Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN!!!! ÅRSMØTET 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN!!!! ÅRSMØTET 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN!!!! ÅRSMØTET 2014

2 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

3 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK’s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til neste årsmøte

4 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

5 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta UTK`s budsjett for 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

6 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Medlemsstatus: UTK hadde per 31/ i alt 345 medlemmer hvor av 39 er passive støttemedlemmer. Dette er en liten økning i medlemsmassen fra 2013. Aktive medlemmer var 304 og hele 122 juniorer under 18 år. Det var 2 æresmedlemmer i Klubben i 2013. Styret anser tilveksten som positiv men vil også ha et våkent øye for at tilveksten ikke øker betraktelig i årene som kommer, da det vil medføre økt press og slitasje på banene. For lite tilbud/ledig baner opp mot bruken av banene i tennisskolen i ukedagene, er en balanse styret må vurdere og tilpasse sine nåværende medlemmer der noen ønsker kurs, mens andre vil ha egentrening. Intensjonen til styret er å høyne det tekniske nivået blant våre juniorer, med fokus allerede på minitennis på rødt, oransje og grønt nivå i henhold til NTF sitt satsningsområde samt å skape gode treningsforhold og et godt tennismiljø i klubben.

7 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Trening: UTK har hatt fast trener i Luis Lopez Mikkelsen gjennom ute og inne sesongen. Dette har fungert meget bra, og vi ser framgang på mange av våre spillere, juniorer så vel som seniorer. Tennismiljøet har de siste 3 årene tatt seg betraktelig opp gjennom Luis sitt arbeid i klubben og med våre spillere. UTK hadde i 2013 flere spillere som var med i turneringer i østlandsområdet på rødt, oransje og grønt nivå. Styret vil bestrebe seg på å beholde Luis som trener i årene som kommer, og gjennom NTF, vil klubben gi Luis mulighet til videreutdannelse i sitt fag som tennistrener. Styret vil berømme Luis for den innsatsen han gjør for UTK. Styret hører KUN positive tilbakemeldinger på han. Luis forjener en applaus her på årsmøtet!

8 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Økonomi 2013 viste et overskudd på ca ,- mot budsjettert overskudd på 6500,-. Offentlige tilskudd og sponsorinntekter utgjorde i ,- mer enn budsjettet. Styret vil fortsette med å budsjettere nøkternt i 2014.

9 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Anleggsstatus UTK sitt tennisanlegg fremstår som godt vedlikeholdt. Det vil, lik tidligere år, være nødvendig med vedlikehold/reparasjoner. På banene har vi gjennom 2013 opplevd at mange linjer spretter opp av grusen og gjør det farlig å spille. Styret vil vektlegge en større oppfølging av A-sport ved deres jobb med å klargjøre banene samt se på muligheten av å legge linjene på bane 2 og 3 på nytt (gjenbruk av eksisterende linjer.) Nytt av året er at A-Sport stiller med en banemann som skal vedlikeholde anlegget 2 ganger pr måned a 2 timer pr gang fra mai til og med september.

10 Sportslige aktiviteter
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Sportslige aktiviteter Treningstilbudet til medlemmene ble videreført i Klubbmesterskap ble gjennomført med hele 31 deltakere, junior og senior. Rett etter herrefinalen var det premieutdeling samt saft og vafler til alle deltakere.

11 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Klubbmestere 2012 Piker U12: Klubbmester Mille Aslaksen Gutter U 12: Jon Lunde Dahl Herre Single: Klubbmester Rune Grenager Damer Single: Klubbmester Emma Groning Herre Double: Klubbmestere Jon Lunde Dahl/ Rune Grenager Dame Double: Rikke Aslaksen/ Emma Groning Mixed Double: Emma Grøning/ Jon Lunde Dahl

12 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING
ÅRSMØTET 2013 ÅRSMELDING / STYRETS BERETNING Takk til seniorene: Styret vil rette en stor takk til seniorene for den jobben de gjorde gjennom hele sesongen Dere har lagt ned mange dugnadstimer og anlegget hadde ikke sett så fint ut som det gjør i dag, takket være dere.

13 Gjennomførte aktiviteter 2013
ÅRSMØTET 2013 Gjennomførte aktiviteter 2013 Barn- og voksentrening gjennom sommeren, høsten og vinteren - Markering av 75 år jubileet Klubbmesterskap september junior og senior Divisjonstennis, 1 damelag og 1 herrelag

14 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

15 REVIDERT DRIFTSREGNSKAP
ÅRSMØTET 2013 REVIDERT DRIFTSREGNSKAP

16 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014. 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

17 ÅRSMØTET 2013 INNKOMNE SAKER: Ingen

18 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta UTK’s budsjett for 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste år

19 Kontingenter 2013 750,- 350,- 1.500,- 150,- ÅRSMØTET 2013 Senior
Junior Familie Passiv 750,- 350,- 1.500,- 150,-

20 Ingen endringer av medlemskontingent for 2014
ÅRSMØTET 2013 Forslag til kontingent for 2014 Styret foreslår: Ingen endringer av medlemskontingent for 2014

21 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Vedta Klubbens budsjett 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

22 BUDSJETTFORSLAG 2013 ÅRSMØTET 2013 Budsjett UTK 2014 Kontonr Kontonavn
Kontonr Kontonavn Budsjett 2014 Resultat 2013 Busjett 2013 Kommentarer 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie - 12 500,00 22 000,00 3320 Stevneinntekter 4 000,00 4 450,00 3 000,00 Påmeldingsavgift egne stevner. 3400 Offentlig tilskudd/refusjon 80 000,00 ,45 66 000,00 Usikker inntekt. 3920 Årskontingenter ,00 ,23 Medlemsmassen pr tilsier ca 3940 Treningsavgift ,00 ,00 ,00 Dekke delvis trener + leie av Ljan-hallen 3960 Bingo/lotto ol. 35 000,00 41 698,30 36 000,00 3999 Diverse inntekter 3 775,43 2 000,00 Salg fra kiosk. 8050 Annen renteinntekt/gebyrer 13 000,00 12 335,03 15 000,00 Bankrenter Sum inntekter ,00 ,44 ,00 4010 Startkontigenter 6 000,00 5 600,00 5 000,00 NM. 6300 Leie lokaler 1 500,00 800,00 Klubbhuset 6310 Leie tennisbaner 50 000,00 39 900,00 60 000,00 Ljan-hallen. 6340 Lys, varme vedr. lokaler Strøm klubbhuset. 6600 Reparasjon og vedlikehold anlegget ,00 86 306,75 75 000,00 Dugnad, klargjøring av banene. 6610 Reparasjon og vedlikehold klubbhuset 3 550,00 4 500,00 Diverse. 6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr 2 143,00 2 500,00 6730 Idrettsfaglig bistand ,00 ,00 ,00 Trener (Luis). 6810 Data/EDB Kostnad 500,00 425,00 web-domene avgift. 6850 Forsikringer 4 029,00 Klubbforsikring. 6890 Annen kontorkostnad 3 645,63 10 000,00 Diverse 7410 Medlemskontingent tennisforbundet 55 000,00 52 605,00 Basert på medlemsmassen. 7420 Premier 2 590,50 Premier KM. Jubileumsfest 2013 10 417,40 20 000,00 Utgår i 2014 8150 Annen rentekostnad/gebyrer 300,00 249,00 5 500,00 Bankgebyrer Sum kostnader ,00 ,28 ,00 Årsresultat 32 700,00 ,16 6 500,00 BUDSJETTFORSLAG 2013

23 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Ny sak til behandling er lovendringer som følge av NIF`s lovnorm for idrettslag 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta klubbens budsjett for 2014 9. Behandle UTK`s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

24 UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2013
ÅRSMØTET 2013 UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2013 STYRET Rune Grenager(Leder) Atle Trondsen (Nestleder) Trond Holland (Kasserer) Cecilie Revlem Nickolai Iversen Winni Aslaksen Ståle Schjærven Bjørg Grenager (vara) SPORTSLIG/TRENING Rune Ståle Atle ADM / ØKONOMI Trond ARRANGEMENT/SOSIAL Bjørg Winni Cecilie ANLEGG Nikken

25 ÅRSMØTET 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Klubbens årsmelding. 5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Ny sak til behandling er lovendringer som følge av NIF`s lovnorm for idrettslag. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta Klubbens budsjett 2014 9. Behandle UTK’s organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) 2 revisorer d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. e) Velge representanter til ting og møter i regi av NTF og NIF f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

26 Vi stemmer over forslaget
ÅRSMØTET 2013 VALG: Trond Holland har valgt å gå ut av Styret. Trond har sittet siden 2008 Forlsag til nytt styremedlem: Rune Dahl Revisorer Styret foreslår gjenvalg av Bjørn-Ivar Carlsen og Erik Aagaard som revisorer. Vi stemmer over forslaget

27 Vi stemmer over forslaget
ÅRSMØTET 2013 VALG: Valgkomiteen 2014 Hilde Heyden (Leder), Hans Petter Døvre , Bjørn Grenager og Harald Ebne (vara) Vi stemmer over forslaget

28 UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2014
ÅRSMØTET 2013 UTK’s ORGANISASJONSPLAN 2014 STYRET Rune Grenager(Leder) Atle Trondsen (Nestleder) Cecilie Revlem (Kasserer) Rune Dahl Nickolai Iversen Winni Aslaksen Ståle Schjærven Bjørg Grenager (vara) SPORTSLIG/TRENING Rune Ståle Atle ADM / ØKONOMI Cecilie Rune D ARRANGEMENT/SOSIAL Bjørg Winni ANLEGG Nikken

29 DA er UTK’s ordinære årsmøte 2013 ferdig.
ÅRSMØTET 2013 DA er UTK’s ordinære årsmøte 2013 ferdig.


Laste ned ppt "VELKOMMEN!!!! ÅRSMØTET 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google