Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014

2 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 5. Behandle regnskap 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Styremedlemmer b) Representanter til ting og møter d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 11. Utmerkelser

3 Resultat 2014 Konto nr.TekstBudsjett 2014Prognose 2014Budsjett 2015 Sum salgsinntekter30255002815358,52916500 Sum Vareforbruk12000091712,48110000 Dekningsbidrag29055002723646,022806500 Sum personalkostnader665000528654,85665000 Sum Lokaler625006266062500 Annen stabskost190700162413,08194200 Sportslig kost17200001401944,81570000 Annen kost139000158126,21157000 Ordinært resultat128300409847,08157800 Resultat for 2014 basert på prognoser for november og desember

4 Kommentarer til 2014 resultatet Litt uklart på hvordan vi skulle lande på inntektssiden. – Godt arbeid hele året har gjort at vi nesten greide målet som var gitt i budsjettet. Prognosene for 2014 tilsier at vi vil være ca. 200.00,- under budsjett for 2014 – Usikkerhetene på inntektssiden har gjort styret forsiktig med tanke på å øke aktivitetene.

5 Kommentarer til 2014 resultatet Grunnet usikkerheten på inntekssiden har man vært forsiktig med utgiftssiden. – Man har ikke erstattet materialforvalter – Sportslig utvalg har fått til gode kontrakter på senior og junior nivå, som har gjort at man ikke har brukt opp budsjetterte midler.

6 Kommentarer til 2014 resultatet KIF Fotball har en prognose på et regnskapsresultat på ca. 400000.- – Dette er betydelig større enn budsjettert – Vi kan betale alle regninger med forfall i 2014 i 2014 – Vi har forsvarlig drift i starten av 2015.

7 Kommentarer til 2015 budsjett Forventer at inntektssiden blir som i 2014. Ønsker å styrke organisasjonen rundt trenere. Dette gjelder da spesielt de yngre årskullene, og gutter/jenter 15&16 år.

8 Kommentar til 2015 budsjett Som i 2014 er den største usikkerheten sponsorinntekter. Svikt i sponsorinntekter vil ha store konsekvenser for gjennomføringen av resten av aktivitetene. I 2014 var det en reservepost på skrapelodd, som vi har tatt ut av budsjett i 2015. Dersom det blir stor svikt i sponsorinntekter vil man ønske å iverksette skrapelodd eller lignende tiltak.

9 Kommentar til budsjett 2015 Godt samarbeid med kommunen kan gjøre idrettsparken til en helårsbane. Dette kan redusere leiekost på Sparebank1 hallen og leie av bane i Vestfossen. Avhengig av draktsponsoravtale kan posten for drakter reduseres med opp til 200000.-

10 Kommentar til budsjett 2015 Fornuftig bruk av hall/leid bane samt god draktavtale vil kunne frigjøre midler til stor satsing på lavere årskull og 15/16 årskullene.

11 Budsjett 2015 konklusjon Budsjettet for 2015 gir sportslig utvalg og styret god anledning til å satse på sportslig utvikling i alle års trinn innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

12 5’er fotball kr 1000/1200 (6-10 år) Daglig leder500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år130 Avslutning150 To eksterne cup’er250 Kongsbergliga (dommer + premie) 200 Lagsutsyr200 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 100 Totalt 1840

13 7’er fotball kr 1800 (11/12 år) Daglig leder500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år150 Avslutning150 To eksterne cup’er300 Serieavgift150 Dommerkostnader200 Lagsutsyr300 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 300 Totalt 2360

14 11’er fotball kr 3600 (13 år) Daglig leder500 Admin (husleie, telefon, regnskap, revisor, data) 210 Kontingent Hovedforeningen100 Drakt avskrives på 3 år165 Shorts/ strømper avskrives over 2 år150 Avslutning200 To eksterne cup’er400 Serieavgift200 Dommerkostnader400 Lagsutsyr400 Trener/lagleder (red kont, utd, utstyr) 500 Overtrekksdresser500 Vintertrening 800 Totalt 4525

15 Forslag Kontingenter 2014

16 Fotballstyret 2014 Leder Jan Erik Storløkken Sportslig leder Knut Skavlem Leder BFU Jørn Nygaard Styremedlem økonomi Emil Moholt Styremedlem fairplay Bente Thowsen Styremedlem prosjekter Tore Bjørkesett Styremedlem jenter Tom Frihagen Dahl Styremedlem marked Jon Fredrik Sandengen SpillerrepresentantAlex R Gomsrud Vararepresentant Magnus Stam Representant KIF GuttaEinar Andersen Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie

17 Valgkomiteens forslag til Fotballstyre 2014 Leder Jan Erik Storløkkengjenvalg Sportslig leder Knut Skavlemgjenvalg Leder BFU Jørn Nygaard gjenvalg Styremedlem økonomi Emil Moholthgjenvalg Styremedlem Fair Play Gro Horgen Vikesdal ny Styremedlem jenter Tom Frihagen Dahlgjenvalg Styremedlem prosjekter Bjørn Tore Oddenny Styremedlem markedJon Fredrik Sandengengjenvalg Vara representantMagnus Stam gjenvalg Spillerrepresentant (velges av A-lag herrer) Representant KIF Gutta(velges av KIF Gutta)

18 Andre roller Representant til fotballtinget/forbundstinget Hans Kristian Førlie Valgkomite Bente Thowsen Tore Bjørkesett

19 Sponsorer 2014  KOG  Sparebank1 Kongsberg  FMC  Carlson Fritzøe  Kongsberg Entreprenør  Kongsberg Automotive  Quality Grand hotell  Dolly Dimple  Intersport/Adidas  Dresser Rand  Sector Alarm  Spilleriet

20 KIF Fotball organisasjonsplan Hovedforeningens årsmøte Daglig Leder KIF Fotball årsmøte KIF Fotball Styre BFU Sportslig Utvalg KIF Gutta

21 Drakter og utstyr

22 Alle Jenter På Banen

23 Fair Play

24 Bredde først

25 Aktive spillere 2013-2014 20132014 AlderguttjenteguttjenteTotal 771458536121 862327057127 94521593897 105930391857 1143542882 124955431053 133715364379 143318371350 1524222042 16301411 JR24281442 A-lag2123152540 Totalt751801


Laste ned ppt "KIF Fotball Årsmøte 11.12.2014. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google