er 250 Kongsbergliga (dommer + premie) 200 Lagsutsyr 200 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 100 Totalt 1840

13 7’er fotball kr 1800 (11/12 år) Daglig leder 500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen 100 Drakt avskrives på 3 år 150 Avslutning 150 To eksterne cup’er 300 Serieavgift 150 Dommerkostnader 200 Lagsutsyr 300 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 300 Totalt 2360

14 11’er fotball kr 3600 (13 år) Daglig leder 500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen 100 Drakt avskrives på 3 år 165 Shorts/ strømper avskrives over 2 år 150 Avslutning 200 To eksterne cup’er 400 Serieavgift 200 Dommerkostnader 400 Lagsutsyr 400 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 500 Overtrekksdresser 500 Vintertrening 800 Totalt 4525

15 Forslag Kontingenter 2014

16 Fotballstyret 2014 Leder Jan Erik Storløkken
Sportslig leder                          Knut Skavlem Leder BFU                                 Jørn Nygaard Styremedlem økonomi             Emil Moholt Styremedlem fairplay                 Bente Thowsen Styremedlem prosjekter         Tore Bjørkesett Styremedlem jenter Tom Frihagen Dahl Styremedlem marked Jon Fredrik Sandengen Spillerrepresentant Alex R Gomsrud Vararepresentant Magnus Stam Representant KIF Gutta Einar Andersen Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie

17 Valgkomiteens forslag til Fotballstyre 2014
Leder                                        Jan Erik Storløkken gjenvalg Sportslig leder                          Knut Skavlem gjenvalg Leder BFU                                 Jørn Nygaard gjenvalg Styremedlem økonomi             Emil Moholth gjenvalg Styremedlem Fair Play                 Gro Horgen Vikesdal ny Styremedlem jenter                 Tom Frihagen Dahl gjenvalg Styremedlem prosjekter         Bjørn Tore Odden ny Styremedlem marked Jon Fredrik Sandengen gjenvalg Vara representant Magnus Stam gjenvalg Spillerrepresentant (velges av A-lag herrer) Representant KIF Gutta(velges av KIF Gutta)

18 Andre roller Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie Valgkomite Bente Thowsen Tore Bjørkesett

19 Sponsorer 2014 KOG Sparebank1 Kongsberg FMC Carlson Fritzøe
Kongsberg Entreprenør Kongsberg Automotive Quality Grand hotell Dolly Dimple Intersport/Adidas Dresser Rand Sector Alarm Spilleriet

20 KIF Fotball organisasjonsplan
Hovedforeningens årsmøte KIF Fotball årsmøte KIF Gutta KIF Fotball Styre Daglig Leder BFU Sportslig Utvalg

21 Drakter og utstyr

22 Alle Jenter På Banen

23 Fair Play

24 Bredde først

25 Aktive spillere 2013-2014 2013 2014 Alder gutt jente Total 7 71 45 85
36 121 8 62 32 70 57 127 9 21 59 38 97 10 30 39 18 11 43 54 28 82 12 49 55 53 13 37 15 79 14 33 50 24 22 20 42 16 JR A-lag 23 25 40 Totalt 751 801


Laste ned ppt "KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google