Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTET 2014 VELKOMMEN!!!!. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTET 2014 VELKOMMEN!!!!. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTET 2014 VELKOMMEN!!!!

2 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

3 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK’s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

4 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

5 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

6 Medlemsstatus: UTK hadde per 31/12- 2013 i alt 345 medlemmer hvor av 39 er passive støttemedlemmer. Dette er en liten økning i medlemsmassen fra 2013. Aktive medlemmer var 304 og hele 122 juniorer under 18 år. Det var 2 æresmedlemmer i Klubben i 2013. Styret anser tilveksten som positiv men vil også ha et våkent øye for at tilveksten ikke øker betraktelig i årene som kommer, da det vil medføre økt press og slitasje på banene. For lite tilbud/ledig baner opp mot bruken av banene i tennisskolen i ukedagene, er en balanse styret må vurdere og tilpasse sine nåværende medlemmer der noen ønsker kurs, mens andre vil ha egentrening. Intensjonen til styret er å høyne det tekniske nivået blant våre juniorer, med fokus allerede på minitennis på rødt, oransje og grønt nivå i henhold til NTF sitt satsningsområde samt å skape gode treningsforhold og et godt tennismiljø i klubben. ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

7 Trening: UTK har hatt fast trener i Luis Lopez Mikkelsen gjennom ute og inne sesongen. Dette har fungert meget bra, og vi ser framgang på mange av våre spillere, juniorer så vel som seniorer. Tennismiljøet har de siste 3 årene tatt seg betraktelig opp gjennom Luis sitt arbeid i klubben og med våre spillere. UTK hadde i 2013 flere spillere som var med i turneringer i østlandsområdet på rødt, oransje og grønt nivå. Styret vil bestrebe seg på å beholde Luis som trener i årene som kommer, og gjennom NTF, vil klubben gi Luis mulighet til videreutdannelse i sitt fag som tennistrener. Styret vil berømme Luis for den innsatsen han gjør for UTK. Styret hører KUN positive tilbakemeldinger på han. Luis forjener en applaus her på årsmøtet! ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

8 Økonomi 2013 viste et overskudd på ca 109.413,- mot budsjettert overskudd på 6500,-. Offentlige tilskudd og sponsorinntekter utgjorde i 2013 48.000,- mer enn budsjettet. Styret vil fortsette med å budsjettere nøkternt i 2014. ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

9 Anleggsstatus UTK sitt tennisanlegg fremstår som godt vedlikeholdt. Det vil, lik tidligere år, være nødvendig med vedlikehold/reparasjoner. På banene har vi gjennom 2013 opplevd at mange linjer spretter opp av grusen og gjør det farlig å spille. Styret vil vektlegge en større oppfølging av A-sport ved deres jobb med å klargjøre banene samt se på muligheten av å legge linjene på bane 2 og 3 på nytt (gjenbruk av eksisterende linjer.) Nytt av året er at A-Sport stiller med en banemann som skal vedlikeholde anlegget 2 ganger pr måned a 2 timer pr gang fra mai til og med september. ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

10 Sportslige aktiviteter Treningstilbudet til medlemmene ble videreført i 2013. Klubbmesterskap ble gjennomført med hele 31 deltakere, junior og senior. Rett etter herrefinalen var det premieutdeling samt saft og vafler til alle deltakere. ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

11 Klubbmestere 2012 Piker U12: Klubbmester Mille Aslaksen Gutter U 12: Jon Lunde Dahl Herre Single: Klubbmester Rune Grenager Damer Single: Klubbmester Emma Groning Herre Double: Klubbmestere Jon Lunde Dahl/ Rune Grenager Dame Double: Rikke Aslaksen/ Emma Groning Mixed Double: Emma Grøning/ Jon Lunde Dahl ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

12 Takk til seniorene: Styret vil rette en stor takk til seniorene for den jobben de gjorde gjennom hele sesongen 2013. Dere har lagt ned mange dugnadstimer og anlegget hadde ikke sett så fint ut som det gjør i dag, takket være dere. ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING ÅRSMØTET 2013

13 - Barn- og voksentrening gjennom sommeren, høsten og vinteren - Markering av 75 år jubileet - Klubbmesterskap september junior og senior - Divisjonstennis, 1 damelag og 1 herrelag Gjennomførte aktiviteter 2013 ÅRSMØTET 2013

14 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

15 REVIDERT DRIFTSREGNSKAP ÅRSMØTET 2013

16 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

17 INNKOMNE SAKER: Ingen ÅRSMØTET 2013

18 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK’s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste år ÅRSMØTET 2013

19 750,-350,-1.500,-150,- SeniorJuniorFamiliePassiv Kontingenter 2013 ÅRSMØTET 2013

20 Forslag til kontingent for 2014 Styret foreslår: Ingen endringer av medlemskontingent for 2014 ÅRSMØTET 2013

21 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

22 BUDSJETTFORSLAG 2013 ÅRSMØTET 2013 Budsjett UTK 2014 KontonrKontonavnBudsjett 2014Resultat 2013Busjett 2013Kommentarer 3120Sponsorinntekter avgiftsfrie - 12 500,00 22 000,00 3320Stevneinntekter 4 000,00 4 450,00 3 000,00Påmeldingsavgift egne stevner. 3400Offentlig tilskudd/refusjon 80 000,00 113 987,45 66 000,00Usikker inntekt. 3920Årskontingenter 130 000,00 121 012,23 130 000,00Medlemsmassen pr 1.1.2014 tilsier ca 140.000 3940Treningsavgift 170 000,00 176 350,00 225 000,00Dekke delvis trener + leie av Ljan-hallen 3960Bingo/lotto ol. 35 000,00 41 698,30 36 000,00Usikker inntekt. 3999Diverse inntekter 3 000,00 3 775,43 2 000,00Salg fra kiosk. 8050Annen renteinntekt/gebyrer 13 000,00 12 335,03 15 000,00Bankrenter Sum inntekter 435 000,00 486 108,44 499 000,00 4010Startkontigenter 6 000,00 5 600,00 5 000,00NM. 6300Leie lokaler 1 500,00 800,00 1 500,00Klubbhuset 6310Leie tennisbaner 50 000,00 39 900,00 60 000,00Ljan-hallen. 6340Lys, varme vedr. lokaler 5 000,00 - Strøm klubbhuset. 6600Reparasjon og vedlikehold anlegget 100 000,00 86 306,75 75 000,00Dugnad, klargjøring av banene. 6610Reparasjon og vedlikehold klubbhuset 5 000,00 3 550,00 4 500,00Diverse. 6620Reparasjon og vedlikehold av utstyr 5 000,00 2 143,00 2 500,00Diverse. 6730Idrettsfaglig bistand 160 000,00 153 581,00 245 000,00Trener (Luis). 6810Data/EDB Kostnad 500,00 425,00 500,00web-domene avgift. 6850Forsikringer 5 000,00 4 029,00 5 000,00Klubbforsikring. 6890Annen kontorkostnad 6 000,00 3 645,63 10 000,00Diverse 7410Medlemskontingent tennisforbundet 55 000,00 52 605,00 50 000,00Basert på medlemsmassen. 7420Premier 3 000,00 2 590,50 3 000,00Premier KM. Jubileumsfest 2013 - 10 417,40 20 000,00Utgår i 2014 8150Annen rentekostnad/gebyrer 300,00 249,00 5 500,00Bankgebyrer Sum kostnader 402 300,00 365 842,28 492 500,00 Årsresultat 32 700,00 120 266,16 6 500,00

23 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Ny sak til behandling er lovendringer som følge av NIF`s lovnorm for idrettslag 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta klubbens budsjett for 2014 9. Behandle UTK`s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

24 STYRET Rune Grenager(Leder) Atle Trondsen (Nestleder) Trond Holland (Kasserer) Cecilie Revlem Nickolai Iversen Winni Aslaksen Ståle Schjærven Bjørg Grenager (vara) SPORTSLIG/TRENING Rune Ståle Atle ADM / ØKONOMI Rune Trond ARRANGEMENT/SOSIAL Bjørg Winni Cecilie ANLEGG Rune Ståle Nikken UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2013 ÅRSMØTET 2013

25 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Ny sak til behandling er lovendringer som følge av NIF`s lovnorm for idrettslag. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta Klubbens budsjett 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte ÅRSMØTET 2013

26 VALG: Trond Holland har valgt å gå ut av Styret. Trond har sittet siden 2008 Forlsag til nytt styremedlem: Rune Dahl Revisorer Styret foreslår gjenvalg av Bjørn-Ivar Carlsen og Erik Aagaard som revisorer. Vi stemmer over forslaget ÅRSMØTET 2013

27 VALG: Valgkomiteen 2014 Hilde Heyden (Leder), Hans Petter Døvre, Bjørn Grenager og Harald Ebne (vara) Vi stemmer over forslaget ÅRSMØTET 2013

28 STYRET Rune Grenager(Leder) Atle Trondsen (Nestleder) Cecilie Revlem (Kasserer) Rune Dahl Nickolai Iversen Winni Aslaksen Ståle Schjærven Bjørg Grenager (vara) SPORTSLIG/TRENING Rune Ståle Atle ADM / ØKONOMI Rune Cecilie Atle Rune D ARRANGEMENT/SOSIAL Bjørg Winni ANLEGG Ståle Nikken UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2014 ÅRSMØTET 2013

29 DA er UTK’s ordinære årsmøte 2013 ferdig. ÅRSMØTET 2013


Laste ned ppt "ÅRSMØTET 2014 VELKOMMEN!!!!. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google